Didaktikai Teológia Intézet – Kolozsvár

Dékán:

Dr. habil. Diósi Dávid, egyetemi professzor, doktorátusvezető, nagyszemináriumi vicerektor

Elérhetőség:

E-mail: diosi.david@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Liturgika, Egyházzene, Módszertan, Német nyelv

Címzetes tanárok:

Dr. András Szabolcs, egyetemi adjunktus, dékánhelyettes

Elérhetőség:

E-mail: andras.szabolcs@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika, Patrisztika szeminárium

************

Dr. habil. Holló László, egyetemi professzor, intézetigazgató, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: hollo.laszlo@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Erkölcsteológia, Szociáletika, Egyházjog

************

Dr. Jitianu Liviu, egyetemi docens (fizetés nélküli szabadságon)

Elérhetőség:

E-mail: liviu.jitianu@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika, Filozófia

************

Dr. habil. Nóda Mózes, egyetemi professzor, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: mozes.noda@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Egyháztörténelem, Liturgika, Fundamentális teológia, Keresztény szimbólumok

************

Dr. Vik János, habilitált egyetemi docens, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: janos.vik@ubbcluj.ro, vik@startmail.com, Weblap: http://dialogus.ro

Oktatott tantárgyak:

Fundamentális teológia; Spiritualitás (Lelkiségteológia); Logoterápia és egzisztenciaanalízis; Értelemközpontú személyiségfejlesztés; Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat.

************

Dr. habil. Zamfir Korinna, egyetemi professzor, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: emilia.zamfir@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Biblikum, Exegézis, Ökumenizmus

Szakmai önéletrajz (CV)

Publikációk

************

Óraadó tanárok:

Dr. Ozsváth Judit, egyetemi adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: ozsvathjudit@yahoo.com

Oktatott tantárgyak:

Katekétika

************

Vendégtanárok:

Dr. habil. Csiszár Klára, egyetemi professzor, doktorátusvezető

Elérhetőség:

E-mail: k.csiszar@ku-linz.at

Oktatott tantárgyak:

Pasztorális teológia, Pasztorális tanácsadás, Vallás és társadalom

************

Dr. Révay Edit, főiskolai docens

Elérhetőség:

E-mail: revay.edit@sapientia.hu

Oktatott tantárgyak:

Vallásszociológia

************

Dr. Sárkány Péter, egyetemi professzor

Oktatott tárgyak:

Filozófiatörténet, Keresztény ihletettségű filozófia

**************

Dr. Szilárdi Réka, egyetemi adjunktus

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés a vallástudományba, Buddhizmus

***************

Drd. Márton Szabolcs, egyházzenész

Oktatott tárgyak:

Egyházzene

***************

*Kérjük, a kölcsönös tisztelet jegyében a tanárok fogadóóráit igénybe venni, a fennebb megadott időpontokon kívüli megbeszéléseket pedig előzetesen e-mailen egyeztetni.

Szerző neve: 
Szerk.