Felvételi alapképzésre 2021

Kedves Érdeklődő Diákok,

2021. szeptember 6-13. között a Római Katolikus Teológia Kar őszi felvételit hirdet azokra az államilag támogatott, azaz ingyenes helyekre, amelyek még megpályázhatók a júliusi felvételi időszak lezárását követően.

A szeptemberi felvételire maradt 21 hely Kolozsváron, 16 hely Gyulafehérváron, tehát összesen 37 hely alapképzésen (BA), mesteri képzésen (MA) pedig összesen 16 hely, azaz 6 hely Kolozsváron, 10 hely pedig Gyulafehérváron.

S ne felejtsétek:

1. ha a teológia mellett egy második szakot is szeretnétek végezni, magánösztöndíj rendszerünk révén támogatni tudjuk a másik szak tandíjának kifizetését.

2. minden diákunknak bentlakást bíztosítunk.

Várunk benneteket szeretettel az őszi felvételire is!

Dr. Vik János

dékán

Őszi felvételivel kapcsolatos időpontok:

Beiratkozás: 2021. szeptember 6–13, kizárólag online:  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ 

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 13, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): 2021. szeptember 14–15.

Végleges eredmények: 2021. szeptember 15. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Elérhetőségek

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

********************

Fontos információ!

A bejutottak 2021. július 27–28-án, 9.00–14.00 óra között le kell hogy adják az iratokat a Teológia Kar dékánságán (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát és a törzslapot eredetiben). Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. Ha valaki akadályozva van, kivételes esetben hétfőn, július 26-án már leadhatja az iratokat, sőt csütörtökön, július 29-én is, legkésőbb 14:00 óráig.

Helyszín: Kolozsvár, Str. Iuliu Maniu, Nr. 5 (Szentegyház utca, 5. szám).

A visszaigazolás ideje alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

FELVÉTELI 2021. július és szeptember

 

A felvételi kizárólag online történik a BBTE platformján: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Az iratok 2021. július 12-től tölthetők fel szeptember 13-ig.

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

 

ALAPKÉPZÉS (BA)

I. HELYEK SZÁMA:

A júliusi felvételin alapképzésen (BA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma:

1. Didaktikai teológia szakon 29 ingyenes hely és 21 fizetéses hely

2. Pasztorális teológia szakon 20 ingyenes hely és 5 fizetéses hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul alapképzésen: Didaktikai teológia; (Kolozsváron), Pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA SZAK 3 éves (vallástanárképzés Kolozsváron)

2. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK 4 éves (papképzés Gyulafehérváron)

II. FELVÉTELI FELTÉTELEK:

A. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA

ÉRETTSÉGI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK

a. Érettségi vizsga átlaga – a bejutási jegy 50%-a 

b. Bibliai ismereteket felmérő teszt – a bejutási jegy 50%-a. 

A tesztekhez vezető link ITT található. 

A vizsgalapokat az online beiratkozást követően küldjük ki emailben. 

B. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK

– részletesebb információ a Seminarium Incarnatae Sapientiae honlapján.

III. KEDVEZMÉNYEK

A. A XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás országos tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést elért, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin.

B. A IX-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás tantárgyolimpia országos szakaszán kétszer résztvevő, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők az érettségi vizsgaátlaguk helyett (50%) a felvételin 10-es osztályzatot kapnak.

C. Minden hallgatónknak biztos bentlakás és ösztöndíjlehetőség!

Katolikus Egyházunk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar minden hallgatójának bentlakást biztosít. Ugyancsak ösztöndíjat biztosít a Teológia Kar minden hallgatójának, aki a teológia szak mellett bármilyen más szakot is felvesz és így párhuzamosan két szakot végezhet el. Az ösztöndíj összege egy évre 2500 lej, amiből fizethető a második szak tandíja.

Mind a bentlakás, mind pedig az ösztöndíj kérvényezhető a beiratkozáskor.

IV. IDŐPONTOK

Beiratkozás: 2021. július 12–23 között, hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2021. július 26-án, 10.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): A bejutottak 2021. július 27–28-án, 9.00–14.00 óra között be kell hogy adják az iratokat (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben). Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, 2021. július 28-án 12:00–14:00 óra között kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2021. július 28.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2021. július 29, 9.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2021. július 29., 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

 

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2021. szeptember 6–13, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 13, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): 2021. szeptember 14–15.

Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Végleges eredmények: 2021. szeptember 15.

V. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a fizetéses helyekre bejutottaknak: 2200 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem igényelhető vissza.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

VI. SZÜKSÉGES IRATOK

A. A felvételire jelentkezéskor:

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető.
 2. Be kell mutatni hivatalos igazolást az érettségi átlagról és jegyekről.
 3. Kezelési költség és felvételi díj, illetve a felvételi díj fizetése alóli mentességet igazoló iratok.

B. A bejutottaknak, helyük elfogadásakor:

 1. Érettségi diploma, vagy azzal egyenértékű diploma eredetijének benyújtása az ingyenes helyek elfoglalásakor. A tandíjköteles helyek elfoglalásakor az érettségi diploma eredetijéről a Teológia Kar titkárságán készül hitelesített másolat.
 2. Törzskönyvi kivonat.
 3. A tantárgyolimpiákon való helyezést, illetve részvételt igazoló irat (akik igénybe veszik a kedvezményt).
 4. Két személyazonossági típusú fénykép.
 5. Születési bizonyítvány eredetjének felmutatása hitelesítés céljából.*
 6. Személyazonossági igazolvány másolat.
 7. Az iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás (formanyomtatványon, eredeti).
 

*A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Esetenként:

8. Az első egyetemen szerzett diploma azon jelentkezők számára, akik második egyetemre jelentkeznek.

9. Igazolás eredetiben a hallgatói jogviszonyról azoknak, akik második szakra jelentkeznek.  

VII. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK:

 1. Egy jelölt egyszerre több szakra is jelentkezhet ugyanazon felsőoktatási intézményen belül, vagy különböző intézményekben, de csak egy felsőoktatási intézményben juthat be az állami költségvetésből támogatott helyre.
 2. A bejutott jelöltek egyszerre több szakot is végezhetnek ugyanazon intézményen belül. Állami támogatásban az első szak hivatalos tartama alatt részesülhetnek.
 3. Azok az előző években állami egyetemre az állam által támogatott helyekre bejutott hallgatók, akik ott tanulmányaikat abbahagyják és egy másik szakra jelentkeznek, ott csak a szak hivatalos időtartamára jogosultak állami támogatásra (az új szak időtartamából levonva a már látogatott évek számát).

A már egyetemet végzett hallgatók (akár megszerezték az oklevelet, akár nem) tandíjkötelesek a második szakon, amennyiben az első szakot ingyenes helyen végezték.

A 2021-2022-es tanévre vonatkozó felvételi szabályzat román nyelven, itt elérhető.

 

 

 

 

 

FELVÉTELI 2020. július és szeptember

 

A felvételi kizárólag online történik a BBTE platformján: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ 

Az iratok július 9-től tölthetők fel szeptember 14-ig.

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon igényelhető.

 

ALAPKÉPZÉS (BA)

I. HELYEK SZÁMA:

A júliusi felvételin alapképzésen (BA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma:

1. Didaktikai teológia szakon 24 ingyenes hely és 26 fizetéses hely

2. Pasztorális teológia szakon 25 ingyenes hely és - fizetéses hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul alapképzésen: Didaktikai teológia; (Kolozsváron), Pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA SZAK 3 éves (vallástanárképzés)

2. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK 4 éves (Gyulafehérvár)

II. FELVÉTELI FELTÉTELEK:

A. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA

ÉRETTSÉGI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK

a. Érettségi vizsga átlaga – a bejutási jegy 50%-a 

b. Bibliai ismereteket felmérő teszt – a bejutási jegy 50%-a. 

A tesztekhez vezető link ITT található. 

A vizsgalapokat az online beiratkozást követően küldjük ki emailben. 

B. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK

– részletesebb információ a Seminarium Incarnatae Sapientiae honlapján.

III. KEDVEZMÉNYEK

A. A XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás országos tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést elért, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin.

B. A IX-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás tantárgyolimpia országos szakaszán kétszer résztvevő, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők az érettségi vizsgaátlaguk helyett (50%) a felvételin 10-es osztályzatot kapnak.

