Didaktikai Teológia Intézet – Kolozsvár

Címzetes tanárok:

 

Dr. András Szabolcs tanársegéd

Elérhetőség:

E-mail: andras.szabolcs@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika szeminárium, Alapvető hittan szeminárium, Egyháztörténelem szeminárium

************

Dr. Csiszár Klára  adjunktus, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: csiszar@iwm.sankt-georgen.de

Oktatott tantárgyak:

Pasztorális teológia, Vallás és társadalom, Keresztény identitás

************

Dr. Holló László előadótanár, dékánhelyettes, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: hollo.laszlo@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Erkölcsteológia, Szociáletika, Egyházjog

*Fogadóóra:

Szerda: 11.00 - 13.00 (Dékáni Hivatal)

************

Dr. Jitianu Liviu előadótanár

Elérhetőség:

E-mail: jitianu.liviu@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika, Filozófia

************

Dr. Nóda Mózes előadótanár, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: noda.mozes@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Egyháztörténelem, Liturgika, Fundamentális teológia, Keresztény szimbólumok

*Fogadóóra:

Kedd: 12.00 - 14.00 (Könyvtár)

************

Dr. Vik János előadótanár, dékán

Elérhetőség:

E-mail: vik.ioan@ubbcluj.ro Weblap: http://dialogus.ro

Oktatott tantárgyak:

Fundamentális teológia, Spiritualitás, Logoterápia és egzisztenciaanalízis, Pasztorális tanácsadás

*Fogadóóra:

Kedd: 10.00 - 12.00 (Dékáni Hivatal)

************

Dr. Zamfir Korinna professzor, intézetigazgató, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: zamfir.korinna@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Biblikum, Exegézis, Ökumenizmus

Szakmai önéletrajz (CV)

Publikációk

*Fogadóóra: 

Szerda 16.00-18.00 (Könyvtár)

************

Óraadó tanárok a 2016-2017-es tanévben:

Dr. Ozsváth Judit adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: ozsvathjudit@yahoo.com

Oktatott tantárgyak:

Katekétika

************

Dr. Révay Edit főiskolai docens

Elérhetőség:

E-mail: revay.edit@sapientia.hu

Oktatott tantárgyak:

Vallásszociológia

************

Dr. Szilárdi Réka adjunktus

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés a vallástudományba, Buddhizmus

*Kérjük, a kölcsönös tisztelet jegyében, a tanárok fogadóóráit igénybe venni, a fennebb megadott időpontokon kívüli megbeszéléseket pedig előzetesen e-mailen egyeztetni. 

Szerző neve: 
Bereczki Gyöngyvér