dr. MARTON JÓZSEF professzor,

Oktatott tantárgyak: 
Egyháztörtenelem
Patrológia
Elérhetőség: 
E-mail: marton.jozsef@ubbcluj.ro
Kép: 
Publikációk: 

1990

 1. Batthyány Ignác. In Keresztény Szó. I. évf. 1. sz. 7.
 2. Fráter György. In Keresztény Szó, I. évf. 19. sz. 6.
 3. Haynald Lajos. In Keresztény Szó I. évf. 29. sz. 5.
 4. Kapisztrán Szent János, a prédikátor. In Keresztény Szó I. évf. 37. sz. 4.

1991

 1. A gyulafehérvári egyházmegye rövid történeti áttekintése. In A gyulafehérvári Érseki Székesegyház. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 3-6.
 2. A székesegyház rövid történeti bemutatása. In A gyulafehérvári Érseki Székesegyház. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 7–12.
 3. „Biztató kezdet” In Keresztény Szó II. évf. 4. sz. 3.
 4. Jelenések - magánkinyilatkoztatások (interjú). In Keresztény Szó II. évf. 13. sz. 4.
 5. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (1) In Keresztény Szó II. évf. 16. sz. 4.
 6. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (2) In Keresztény Szó II. évf. 21. sz. 4.
 7. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (3) In Keresztény Szó II. évf. 29. sz. 4.
 8. A keresztény újkor és legújabbkor. (kurzus) Gloria Kiadó. Kolozsvár. 144. old.

1992

 1. Szepessy Ignác In Keresztény Szó III. évf. 10. sz. 6–7.

1993

 1. „Papnevelés az erdélyi /gyulafehérvári/ egyházmegyében 1753-tól 1918-ig.” Studia Theologica Budapestiensis Series Facultatis Theologicae Universitatis Catholicae a Petro Pázmány., Vol. 5, Budapest, 242 old. HU ISBN 963 7947 361
 2. Az erdélyi /gyulafehérvári/ egyházmegye története (kurzus) Gloria Kiadó. Kolozsvár. 208 old.)
 3. Haynald Lajos, a megtorlás idején cselekvő püspök. In Szécsényi Honismereti Híradó Szécsény 1993. 26-30. ISSN 0139-2387.

1994

 1. Patrológia (kurzus), Gloria Kiadó. Kolozsvár. 172 old.

1995

 1. A Szentszék és Románia Konkordátuma 1927-ben. In Erdélyi Múzeum, LVII. évf. 1-2. sz. Kvár 1995. 42–50.

1996

 1. “Fogoly úr” In Távlatok (szerk. Szabó F.) Bp. nr. 3-4. 380–392. HU ISSN 1215-282X
 2. Márton Áron Emlékkönyv (szerkesztő). Gloria Kiadó. Kolozsvár. 248. old. ISBN 973-95608-5-7
 3. Márton Áron egyéniségének fejlődése In: Márton Áron írásai és beszédei. S.C. „Altip” S. A. Alba Iulia Nr. 16A/1996. 139–151.
 4. Márton Áron, a szeminarista. In: Márton Áron Emlékkönyv. Gloria Kiadó. Kvár. 1996. 21–25. ISBN 973-95608-5-7.
 5. Márton Áron korának és életének legfőbb adatai. In Márton Áron Emlékkönyv. Gloria, Kvár. 1996. 215–246. ISBN 973-95608-5-7.
 6. Márton Áron életpéldája. In Márton Áron Centenárium. Gloria, Kvár 1996. 5–31. ISBN 973-9203-06-X.
 7. Márton Áron írásai és beszédei I. kötet (Főszerkesztő, Nemes István társszerkesztővel) “Altip” Kiadó, Alba Iulia, 1996, 162 old. Nr. 16A/1996.
 8. Márton Áron Centenárium (Szerkesztő). Gloria Kiadó. Kvár 1996. 71 old. ISBN 973-9203-06-X.
 9. Keresztény tanúságtétel. In Vasárnap VI. évf. 40.sz. 4.
 10. A titokzatos Gyulafehérvár in Vasárnap VI. évf. 41. sz. 5.
 11. A gyulafehérvári Székesegyház és Márton Áron in Vasárnap VI. évf. 42. sz. 4.
 12. Erdély legrégibb búcsújáró helye In Vasárnap VI. évf. 43. sz. 4.
 13. Néhány síremlék in Vasárnap VI. évf. 44. sz. 4.
 14. Márton Áron szüleinek háza in Vasárnap VI. évf. 47. sz. 4.
 15. Márton Áron és a zene. In Vallomás. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 112–113.
 16. Miért nem lettem szerzetes? In S.I.S. Teológiai Lap I. évf. 3. sz. 32–33.

