Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe

Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe

Beiratkozás:

2017. június 19-27, hétfőtől péntekig, 9:00–12:00 óra között

Vizsgák időpontja:

Írásbeli záróvizsga: 2017. július 3, 8:00 órai kezdettel. A vizsgatételek listája itt elérhető.

Disszertáció szóbeli megvédése: 2017. július 4.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1) születési bizonyítvány eredetijének felmutatása, amelyről a Teológia Kar titkárságán készül másolat; vagy közjegyzőnél hitelesített másolat leadása a születési bizonyítványról.

2) 2 db. színes fénykép;

3) eredeti érettségi diploma+törzslap (foaie matricolă);

4) mesteri képzésen disszertálók esetében eredeti licenc diploma+törzslap
(supliment diplomă);

4) nyelvvizsgát igazoló irat (alapképzés)

5) záródolgozat + beragasztva a CD;

6) nyomtatvány kitöltése (ez személyesen a titkárságon).

Sok sikert a vizsgákhoz!

Bereczki Gyöngyvér
titkár