C. Minden hallgatónknak biztos bentlakás és ösztöndíj!

Katolikus Egyházunk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar minden hallgatójának bentlakást biztosít. Ugyancsak ösztöndíjat biztosít a Teológia Kar minden hallgatójának, aki a teológia szak mellett bármilyen más szakot is felvesz és így párhuzamosan két szakot végezhet el. Az ösztöndíj összege egy évre 2500 lej, amiből fizethető a második szak tandíja.

Mind a bentlakás, mind pedig az ösztöndíj kérhető a beiratkozáskor.

IV. IDŐPONTOK

Előzetes feliratkozási lehetőség 2020. március 1-től itt lehetséges.

(a formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ, majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás: 2020. július 9–22 között, hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2020. július 22-én, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Visszaigazolás: A bejutottak 2020. július 22—23, 9.00–14.00 óra között be kell hogy adják az iratokat (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben). Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, 2020. július 23-án 12:00–14:00 óra között kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2020. július 24.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2020. július 24, 9.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2020. július 24., 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

 

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2020. szeptember 7–14, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2020. szeptember 14, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása: 2020. szeptember 15–16.

Végleges eredmények: 2020. szeptember 16. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

V. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2200 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

VI. SZÜKSÉGES IRATOK

A. A felvételire jelentkezéskor:

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető.
 2. Be kell mutatni hivatalos igazolást az érettségi átlagról és jegyekről.
 3. Kezelési költség és felvételi díj, illetve a felvételi díj fizetése alóli mentességet igazoló iratok.

B. A bejutottaknak, helyük elfogadásakor:

 1. Érettségi diploma, vagy azzal egyenértékű diploma eredetijének benyújtása az ingyenes helyek elfoglalásakor. A tandíjköteles helyek elfogalalásakor az érettségi diploma eredetijéről a Teológia Kar titkárságán készül hitelesített másolat.
 2. Törzskönyvi kivonat.
 3. A tantárgyolimpiákon való helyezést, illetve részvételt igazoló irat (akik igénybe veszik a kedvezményt).
 4. Két személyazonossági típusú fénykép.
 5. Születési bizonyítvány eredetjének felmutatása hitelesítés céljából.*
 6. Személyazonossági igazolvány másolat.
 7. Az iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás (formanyomtatványon, eredeti).
 

*A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Esetenként:

8. Az első egyetemen szerzett diploma azon jelentkezők számára, akik második egyetemre jelentkeznek.

9. Igazolás eredetiben a hallgatói jogviszonyról azoknak, akik második szakra jelentkeznek.  

VII. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK:

 1. Egy jelölt egyszerre több szakra is jelentkezhet ugyanazon felsőoktatási intézményen belül, vagy különböző intézményekben, de csak egy felsőoktatási intézményben juthat be az állami költségvetésből támogatott helyre.
 2. A bejutott jelöltek egyszerre több szakot is végezhetnek ugyanazon intézményen belül. Állami támogatásban az első szak hivatalos tartama alatt részesülhetnek.
 3. Azok az előző években állami egyetemre az állam által támogatott helyekre bejutott hallgatók, akik ott tanulmányaikat abbahagyják és egy másik szakra jelentkeznek, ott csak a szak hivatalos időtartamára jogosultak állami támogatásra (az új szak időtartamából levonva a már látogatott évek számát).

A már egyetemet végzett hallgatók (akár megszerezték az oklevelet, akár nem) tandíjkötelesek a második szakon, amennyiben az első szakot térítésmentes helyen végezték.

Több felvételis információ:

Regulament de admitere 2020/21 - nivel licență (BA)

A 2020-as felvételi szabályzat melléklete a frontális oktatás felfüggesztése idejére

Naprakész infókat kaphattok a Kar hivatalos facebook oldalán: https://www.facebook.com/rocateo/

A 2020-as FELVÉTELIvel kapcsolatos további információkért böngésszétek a BBTE honlapját ITT.

A BBTE felvételi központi szabályzata ITT olvasható.

FELVÉTELI VIZSGAIDŐSZAKOK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN, A ROMÁNIA TERÜLETÉN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZÜKSÉGÁLLAPOT FELTÉTELEI MELLETT

Szerző neve: 
Bereczki Gyöngyvér