Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Participarea la elaborarea, instrumentalizarea diferitelor proiecte la forumurile dioceselor romano-catolice; dezvoltarea acţiunilor comunitare; organizarea şi desfăşurarea programelor socio-caritative şi de ajutorare; conducerea centrelor de îngrijire medicală/spirituală la domiciliu; competenţe de management al instituţiilor socio-caritative; competenţe organizatorice sau abilităţi practice de întocmire de documentaţii tehnice pentru proiecte sociale; competenţe de gestionare şi derulare a proiectelor social/caritative; capacitatea de a iniţia şi promovarea dialogului intercultural, interreligios şi interetnic; metode practice de evaluare şi intervenţie în favoarea persoanelor, familiilor şi comunităţilor defavorizate şi marginalizate; tehnici de consiliere pentru diferite categorii de grupuri sociale: copii, tineri, bolnavi, vârstnici, persoane cu handicap, persoane delicvente etc.; competenţe de reabilitare a persoanelor cu dificultăţi (alcoolism, drog.etc.); metode de analiză comparativă a problemelor şi a politicilor sociale; strategii şi tehnici de evaluare şi organizare a serviciilor sociale de stat, de UE sau nonguvernamentele; formarea deprinderilor de cercetare asistată de calculator, elaborarea şi analiza bazelor de date; proiectarea, implementarea şi evaluarea cercetărilor/invenţiilor în domeniul social; educaţie publică, prevenţie, planning în diferite domenii sociale; Abilitatea predării disciplinei Religie Romano-Catolică (necesită modulul de psihopedagogie I.).

Asistent social nivel superior; şef serviciu/consilier de reintegrare socială; conducător organizaţii umanitare; instructori-educatori în unităţi de persoane cu handicap, penitenciare şi programe de resocializare; pedagog de recuperare; lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă; mediator social; cercetător în asistenţă socială; consilier culte; colaborator laic al cultelor; consilier forţă de muncă şi şomaj; specialist resurse umane; conducător de organizaţii/instituţii socio-caritabile (Caritas); profesor de religie romano-catolică.