2017_januári és februári záróvizsgák időpontjai

Alapképzésen végzős diákoknak 2017 elején lehetősége van jelentkezni záróvizsgákra. A vizsgák kalendáriuma a következő:

Záródolgozatok elkészítése: Legkésőbb 2017. január 15-ig.

Beiratkozás a záródolgozat benyújtásával együtt: 2017. január 16-27

Írásbeli vizsga: 2017. január 31. (kedd)

Szóbeli vizsga (záródolgozat tézisének megvédése): 2017. február 1. (szerda)

Mesteri képzőn végzős diákok csak szóbeli záróvizsgán vesznek részt: 2017. február 1-én.

A vizsgáztató bizottság mind alapképzésen mind mesteri képzésen ugyanaz mint a 2016 nyarán megrendezett záróvizsgák alkalmával:

A kolozsvár Didaktikai Teológia Intézetben:

Elnök: Conf. univ. dr. Holló László

Tagok: Lect. univ. dr. Vik János

            Prof. univ. dr. Zamfir Korinna

            Conf. univ. dr. Nóda Mózes

            Conf. univ. dr. Jitianu Liviu – titkár

A gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézetben:

Elnök: Conf. univ. dr. Diósi Dávid

Tagok: Lect. univ. dr. Oláh Zoltán

            Prof. univ. dr. Marton József

            Lect.univ.dr. Székely Dénes

            Lect. univ. dr. Ferenci Sándor – titkár

Szükséges iratok:

1) születési bizonyítvány hiteles másolata;

2) 2 db. színes fénykép;

3) eredeti érettségi diploma és törzslap (foaie matricolă);

mesterisek esetében eredeti licenc diploma és törzslap (supliment de diplomă);

4) eredeti nyelvvizsga papír (alapképzésen mindenkinek, mesterisek esetében csak akinek beiratkozáskor nem volt meg)

5) dolgozat (a címet románul is be kell írni)+ CD;

6) nyomtatvány kitöltése (ez személyesen a titkárságon).