Aktuális információk

Kedves hallgatók, itt találjátok a júliusi pótvizsgák időpontjait. Sok sikert!
  Kedves Oktatók és Diákképviselők,   a következő rektorválasztás módjára vonatkozó 2019. június 20-i referendummal kapcsolatban a következő tudnivalókat közöljük: – a választók névsora ellenőrizhető a kar hirdetőtábláin és honlapján: https://rocateo.ubbcluj.ro/; – fellebezés vagy bármely hiba észlelése esetén a kar Választási Irodájának kell azt jelezni, 24 órán belül a Választási Iroda orvosolni fogja az észrevételt;
Kedves hallgatók,   a végzős évfolyamok pótvizsgáinak időpontjait ITT találjátok, az alapképzés I, II. és mesteri I. évfolyamok vizsgabeosztását pedig ITT.   Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!
  Az április 18, 29 és 30-i elmaradt előadásokat és szemináriumokat a mellékelt órarend alapján pótóljuk.
Országos nyári diáktáborokkal kapcsolatos információkat találtok az alábbiakban: 1. Tábori helyek megpályázásának eljárásrendje 2. Kérés formanyomtatvány A táborokkal kapcsolatos dokumentációt a titkárság előtti hirdetőtáblára is kifüggesztettük. Kérdésekkel forduljatok a titkárságra.    
A 2018-19-es akadémiai év 2. félévének végleges órarendjei az alábbi linken érhetők el: - Didaktikai Teológia Intézet (Kolozsvár): alapképzés  és mesteri képzés órarendje. - Pasztorális Teológia Intézet (Gyulafehérvár): alapképzés és mesteri képzés órarendje Kolozsvár, 2019. március 15.
A 2018/2019-es tanév második félévére leosztásra került ösztöndíjas listák itt tekinthetők meg. Tudnivalók ösztöndíjas hallgatók számára.
  2018/2019 egyetemi év TANTERV TANTÁRGYAK ADATLAPJAI: Inegalități socio-spațiale și dezvoltare durabilă  Provocările Sfintei Liturghii în epoca postmodernă
Kedves hallgatók, ITT találjátok a pótvizsgák időpontjait.  Sok sikert kívánunk!  
Az 1. félév végi vizsgaidőpontok és a vizsgák helyszínének beosztása a kolozsvári intézetben tanuló diákok számára itt érhető el, a gyulaféhérvári intézetben tanuló diákok számára pedig itt. Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!    
  A 2019/2020-as tanév beosztása itt érhető el. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk (Szentegyház u. 5 szám Márton Áron terem) december 5-én délután 6 órától a Keresztény antiszemiták? Egy világnézeti és teológiai állásfoglalás c. előadásra.  
A 2018-19-es akadémiai tanév 1. félévének folyamatos frissítés alatt álló órarendjei az alábbi linken érhetők el:
Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe Beiratkozás: 2019. január 14-25, hétfőtől péntekig, 9:00–12:00 óra között Vizsgák időpontja: Írásbeli záróvizsga: 2019. január 29, 10:00 órai kezdettel.  Disszertáció szóbeli megvédése: 2019. január 30. 10:00 óra. Beiratkozáshoz szükséges iratok: 1) születési bizonyítvány eredetijének felmutatása, amelyről a Teológia Kar titkárságán készül másolat; vagy közjegyzőnél hitelesített másolat leadása a születési bizonyítványról.
Kedves Tanárkollégák, kedves Diákok, szeretettel várunk benneteket a 2018-2019-es akadémiai tanév ünnepélyes megnyitására. Gyulafehérváron erre 2018. szeptember 29-én, pénteken délután kerül sor a Papnevelő Intézet Aula Magna termében.
Kedves diákok, mint minden esztendőben, az idén is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara minden diákjának, aki igénylést tett le, bentlakáshelyet biztosít. Ide kattintva érhető el az idei beosztás tudomásulvételre. A beosztást, az évfolyamok illetve ezen belül az elért tanulmányi eredmények figyelembevételével készítettük el.
A "Vallás, kultúra, társadalom" katolikus doktori iskola ideiglenes felvételi eredményei itt tekinthetők meg.  Dr. Vik János dékán
Az őszi felvételi végleges eredményei alapképzésre itt, mesterképzésre itt tekinthetők meg.
Kedves érdeklődő diákok, 2018. szeptember 10-20. között a Római Katolikus Teológia Kar őszi felvételit hirdet azokra az államilag támogatott, azaz ingyenes helyekre, amelyek még megpályázhatók a júliusi felvételi időszak lezárását követően. A szeptemberi felvételire maradt 8 hely Kolozsváron, 14 hely Gyulafehérváron, tehát 22 hely alapképzésen (BA) és 3 hely Kolozsváron mesteri képzésen (MA). 

Oldalak