Aktuális információk

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj elnyerésére meghirdetett pályázat végleges eredménye itt érhető el. Kolozsvár, 2022. május 18. Dr. Vik János, habilitált egyetemi docens BBTE, RKTK, Erasmus+ programkoordinátor E-mail: janos.vik@ubbcluj.ro Tel.: 00 40 755 158 542
Pályázat meghirdetése ERASMUS+ 2022-es nyári gyakorlatra vonatkozó ösztöndíj elnyerésére 2022 nyári hónapjaira vonatkozólag a Római Katolikus Teológia pályázatot hirdet ERASMUS+ külföldi nyári gyakorlatra vonatkozó ösztöndíj elnyerésére.
Tisztelt Tanárok és Diákok!   Ezen alkalommal szeretnénk meghirdetni, hogy a mai nap folyamán lehetőség nyílik az Excellentia Díjra való  jelölések benyújtásához! A jelöléshez szükséges információk, illetve maga a jelölési cédula eléréséhez kérjük, hogy kattintsanak a következő linkre vagy szkenneljék be a QR kódot. További információkért kérjük, hogy vegyék figyelembe az Excellentia Díj szabályzatát: https://drive.google.com/file/d/1bi0lO4U6Ejbsjy85keFCJ1T_k9f1JLQy/view
A kolozsvári Didaktikai Teológia Intézetben: Beiratkozás: 2022. június 13-24. Vizsgák: Alapképzésen: Általános és speciális vizsga: 2022. június 30.                           Szakdolgozat bemutatása: 2022. július 1. Mesteri képzésen: Disszertációs záródolgozat bemutatása: 2022. július 1. ********************************************************************************
Pályázat meghirdetése rövid lejáratú ERASMUS+ BIP ösztöndíj elnyerésére A 2022-2023-as tanévben a Római Katolikus Teológia pályázatot hirdet rövid lejáratú ERASMUS+ BIP ösztöndíj elnyerésére.
A kolozsvári Didaktikai Teológia Intézet végleges órarendje a 2021-2022-es tanév 2. félévére vonatkozólag itt érhető el.
Kedves Hallgatók! Az alábbi listán megtalálható a 2021-2022-es tanév 2. félévére szóló kiválósági és érdemösztöndíjak, valamint a szociális ösztöndíjak végleges leosztását.
FELVÉTELI alapképzésre 2022 A felvételi online formában történik a BBTE platformján: https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (még nem élő link) Az iratok 2022. július 11-től 22-ig tölthetők fel.
A 2022-2023-as egyetemi tanév időbeli rendjének beosztása itt érhető el.
A 2021-2022-es tanévre vonatkozó Erasmus+ tanítási és képzési mobilitásokkal kapcsolatos tavaszi szelekció végleges eredményei a következők: - képzési mobilitások Kolozsvár, 2022. március 27. Dr. Vik János dékán, Erasmus+ programkoordinátor ***** A 2021-2022-es tanévre vonatkozó Erasmus+ tanítási és képzési mobilitásokkal kapcsolatos tavaszi szelekció ideiglenes eredményei a következők:
A felvételi online formában történik a BBTE platformján: https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (még nem élő link) Az iratok 2022. július 11-től 22-ig tölthetők fel. A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.  
2021–2022-es egyetemi tanév Alapképzés (B.A.) Didaktikai teológia (Kolozsvár) I. évfolyam Tanterv 1. félév RLM3208_Ószövetségi bevezető
Kedves Hallgatók, Az "Euro200” nevű pályázat személyi számítógép vásárlását kívánja ösztönzni. Az ehhez kapcsolódó minden tudnivaló: törvényi szabályozás, pályázati feltételek, nyomtatványok, határidő stb. az alábbi linken érhető el: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200
Kedves Hallgatók! Az alábbi listán megtalálható a 2021-2022-es tanév II. félévi kiválósági és érdemösztöndíjak ideiglenes leosztását. A szociális ösztöndíjra pályázók mind jogosultak a juttatásra, amennyiben március 22-ig a titkárságon leadják a teljes aktatcsomót. Felhívjuk az ösztöndíjban részesülő kétszakos hallgatók figyelmét, hogy március 23-ig igazolást kell hozniuk a másik szakról, amely bizonyítja, hogy a másik szakon nem részesülnek ösztöndíjban.  
Felhívjuk az alap- és mesterképzős hallgatók figyelmét, hogy a 2022. február 21. és március 11. között adhatják le kéréseiket a II. félévi teljesítmény-, érdem- és szociális ösztöndíjakra. A kéréseket kizárólag online lehet benyújtani. A szociális ösztöndíjra azon hallgató adhat le kérést, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az 1386 lejt a 2021. október-december időszakban. Az ösztöndíjszabályzat és menetrend megtalálható itt.
Alapképzésen a záróvizsga első próbájának eredménye itt érhető el. Alapképzésen a záróvizsga második próbájának és mesteri képzésen az egyetlen vizsgapróbának az eredményei itt érhetők el.
Alapképzésen a záróvizsga 1. próbájára 2022. február 3-án 9:00 órától kerül sor. A vizsgára jelentkezők sorrendje itt érhető el. Alapképzésen a záróvizsga 2. próbájára 2022. február 4-én 9:00 órától kerül sor. Mesteri képzésen a záróvizsga február 4-én 9:20 órakor kezdődik. A vizsgára jelentkezők sorrendje itt érhető el.
2022. január-februári záróvizsgaidőszak Részletes tudnivalók itt olvashatók. Alapképzésen: Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet Beiratkozás: 2022. január 17-28 között 1. próba. Szóbeli, átfogó ismeretfelmérő záróvizsga: 2022. február 3.
Záróvizsgák a 2021-2022-es egyetemi tanévben 2022. június-júliusi záróvizsgaidőszak Alapképzésen: Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet Záróvizsga időszak: 2022. június 20–26 között. A záróvizsga tételsora a gyulafehérvári pasztorális teológia intézet végzősei számára itt érhető el.
Roráté-szentmisék Advent folyamán Advent folyamán az egyetemi piarista templomban sorra kerülő roráté-szentmisékbe kapcsolódunk be, így a kápolnából nem lesz közvetítés. Hétfőtől péntekig a roráté-sznetmisék reggel 6:00 órakor kezdődnek az egyetemi piarista templomban. ***** Online is közvetített kápolnai miserend Hétfő, 19.00:                közösségi szentmise Kedd-péntek: 7.15:       napi szentmise

Oldalak