Mesteri képzés

FELVÉTELI – 2017. július 17–31

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 15+15=30 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Térítésmentes hely: 15 hely

Költségtérítéses hely: 35 hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Térítésmentes hely: 15 hely

Költségtérítéses hely: 35 hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye

50% - kutatási terv bemutatása (3-5 oldalas terjedelemben szabadon választott téma)

III. Időpontok

Előzetes feliratkozási lehetőség 2017. március 1-től. (A formanyomtatvány itt letölthető, majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás: 2017. július 17–26 között, hétfőtől péntekig 9:00–14:00 óra között.

Eredményhirdetés: 2017. július 27-én délután 15:00 órakor a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján.

Visszaigazolás: A bejutottak 2017. július 27-28-án be kell hogy adják a szükséges iratokat, az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben. Aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. Azt, aki beiratkozáskor beadott minden szükséges dokumentumot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2017. július 28.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2017. július 31.

Végleges eredményhirdetés: 2017. július 31-én délután 15 órakor a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján.

Őszi felvételi időpontok:

Iratkozás: 2017.09.11.-09.19 hétköznapokon 9-14 óra között.

Eredményhirdetés: 2017.09.19., 15 óra.

Helyek elfoglalása: 2017.09.20.

Végleges eredmények: 2017.09.20.

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető
 2. Érettségi bizonyítvány
 3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
 4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
 5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

 1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
 2. Kezelési költség és beiratkozási díj 100 lej
 3. Születési bizonyítvány
 4. Személyazonossági igazolvány másolata
 5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
 6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás 

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

Regulament de admitere – nivel master (MA)