Alumni

Alumni – A Római Katolikus Teológia Kar végzettjeinek közössége

Az alumni egy oktatási intézmény végzettje, tehát mindazok, akik karunkon végeztek, együtt formálják ezt a színes és gazdag közösséget. A Római Katolikus Teológia Kar büszke végzettjeire, mert munkahelyükön és a családjuk körében kifejtett tevékenységükkel azt bizonyítják, nem voltak hiábavalók az intézményünkben folytatott tanulmányok.

Habár hivatalosan a ballagással és a sikeres államvizsgával, disszertációval eredményesen lezárul az egyetemi hallgató és a kar közötti viszony, mi szeretnénk továbbra is megőrizni a kapcsolatot. Annál is inkább így van ez, mert biztosak vagyunk abban, hogy a legtöbb végzettünk sem szeretné, ha végérvényesen megszakadna a kapcsolata azzal a hellyel, környezettel, közösséggel, ahol életének pár feledhetetlen évét töltötte. Ezért elsődleges célunk a kapcsolat fenntartása a végzettek és Karunk között. Emellett más célokat is megfogalmazhatunk:

- Az alumni-szervezet felelős segítséget nyújthat a végzetteknek a hivatalos ügyintézésben. Ehhez további információ található az egyetem alumni-oldalán: http://alumni.ubbcluj.ro/

- Visszajelzéseikkel, kérdőívek kitöltésével a végzettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kar világos képpel rendelkezzen a munkaerőpiacon vagy más területen való elhelyezkedésről, így hatékonyabbá tudja tenni tevékenységét. Ezzel kapcsolatban ajánljuk az érdeklődők figyelmébe dr. Holló László egyetemei tanár úr korábbi írását, amelyben nagyszerű képet alkot végzettjeink életben való boldogulásáról: https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/2013/aprilis/7.html

- Az alumni közösség hozzá tud járulni találkozók, konferenciák, más rendezvények szervezéséhez, amelyek egyaránt szolgálják a találkozást, kapcsolattartást, szakmai továbbképzést.

- Közösségi oldalak, szolgáltatások segítségével folyamatosan kapcsolatot tudunk tartani egymással. Ezek közül ajánljuk az érdeklődők figyelmébe Facebook-oldalunkat, ahol visszajelzéseket, üzeneteket, ötleteket is fogadunk: https://www.facebook.com/TheologiaeAlumni

Szerző neve: 
Dr. András Szabolcs, dékánhelyettes