Didaktikai Teológia alapképzés

Szakképzettség:

  • Római katolikus didaktikai teológia egyetemi oklevél.

Az alapképzés időtartama: 6 félév.

Az oklevél megszerzésének feltételei:

  • 180 kredit a teológiai tantárgyakból 
  • 30 kredit a záróvizsgára 
  • 6 kredit egy kötelezően felvett idegen nyelvre (2 félév)
  • 2 félév testnevelés, kreditszám nélkül

Ahhoz, hogy a közép- vagy felsőoktatásban oktatói állást tölthessen be, a végzősnek rendelkeznie kell a Tanárképző Intézet által kibocsátott igazolással.

Képesítés:

  • iskolai hitoktató, katekéta
  • pasztorálasszisztens
  • egyházi intézmények munkatársa