A 2022. június-júliusi záróvizsgák eredményei

Záróvizsgák eredménye:

Alapképzés

A záróvizsga írásbeli próbájának eredményei itt érhetők el.

A szakdolgozat szóbeli megvédésének eredményei itt érhetők el.

Mesteri képzés

A mesteri képzőn a záróvizsga eredményei itt érhetők el.

Dr. Vik János

dékán, vizsgabizottsági elnök

---

A kolozsvári Didaktikai Teológia Intézetben:

Beiratkozás: 2022. június 13-24.

Vizsgák:

Alapképzésen: Általános és speciális vizsga: 2022. június 30.

Szakdolgozat bemutatása: 2022. július 1.

Mesteri képzésen: Disszertációs záródolgozat bemutatása: 2022. július 1.

********************************************************************************

A gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézetben:

Alapképzésen:

Beiratkozás: 2022. június 13-24.

Vizsgák: Általános és speciális vizsga: 2022. június 27.

Szakdolgozat bemutatása: 2022. június 28.

Mesteri képzésen:

Beiratkozás: 2022. június 13-20.

Vizsga: Disszertációs dolgozat bemutatása: 2022. június 24-25.

********************************************************************************

A ZÁRÓVIZSGÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS LÉPÉSEI:

A záróvizsgára való beiratkozási felület: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Fontos: beiratkozni legkésőbb a megadott utolsó nap 16,00 óráig lehetséges, utána a rendszert zárják.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek MSO365 fiókkal a meglévő adataikkal tudnak belépni az iratkozási felületre (keresztnév.családnév@ubbcluj.ro + jelszó). Akik nem rendelkeznek (előző évfolyamok végzősei, már nem aktív hallgatók) MSO365 fiókkal, azok a felületen egy ideiglenes fiókot tudnak létrehozni, az e-mail címükre kapnak majd értesítést a belépési kóddal. Az ideiglenes fiók KIZÁRÓLAG az iratkozási felületre való belépéshez használható.

A belépés után lehet feltölteni a beiratkozási kérvényt.

 1. Lépés: a beiratkozási kérvény generálása;
 2. Lépés: a felületre való feltöltés:
 • kérvény (kötelező);
 • nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél (csak alapképzés esetében kötelező);
 • születési bizonyítvány;
 • a beiratkozási díj bizonylata (akinek fizetési kötelezettsége van);
 • tanulmányi oklevelek (amennyiben az eredeti példány nincs a karon) - egy .pdf dokumentumban:
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – alapképzéses hallgatók;
 • érettségi oklevél (eredeti) + törzskönyvi kivonat (eredeti) + egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat– mesteris hallgatók.

3. Lépés: zip file feltöltése, mely kötelezően a következőket tartalmazza:

 • a szakdolgozatot/disszertációs dolgozatot teljes terjedelmében (.pdf);
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatot (lásd Declarație pe propria răspundere);
 • a témavezető tanár ajánlását;
 • konzultációs naplót.

A felületre való belépés után a hallgató:

 • Fel tudja tölteni a kérvényt;
 • Frissíteni tudja a már feltöltött dokumentumokat (amennyiben az iratcsomag hiányos);
 • A titkárságról visszajelzést kap az iratcsomó státuszáról;
 • Fel tudja tölteni a titkárság által kért dokumentumokat;
 • A titkárság bármilyen változtatásáról értesítést kap a felületen és e-mailen is.

********************************************************************************

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul/a ...................................... declar că Lucrarea de licență/disertație pe care o voi prezenta în cadrul examenului de licență la Facultatea ......................................... a Universității Babeş-Bolyai, în sesiunea ................................ , sub îndrumarea ...................................... reprezintă o operă personală. Menționez că nu am plagiat o altă lucrare publicată, prezentată public sau un fișier postat pe Internet. Pentru realizarea lucrării am folosit exclusiv bibliografia prezentată şi nu am ascuns nici o altă sursă bibliografică sau fișier electronic pe care să le fi folosit la redactarea lucrării. Prezenta declarație este parte a lucrării şi se anexează la aceasta.

Data, Nume, prenume,

Semnătură,

A záróvizsgák fizikai jelenléttel történnek.

A záróvizsgák szabályzata román nyelven itt érhető el.

Ide vonatkozó kérdés vagy elakadás esetén a 0264-590715-ös számot kell hívni, vagy jelezni a magda.kopacz@ubbcluj.ro címre.

Szerző neve: 
Kopacz Magda, főtitkár