Végleges eredmény kihirdetése: Versenypályázat oktatói érdemfizetés odaítélésére

Az oktatói érdemfizetés odaítélésére kiírt versenypályázat végleges eredményét a Római Katolikus Teológia Kar Kari Tanácsa 2017. szeptember 28-án havi rendes gyűlése keretében jóváhagyta. Ennek értelmében a Kar vezetése Dr. Holló László egyetemi előadótanárt terjeszti fel a BBTE emberi erőforrás osztálya felé az érdemfizetés odaítélésére.

Kolozsvár, 2017. szeptember 29.

Dr. Vik János

dékán

 

Eredményhirdetés: Versenypályázat oktatói érdemfizetés odaítélésére

Az oktatói érdemfizetés odaítélésére kiírt versenypályázat keretében egyetlen egy címzetes oktató nyújtotta be pályázatát. Miután megvizsgálták a pályázó által benyújtott dokumentumokat, az elbíráló bizottság tagjai magállapították, hogy a pályázó eleget tesz a versenypályázat módszertanában megfogalmazásra kerülő feltételeknek, s ezért odaítélhető számára a oktatói érdemfizetés. A pályázó által a versenypályázat során elért pontszámok a bizottság tagjai által kitöltött értékelő íven találhatók és itt megtekinthetők.

A versenypályázat eredményét a Római Katolikus Teológia Kar Kari Tanácsa 2017. szeptember 28-i rendes gyűlésén véleményezi, s ezt követően tekinthető véglegesnek a versenypályázat eredménye.

Kolozsvár, 2016. szeptember 26.

Dr. Vik János

dékán

 

Közlemény: Versenypályázat oktatói érdemfizetés odaítélésére

A tavalyi évhez hasonlóan Karunknak 2017. október 1-i hatállyal ebben az évben is joga van egy személyt a kar oktatói közül érdemfizetésre javasolni. Ennek a személynek a kijelölése ezúttal is versenypályázat keretében kell hogy megtörténjen.

A pályázati eljárás során karunkon a következő kalendáriumot követjük:
 
1. A pályázati dossziék leadásának határideje: 2017. szeptember 25, hétfő 16.00 óra.
2. A pályázati dossziék leadásának helye: a nyomtatott változatot, a pályázó aláírásával ellátva karunk dékáni hivatalában kell benyújtani és ott iktatni, a pályázati dosszié elektronikus változatát pedig karunk hivatalos e-mail címére elküldeni: rocateo@ubbcluj.ro
3. A beérkező pályázatok elbírálása az értékelő bizottság által: 2017. szeptember 26.
4. Eredményhirdetés: 2017. szeptember 26.
5. Fellebbezések benyújtása Karunk dékáni hivatalában: 2017. szeptember 27.
6. A végleges eredmény Kari Tanács által történő véleményezése és kihirdetése: 2017. szeptember 28.
 
A versenypályázat módszertana itt, a leadott pályázati dossziék kari értékelésének kritériumai pedig itt megtekinthetők.
 
A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai:
 
Elnök: Vik János
Rendes tagok: Oláh Zoltán és Zamfir Korinna
Póttagok: Illyés Magda és Orbán Szabolcs
 
Kolozsvár, 2017. szeptember 22.
 
Dr. Vik János
dékán