dr. JITIANU LIVIU egyetemi docens

Oktatott tantárgyak: 
Dogmatika
Filozófia
Elérhetőség: 
E-mail: liviu.jitianu@ubbcluj.ro
Kép: 
Publikációk: 

În străinătate:

Cărţi:

 1. Christologische Symphonie von Mensch und Welt. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk von Dumitru Stăniloae, Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburg, 2006, p. 477.

Studii publicate în volume de studii teologice

 1. A gondolkodás dialógus jellege. Az egymásra utaltság előfeltételei (Caracterul dialogic al gândirii. Premisele unui sistem de gândire), in: Tempfli Imre – Vencser László (red.), Új ég és új föld. Emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2004, 37–55 p.

În ţară:

Mauanle (coautor):

 1. Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Római katolikus vallás - tankönyv a XI. osztály számára, Ed. Stúdium, Cluj-Napoca, 2007, p. 125.

Cărţi:

 1. Grundlegung einer orthodoxen Anthropologie aus ökumenischer Perspektive, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 380.
 2. Theologische Studien: Orthodoxie aus katholischer Sicht, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 200.
 3. Krisztus, az Isten-ember. Krisztológiai jegyzetek, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 158.
 4. Heil in Christus. Die christozentrische Heilsbedürftigkeit des Menschen bei Karl Rahner, Gewalt, Cluj-Napoca, 2008, p. 206.

Studii publicate în volume de studii teologice

 1. Schöpfung von Gott her und auf Gott hin, Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2008, p.25-38.
 2. Szenvedés és krisztusi identitás. Gondolatok a szenvedés-teológia margójára, in: Örökérvényü igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, red. Bodó Márta, Verbum, Cluj-Napoca, 2008, p. 85-95.
 3. Die christologisch und ekklesiologisch gedeutete Vollendung aus orthodoxer Sicht, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina , 2/2007, p.51 - 84.
 4. Eine christologische Antropologie. Das Menschenbild von Dumitru Stşniloae, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina 2, 2006, p.3 - 37.
 5. Szűz Mária, az Egyház anyja. Női szerepek Mária nyomán (Sfînta Fecioară, Maica Bisericii - modeluri feminine prin prisma Mariologiei), in: Nőnek (is) teremtette, red. Bodó Márta, Ed. Status, 2006, p. 136-149.
 6. Repere teoretice pentru o apologetică creştină modernă” (Theoretische Grundlagen für eine moderne christliche Apologetik) Die Eigenständigkeit der Theologie. Glaubwürdigkeit statt Apologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, la data de 21. Okt. 2005. În curs de editare.
 7. Christusbezogenheit der Schöpfung in der Gedankenwelt von Dumitru Stăniloae. Die endgültige Zusage des sich offenbarenden Gottes, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina 2, 2005, p.39 - 54.
 8. Der Person-Begriff im heutigen orthodoxen Denken – Person oder Wesen/Seiendes, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2005), 23–42.
 9. Jeus – Gottes endgültige Zusage in der Sicht Karl Rahners (Isus – revelaţia definitivă în teologia lui Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2004) 3–37 p.
 10. Heils und Offenbarungsgeschichte bei Karl Rahner (Istoria mântuirii şi a revelaţiei la Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) 33–45 p.
 11. Dialogisch Denken. Prämissen für eine Theologie der Gegenseitigkeit (Caracterul dialogic al gandirii. Premissele uneu teologii a reciprocitatii). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) 47–61 p.
 12. Heil in Christus. Die Christozentrische Heilsbedürftigkeit des Menschen bei Karl Rahner (Necesitatea hristicentrică a mântuirii omului în lucrările lui Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2002) 67–91 p. ISSN 1582-2524

Studii apărute în reviste teologice

 1. A szolgáló egyház és a laikus-szolgálat, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 3., 1–3 p.
 2. Prófétai hivatásunk: keresztény küldetésünk alapja, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 4., 21–23 p.
 3. A papi szolgálat és azegyetemes papság, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 6.
 4. „Választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok”, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 7.
 5. Mária, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 10, 1–3 p.

Articole

 1. Hivatásunk útján, in: Vasárnap. Katolikus Hetilap (Duminica), Red. Jakab Gábor, an XII, 2003, nr. 41, 1 p.
 2. Isten és ember harmóniája, in: Élő reménység. Életünk árnyoldalai Isten szeretetének fényében. (Viaţa în umbra păcatului şi dragostea lui Dumnezeu) A Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve, Marosvásárhely 2005, 13–14 p.

Recenzii:

 1. Holló László, Az Európai Unió - Értékközösség. Az európai integráció tárdadalometikai vonatkozásai [Europäische Union - Wertegemeinschaft], Erkölcsteológiai Füzetek 6 [Moraltheologische Hefte], Rom 2006, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2006, p.115 - 116