Felvételi alapképzésre

FELVÉTELI – 2018. július 11–27.

ALAPKÉPZÉS (BA)

I. HELYEK SZÁMA:

A júliusi felvételin alapképzésen (BA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 22+20+8=50 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon három szak indul alapképzésen: Didaktikai teológia; Vallástudomány (Kolozsváron), Pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA SZAK 3 éves (vallástanárképzés)

Térítésmentes: 22 hely

Költségtérítéses: 28 hely

2. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK 4 éves (Gyulafehérvár)

Térítésmentes: 20 hely

Költségtérítéses: 20 hely

3. VALLÁSTUDOMÁNY SZAK – 3 éves

Térítésmentes: 8 hely

Költségtérítéses: 22 hely

II. FELVÉTELI FELTÉTELEK:

A. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA, TEOLÓGIA SZOCIÁLIS MUNKA és VALLÁSTUDOMÁNY SZAK

ÉRETTSÉGI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK

a. Érettségi vizsga átlaga – a bejutási jegy 50%-a 

b. Bibliai ismereteket felmérő teszt – a bejutási jegy 50%-a. (A vizsgalapok itt találhatóak, illetve letölthetőek.)

B. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK

– részletesebb információ a Seminarium Incarnatae Sapientiae honlapján.

III. KEDVEZMÉNYEK

A XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás országos tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést elért, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin.

A IX-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás tantárgyolimpia országos szakaszán kétszer résztvevő, érettségi diplomával rendelkező jelentkezők az érettségi vizsgaátlaguk helyett (50%) a felvételin 10-es osztályzatot kapnak.

IV. IDŐPONTOK

Előzetes feliratkozási lehetőség 2018. március 1-től itt lehetséges.

(a formanyomtatvány itt letölthető, majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás: 2018. július 11–20 között, hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2018. július 20-án, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Visszaigazolás: A bejutottak 2018. július 23—26, 9.00–14.00 óra között be kell hogy adják az iratokat (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben). Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, 2018. július 26-án 12:00–14:00 óra között kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2018. július 26.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2018. július 27, 9.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2018. július 27, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

 

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2018. szeptember 10–18, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2018. szeptember 18, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása: 2018. szeptember 19–20.

Végleges eredmények: 2018. szeptember 20. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

V. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2200 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

VI. SZÜKSÉGES IRATOK

A. A felvételire jelentkezéskor:

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető.
 2. Be kell mutatni hivatalos igazolást az érettségi átlagról és jegyekről.
 3. Kezelési költség és felvételi díj, illetve a felvételi díj fizetése alóli mentességet igazoló iratok.

B. A bejutottaknak, helyük elfogadásakor:

 1. Érettségi diploma, vagy azzal egyenértékű diploma eredetijének benyújtása az ingyenes helyek elfoglalásakor. A tandíjköteles helyek elfogalalásakor az érettségi diploma eredetijéről a Teológia Kar titkárságán készül hitelesített másolat.
 2. Törzskönyvi kivonat.
 3. A tantárgyolimpiákon való helyezést, illetve részvételt igazoló irat (akik igénybe veszik a kedvezményt).
 4. Két személyazonossági típusú fénykép.
 5. Születési bizonyítvány eredetjének felmutatása hitelesítés céljából, vagy közjegyzőnél hitelesített másolat benyújtása.
 6. Személyazonossági igazolvány másolat.
 7. Az iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás (formanyomtatványon, eredeti).
 

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Esetenként:

8. Az első egyetemen szerzett diploma azon jelentkezők számára, akik második egyetemre jelentkeznek.

9. Igazolás eredetiben a hallgatói jogviszonyról azoknak, akik második szakra jelentkeznek.  

VII. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK:

 1. Egy jelölt egyszerre több szakra is jelentkezhet ugyanazon felsőoktatási intézményen belül, vagy különböző intézményekben, de csak egy felsőoktatási intézményben juthat be az állami költségvetésből támogatott helyre.
 2. A bejutott jelöltek egyszerre több szakot is végezhetnek ugyanazon intézményen belül. Állami támogatásban az első szak hivatalos tartama alatt részesülhetnek.
 3. Azok az előző években állami egyetemre az állam által támogatott helyekre bejutott hallgatók, akik ott tanulmányaikat abbahagyják és egy másik szakra jelentkeznek, ott csak a szak hivatalos időtartamára jogosultak állami támogatásra (az új szak időtartamából levonva a már látogatott évek számát).

A már egyetemet végzett hallgatók (akár megszerezték az oklevelet, akár nem) tandíjkötelesek a második szakon, amennyiben az első szakot térítésmentes helyen végezték.

Regulament de admitere - nivel licență (BA)