Aktuális információk

Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe Beiratkozás: 2019. január 14-25, hétfőtől péntekig, 9:00–12:00 óra között Vizsgák időpontja: Írásbeli záróvizsga: 2019. január 29, 10:00 órai kezdettel. Disszertáció szóbeli megvédése: 2019. január 30. 10:00 óra. Beiratkozáshoz szükséges iratok: 1) születési bizonyítvány eredetijének felmutatása, amelyről a Teológia Kar titkárságán készül másolat; vagy közjegyzőnél hitelesített másolat leadása a születési bizonyítványról.
Kedves Tanárkollégák, kedves Diákok, szeretettel várunk benneteket a 2018-2019-es akadémiai tanév ünnepélyes megnyitására. Gyulafehérváron erre 2018. szeptember 29-én, pénteken délután kerül sor a Papnevelő Intézet Aula Magna termében.
Kedves diákok, mint minden esztendőben, az idén is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara minden diákjának, aki igénylést tett le, bentlakáshelyet biztosít. Ide kattintva érhető el az idei beosztás tudomásulvételre. A beosztást, az évfolyamok illetve ezen belül az elért tanulmányi eredmények figyelembevételével készítettük el.
A "Vallás, kultúra, társadalom" katolikus doktori iskola ideiglenes felvételi eredményei itt tekinthetők meg. Dr. Vik János dékán
Az őszi felvételi végleges eredményei alapképzésre itt, mesterképzésre itt tekinthetők meg.
Kedves érdeklődő diákok, 2018. szeptember 10-20. között a Római Katolikus Teológia Kar őszi felvételit hirdet azokra az államilag támogatott, azaz ingyenes helyekre, amelyek még megpályázhatók a júliusi felvételi időszak lezárását követően. A szeptemberi felvételire maradt 8 hely Kolozsváron, 14 hely Gyulafehérváron, tehát 22 hely alapképzésen (BA) és 3 hely Kolozsváron mesteri képzésen (MA).
Alapképzés: Didaktika (Kolozsvár) Vallástudomány (Kolozsvár) Pasztorális teológia (Gyulafehérvár) Mesterképzés
Kedves Diákok, a Római Katolikus Teológia Karon ma, 2018. július 20-án befejeződött a nyári felvételi időszak alap- (BA) és mesteri képzésen (MA). A felvételi eredmények alapképzésen (BA) itt tekinthetők meg, mesteri képzésen (MA) pedig itt.
Kedves Diákok, a 2. félév végi pótvizsgák időpontjai itt érhetők el. Üdvözlettel, Kopacz Magda főtitkár
2018. július 3., 9,00 óra Vizsgázók sorrendje
A 2018. júliusi záróvizsgák időpontjai alap- és mesteri képzése: Beiratkozás: 2018. június 15-28., hétfő-péntek 9.00-12.00 óra között. Szükséges iratok: 1) születési bizonyítvány eredetiben (helyben hitelesítjük); 2) 2 db. színes fénykép (csak az alapképzést végzők esetében); 3) eredeti érettségi diploma+törzslap (foaie matricolă); 4) disszertálók esetében eredeti licenc diploma+törzslap (supliment diplomă);
A 2. félév végi vizsgaidőpontok és a vizsgák helyszínének beosztása a kolozsvári intézetben tanuló végzős diákok számára itt érhető el, a gyulaféhérvári intézetben tanuló diákok számára pedig itt.
A 2017-18-as tanév II. félévének frissített órarendje itt érhető el: Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet Kolozsvári Didaktikai Teológia Intézet
A 2017-18-as akadémiai tanév 1. félévének állandó frissítés alatt álló órarendjei az alábbi linken érhetők el: - Didaktikai Teológia Intézet (Kolozsvár) - Pasztorális Teológia Intézet (Gyulafehérvár) Kolozsvár, 2017. november 17. Vik János dékán
A 2017. október 30-ig beérkezett Erasmus+ pályázatok elbírálását követően az eredmény november 2-án ki lett függesztve a Teológia Kar hirdető táblájára. Miután az eredménnyel kapcsolatban fellebbezés nem történt, a végeredmény itt is elérhető. Kolozsvár, 2017. november 6. Dr. Holló László az elbíráló bizottság elnöke
Alap- és mesteri képzésen tanuló teológus diákok számára a 2017-18-as tanévben is van lehetőség Erasmus+ ösztöndíj megpályázására, mely számos európai partneregyetemen lehetővé teszi a külföldi tanulást. Részletesebb információ a jelentkezéssel és a szelekciós vizsgával kapcsolatban itt érhető el. Kolozsvár, 2017. október 26. Dr. Vik János dékán
Kedves diákok, a közölt beosztás szerint a Kőkert (Hașdeu) utcai bentlakásokban a helyek elfoglalása a tanévkezdést megelőző három napon, évfolyamonként történik a következő rendben: Szeptember 29-én – I. évfolyam Szeptember 30-án – II. és III évfolyam Október 1-jén – mesteri és I-III év, akik valamilyen nyomós oknál fogva a számukra kijelölt időpontban nem tudták elfoglalni a helyüket.
Kedveseim, mint minden esztendőben, az idén is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kara minden diákjának, aki igénylést tett le, bentlakást biztosít. Csatoljuk az idei beosztást tudomásulvételre. A beosztást, az évfolyamok illetve ezen belül az összegyűjtött kreditek és az elért tanulmányi eredmények figyelembevételével készítettük el.

Oldalak