Alapképzés

FELVÉTELI – 2017. július 17–31

ALAPKÉPZÉS (BA)

I. HELYEK SZÁMA:

A júliusi felvételin alapképzésen (BA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: (előreláthatólag 2017. májusában várható a helyek száma)

A Római Katolikus Teológia Karon négy szak indul alapképzésen: Didaktikai teológia; Teológia, szociális munka; Vallástudomány (Kolozsváron), Pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA SZAK 3 éves (vallástanárképzés)

Térítésmentes: ... hely

Költségtérítéses: ... hely

2. TEOLÓGIA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 3 éves

Térítésmentes: ... hely

Költségtérítéses: ... hely

3. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK 4 éves (Gyulafehérvár)

Térítésmentes: ... hely

Költségtérítéses: ... hely

4. VALLÁSTUDOMÁNY SZAK – 3 éves

Térítésmentes: ... hely

Költségtérítéses: ... hely

II. FELVÉTELI FELTÉTELEK:

A. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA, TEOLÓGIA SZOCIÁLIS MUNKA és VALLÁSTUDOMÁNY SZAK

ÉRETTSÉGI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK

a. Érettségi vizsga átlaga – a bejutási jegy 50%-a 

b. Bibliai ismereteket felmérő teszt – a bejutási jegy 50%-a. (A vizsgalapok itt találhatóak, illetve letölthetőek.)

B. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK

– részletesebb információ a Seminarium Incarnatae Sapientiae honlapján.

III. KEDVEZMÉNYEK

A XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás országos tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést elért, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin.

A IX-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás tantárgyolimpia országos szakaszán kétszer résztvevő, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők az érettségi vizsgaátlaguk helyett (50%) a felvételin 10-es osztályzatot kapnak.

IV. IDŐPONTOK

Előzetes feliratkozási lehetőség 2017. március 1-től (a formanyomtatvány itt letölthető, majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás: 2017. július 17–26 között, hétfőtől péntekig 9:00–14:00 óra között.

Eredményhirdetés: 2017. július 27-én, 12.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Visszaigazolás: A bejutottak 2017. július 27-én, 12.00–14.00 óra között, vagy július 28-án délig be kell hogy adják az iratokat (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben). Aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.)

Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, 2017. július 28-án 12:00–14:00 óra között kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2017. július 31.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2017. július 31, 12.00-14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2017. július 31, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

V. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2200 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

VI. SZÜKSÉGES IRATOK

A. A felvételire jelentkezéskor:

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető.
 2. Be kell mutatni hivatalos igazolást az érettségi átlagról és jegyekről.
 3. Kezelési költség és felvételi díj, illetve a felvételi díj fizetése alóli mentességet igazoló iratok.

B. A bejutottaknak, helyük elfogadásakor:

 1. Érettségi diploma, vagy azzal egyenértékű diploma – eredeti vagy hitelesített másolat (csak a tandíjköteles helyekre bejutottaknak jó a hitelesített másolat).
 2. Törzskönyvi kivonat.
 3. A tantárgyolimpiákon való helyezést, illetve részvételt igazoló irat (akik igénybe veszik a kedvezményt).
 4. Két személyazonossági típusú fénykép.
 5. Születési bizonyítvány másolat és az eredeti hitelesítés céljából
 6. Személyazonossági igazolvány másolat.
 7. Az iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás (formanyomtatványon, eredeti).
 

Esetenként:

8. Az első egyetemen szerzett diploma azon jelentkezők számára, akik második egyetemre jelentkeznek.

9. Igazolás eredetiben a hallgatói jogviszonyról azoknak, akik második szakra jelentkeznek.  

VII. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK:

 1. Egy jelölt egyszerre több szakra is jelentkezhet ugyanazon felsőoktatási intézményen belül, vagy különböző intézményekben, de csak egy felsőoktatási intézményben juthat be az állami költségvetésből támogatott helyre.
 2. A bejutott jelöltek egyszerre több szakot is végezhetnek ugyanazon intézményen belül. Állami támogatásban az első szak hivatalos tartama alatt részesülhetnek.
 3. Azok az előző években állami egyetemre az állam által támogatott helyekre bejutott hallgatók, akik ott tanulmányaikat abbahagyják és egy másik szakra jelentkeznek, ott csak a szak hivatalos időtartamára jogosultak állami támogatásra (az új szak időtartamából levonva a már látogatott évek számát).

A már egyetemet végzett hallgatók (akár megszerezték az oklevelet, akár nem) tandíjkötelesek a második szakon, amennyiben az első szakot térítésmentes helyen végezték.

Regulament de admitere - nivel licență (BA)