Bentlakási helyek elfoglalása_2017. szeptember 29 – október 2

Kedves diákok,

a közölt beosztás szerint a Kőkert (Hașdeu) utcai bentlakásokban a helyek elfoglalása a tanévkezdést megelőző három napon, évfolyamonként történik a következő rendben:

Szeptember 29-én – I. évfolyam

Szeptember 30-án – II. és III évfolyam

Október 1-jén – mesteri és I-III év, akik valamilyen nyomós oknál fogva a számukra kijelölt időpontban nem tudták elfoglalni a helyüket.

A Szentegyház (Iuliu Maniu) utcai „Mennyország”-ba október 2-án du. 15.00 órától lehet beköltözni.

Szükséges iratok:

  1. Személyi igazolvány
  2. Személyi igazolvány egyszerű másolata
  3. Egy diploma kép
  4. Tanügyi káderek esetén, igazolás arról (Ha valakinek a szülei tanügyi káderek, ebben az esetben 50 % -os árengedményben részesülnek)
  5. Fogyatékossági igazolvány (Ha fennáll a helyzet.)

Az elfoglalás menete:

  1. A fent említett iratok felmutatása
  2. Bérleti szerződés (Contract de închiriere) megkötése
  3. Az aktuális hónap és egy havi díj mértékű garancia befizetése
  4. Bentlakás igazolvány kiállítása
  5. Kulcs átvétele

A hely elfoglalás személyesen történik. Amennyiben valaki valamilyen nyomós oknál fogva nem tudja megtenni a számára kijelölt napon, akkor a legközelebbi rokon (anya, apa) vagy egy általa felhatalmazott személy is megteheti, melyhez egy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

Az elsőévesek a jelzett napon, magánúton is elfoglalhatják a bentlakáshelyüket, de az eddigi gyakorlat szerint, reggel 7.00 órakor, a Teológia Kar épülete elől, a diákképviselő irányításával közösen indulnak azok, akik itt összegyűlnek.

Az egyetem diáktanácsának facebook oldalán további információk (bentlakások címe, telefonszámok, működési szabályzat stb.) is elérhetőek:

https://www.facebook.com/csubb.ro/photos/rpp.126746400670285/16825697017...

Szerencsés megérkezést, és jó tanévkezdést kívánunk mindenkinek.

Kolozsvár, 2017. szeptember 25-én

Tankó Emőke Dr. Holló László

diákkancellár dékánhelyettes