Aktuális információk

Felhívjuk az alap- és mesterképzős hallgatók figyelmét, hogy a 2022. február 21. és március 11. között adhatják le kéréseiket a II. félévi teljesítmény-, érdem- és szociális ösztöndíjakra. A kéréseket kizárólag online lehet benyújtani. A szociális ösztöndíjra azon hallgató adhat le kérést, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az 1386 lejt a 2021. október-december időszakban. Az ösztöndíjszabályzat és menetrend megtalálható itt.
Alapképzésen a záróvizsga első próbájának eredménye itt érhető el. Alapképzésen a záróvizsga második próbájának és mesteri képzésen az egyetlen vizsgapróbának az eredményei itt érhetők el.
Alapképzésen a záróvizsga 1. próbájára 2022. február 3-án 9:00 órától kerül sor. A vizsgára jelentkezők sorrendje itt érhető el. Alapképzésen a záróvizsga 2. próbájára 2022. február 4-én 9:00 órától kerül sor. Mesteri képzésen a záróvizsga február 4-én 9:20 órakor kezdődik. A vizsgára jelentkezők sorrendje itt érhető el.
2022. január-februári záróvizsgaidőszak Részletes tudnivalók itt olvashatók. Alapképzésen: Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet Beiratkozás: 2022. január 17-28 között 1. próba. Szóbeli, átfogó ismeretfelmérő záróvizsga: 2022. február 3.
Záróvizsgák a 2021-2022-es egyetemi tanévben 2022. június-júliusi záróvizsgaidőszak Alapképzésen: Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet Záróvizsga időszak: 2022. június 20–26 között. A záróvizsga tételsora a gyulafehérvári pasztorális teológia intézet végzősei számára itt érhető el.
Roráté-szentmisék Advent folyamán Advent folyamán az egyetemi piarista templomban sorra kerülő roráté-szentmisékbe kapcsolódunk be, így a kápolnából nem lesz közvetítés. Hétfőtől péntekig a roráté-sznetmisék reggel 6:00 órakor kezdődnek az egyetemi piarista templomban. ***** Online is közvetített kápolnai miserend Hétfő, 19.00:                közösségi szentmise Kedd-péntek: 7.15:       napi szentmise
  Tisztelt Hallgatók! A teljesítményösztöndíjak és érdemösztöndíjak véglegeses leosztása ITT található. A szociális ösztöndíjak leosztása is megtalálható a végleges táblázatban.
Az oktatói érdemfizetés elnyerésére meghirdetett versenypályázat eredménye itt érhető el. 2021. október 20.  
A titkársági érdemfizetés elnyerésére kiírt versenypályázat eredménye itt érhető el. 2021. október 20.  
A kolozsvári Didaktikai Teológia Intézet ideiglenes órarendje itt érhető el. A gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet órarendje itt érhető el.
2021. október 14-vel kezdődően jelentkezni lehet a koronavírus elleni oltásra a BBTE orvosi rendelőiben. Helyszín: „Babes-Park”, 21-es Sport-bentlakás (Parcul Iuliu Hațieganu, Cămin Sport XXI). Telefonos bejelentkezés (Programare): Minden nap 8:30–10:30 óra és 17:00–18:00 óra között a következő két telefonszámon: 0264591048 és 0264593371 A rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer-BioNTech.
A BBTE román tagozatának tanévnyitójára 2021. szeptember 27.-én 12:00 órától kerül sor. Részletek itt érhetők el.
Kedves bentlakó Hallgatók! Az itt mellékelt névsorban megtekinthető a bentlakási helyek elosztása. Amennyiben valaki az anyakönyvi számok alapján nem találja a nevét, érdeklődhet az andras.szabolcs@ubbcluj.ro emailcímen, illetve a titkárság elérhetőségein.
Információk a bentlakási hely elfoglalásával kapcsolatban   Kedves Hallgatók!   Az alábbiakban olyan információkat szeretnénk veletek megosztani, amelyek megkönnyíthetik a bentlakási helyetek elfoglalásának menetét. Először is megosztom a CSUBB, azaz az egyetemi diáktanács tájékoztatóját: Kedves Diákok! A helyek visszaigazolása a bentlakás hely elfoglalásával történik a következőképpen: Szeptember 24-én - I. éves hallgatók
Az őszi felvételi eredményei alapképzésen itt és itt, mesteri képzésen pedig itt és itt érhetők el.
A "Vallás, kultúra, társadalom" Doktori Iskola felvételi vizsgája 2021. szeptember 13-án, 9:00 órától kezdődik a zoom-platform virtuális felületén. A felvételi vizsga időpontjainak pontos beosztása és a belépési link itt érhető el.
Felhívjuk a Római Katolikus Teológia Kar hallgatóinak a figyelmét, hogy az, aki eddig még nem tette meg, a 2021-2022-es tanévre bentlakási helyet igényelhet 2021. szeptember 19-ig. Kérjük a mellékelt űrlapot kitöltve legkésőbb 2021. szeptember 19., 12 óráig elküldeni a rocateo@ubbcluj.ro emailcímre. Dr. András Szabolcs dékánhelyettes

Oldalak