Elérhetőség

 

Titkárság Kolozsváron:

Főtitkárnő: Kopacz Magda

Titkárnő: Bereczki Gyöngyvér

Email: rocateo@ubbcluj.ro

Postacím: RO-400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5, jud. Cluj

Telefon: 00 40 264 59 07 15, vagy 00 40 264 40 53 45

Telefon/Fax: 00 40 264 43 06 88

Titkárság Gyulafehérváron:

Titkárnő: Ferencz Margit 

Email: ferencz.margit@ubbcluj.ro

Postacím: RO-510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor, nr. 3, jud. Alba

Telefon: 00 40 258 81 16 88,

Mobil: 00 40 745 77 01 34

Fax: 00 40 258 81 16 88

Tandíj és felvételi díj befizetése lehetséges postai utalványon is a következő számlaszámra a napi valutaárfolyamnak megfelelően:

Destinatar: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Cont IBAN RO76TREZ216504601X007224 deschis la Banca Nationala, Trezoreria Cluj. 
Cod fiscal: 4305849.