Kolozsvári intézet

Miért tanuljunk teológiát? A teológia elsődlegesen az ember szellemi-lelki fejlődését, az emberi személy kiteljesedését célozza meg. A teológia ugyanis Istenről beszélve az emberről is tanít, hangsúlyozva az ember méltóságát, szabadságát. Rá akar mutatni arra, hogy az isteni igazságok az emberi élet alapjai. A teológiai ismeretek jelentős segítséget nyújtanak a boldogság keresésében, az élet értelmének felfedezésében.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának rendkívül fontos célkitűzése katolikus értelmiség formálása. Ezzel egy többszázéves hagyomány él tovább Erdélyben. A teológia oktatásával szeretnénk hitükben megerősíteni hallgatóinkat, hogy az igazi erőforrás lehessen számukra mindennapi küzdelmeikben. Célunk továbbá az igazi értékek közvetítése. Szeretnénk, ha végzetteink megtalálnák helyüket a világban, és az egyház és a társadalom értékes tagjává válnának. Hangsúlyt helyezünk diákjaink kulturális nevelésére. Ma már szinte elképzelhetetlen teológiai ismeretek nélkül a jó újságíró, pszichológus, néprajzos vagy történész.

A Teológia Kar két intézet keretein belül (1) három alapképzési és (2) két mesteri szakirányban ajánl képzést az érdeklődők számára.

(1) A Teológia Kar Didaktikai Teológia Intézete Kolozsváron három alapképzési (BA) szakra lehetséges a beiratkozás:

  • Vallástanári – Didaktikai teológia szak (3 év)

A Teológia Kar Kolozsvári intézetében szerzett BA-diploma feljogosít az iskolai hitoktatásra, állami és egyházi szociális intézményekben való munkára. Bármely egyházi intézményben a karunkon szerzett diploma előnyt jelent.

Tudatában vagyunk, hogy felelőséggel tartozunk hallgatóink munkapiac-irányultságának esélyeit is növelni. Ezért hoztuk létre magánösztöndíj alapunkat. Támogatóink (Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány, Szent Mihály Plébánia Kolozsvár, Didaché Alapítvány Római Katolikus Teológia Kar, Confessio Alapítvány Gyulafehérvár, Szatmári Püspökség, Rheinfelden-i Baráti Kör) pénzadományai lehetővé teszik hallgatóink számára a teológia szak mellett egy másik szak választását is. Románia törvényei szerint csak egy szakot lehet ingyenes helyen tanulni, a második szakot pedig fizetni kell. A második szak tandíjának kifizetését vállalja fel a Teológia Kar, immár évek óta. Hallgatóink eddig pszichológiát, gyógypedagógiát, újságírást, nyelveket, történelmet, jogot, közgazdaságtant választottak, tanultak és sikeresen végeztek.

A teológiai tanulmányok mellett családias légkört biztosítunk és jó tanulási feltételeket. Minden diák számára bentlakást ajánlunk, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, valamint karunk saját bentlakásában. Diákjaink jelentős része ösztöndíjban részesül. A Teológia Kar bensőséges hangulatát biztosítja a kápolna, a Katolikus Egyetemi Lelkészség széles programkínálata, a Kar épületének alagsorában található kávézó. Karunk könyvtára és a Státus levéltára egyedi lehetőséget biztosít a tanulni és kutatni vágyó diákoknak.

(2) A Teológia Kar Didaktikai Teológia Intézete Kolozsváron a következő mesteri képző (MA) szakra várja az érdeklődőket:

  • Pasztorális tanácsadás (2 év)

A mesteri program célja katolikus teológiai és lélektani ismeretekkel rendelkező pasztorális tanácsadók képzése, akik a lelki válságban levő személyeken tanácsadással segíthetnek. Más szóval, lelkivezetői és pasztorális munkára alkalmas szakemberek képzése történik ezen a szakon. A pedagógiai modul második fokozatának elvégzése esetén a középiskolai hitoktatásra is alkalmas hittantanárokké válnak ezen szak végzettjei. Ezen kívül a mesteri képző elvégzése egyben biztosítja az előfeltételek az egyetemi doktori fokozat megszerzéséhez.

Ez a mesteri szak különösen a teológia, pszichológia, szociális munka, gyógypedagógia végzettséggel rendelkezők számára ajánlott.

Szerző neve: 
szerk.