Záróvizsgák_2018. január 30-31

A 2018. januári záróvizsgák időpontjai alap- és mesteri képzése:

Beiratkozás: 2018. január 10-25., hétfő-péntek 9.00-12.00 óra között.

Szükséges iratok:

1) születési bizonyítvány eredetiben (helyben hitelesítjük);

2) 2 db. színes fénykép (csak az alapképzést végzők esetében);

3) eredeti érettségi diploma+törzslap (foaie matricolă);

4) disszertálók esetében eredeti licenc diploma+törzslap (supliment diplomă);

4) nyelvvizsgát igazoló irat (alapképzés)

5) dolgozat + beragasztva a CD, a cím románul is!

6) nyomtatvány kitöltése (helyben).

Vizsga időpontok:

Írásbeli (alapképzésen): 2018. január 30, 9:00 órától.

Dolgozat védése (alap- és mesteri képzésen): 2018. január 31, 10:00 órától.

 

Kopacz Magda

főtitkár