1997

 1. Márton Áron írásai és beszédei II. kötet (Szerkesztő), Ed “Altip”, Alba Iulia. 15A/1997. 189 old.
 2. Erdélyi püspökség. In: Magyar Katolikus Lexikon III. (szerk. Diós István). Szent István Társulat, Budapest 1997. 188–201. ISBN 963-360-868-6
 3. Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Magyar Katolikus Lexikon III. Szent István Társulat, Budapest 1997. 202–204. ISBN 963-360-868-6
 4. Erdélyi egyházmegyei Zsinat. In: In: Magyar Katolikus Lexikon III. Szent István Társulat, Budapest 1997. 172. ISBN 963-360-868-6
 5. Óravázlatok a “Mennyei Atya szeret minket” című hittankönyvhöz (kurzus), Gloria. Kolozsvár. 106. old.
 6. Óravázlatok a “Válaszol az Úr” című hittankönyvhöz (kurzus), Gloria. Kolozsvár 152. old.
 7. Óravázlatok a “Keresztény élet” című hittankönyvhöz (kurzus) Gloria. Kvár. 194. old.
 8. Férfi szerzetesrendek a középkori Erdélyben (I.), in Keresztény Szó VIII. évf. 7. sz. 12–15.
 9. Férfi szerzetesrendek a középkori Erdélyben (II.) in Keresztény Szó VIII. évf. 8. sz. 28–32.
 10. Lönhárt Ferenc püspök életalakulása. In Keresztény Szó VIII. évf. 12. sz. 9–12.
 11. Habemus… in Vasárnap VII. évf.3. sz.1.
 12. Márton Áron püspök beszédei in Vasárnap VII. évf. 15. sz. 4.
 13. Lönhárt Ferenc püspök (1882-1897) in Vasárnap VII. évf. 26. sz. 5.
 14. Tanévnyitó - Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktor in Vasárnap VII. évf. 41. sz. 1.
 15. Lehetőségeink… in Vasárnap VII. évf. 47. sz. 2.
 16. A vívódó Márton Áron in Vasárnap VIII. évf. 6. sz. 1.

1998

 1. Szerzetesrendek a középkori Erdélyben. In “Tuşnad 1997”, Sf. Gheorghe 1998. 24–31.
 2. Megalkuvók voltak-e 1848 püspökei? In: Keresztény Szó IX. évf. 3. sz. 12–13.
 3. Katekétika (Kurzus). Gloria Kiadó. Kvár. 256 old.
 4. Erőss Alfréd: Lelkipásztori néprajz (Szerkesztő). Gloria Kiadó. Kvár. 204 old. ISBN 973-9203-29-9.
 5. Batthyány Ignác in Keresztény Szó IX. évf. 12. sz. 18–21.
 6. Egyháztörténelem tanítása a gyulafehérvári Teológián. In Mégis 2. évf. Gyfvár. 3.
 7. Emlékezés egy erdélyi ferencesre - Keresztes Albin OFM élete in Vasárnap VIII. évf. 6. sz. 3.
 8. Batthyány Ignác öröksége kötelez in Vasárnap VIII. évf. 35. sz. 4.
 9. Az igazi közösségi ember in Vasárnap VIII. évf. 39. sz. 4.

1999

 1. Az erdélyi katolicizmus századai. (Jakabffy Tamás társszerzővel). Gloria Kiadó. Kolozsvár. 147. old. p. ISBN 973-9203-48-5.
 2. A keresztény szerzetesség szellemisége (Spiritualitatea monahismului creştin) In Spiritualitate transilvană şi istorie europeană. Alba Iulia. 22–56. ISBN: 973-4-00681-4.
 3. A kereszténység 1000 éve. In: Vasárnap évkönyv (szerk. Jakab Gábor). Gloria K. Kolozsvár 51–105.
 4. Visszatérő március – és két évszám In Keresztény Szó X. évf. 3. sz. 4–7.

2000

 1. Mit mond nekünk Márton Áron, a fiatal püspök?” In Studia Theologica Transylvaniensis. Alba Iulia–Gyulafehérvá 2000. 4–46. ISSN 1582-0661.
 2. Batthyány Ignác élete és munkássága. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2000/1. 145–153. ISSN 1582-2524.
 3. A marosvásárhelyi egyházmegye története. In: Millenniumi megemlékezés szerk. Finna Géza) Marosvásárhely. 198–218. ISBN 933-85030-0-0

2001

 1. Katolikus egyháztörténet II. Stúdium Kiadó. Kvár. 375 old. ISBN 973-9422-03-9
 2. Lönhárt Ferenc erdélyi püspök életalakulása. In: Beszéd a láthatatlanról (Szerk. Jakabffy T.), Kolozsvár. 101–111.
 3. Márton Áron a kultúra szolgálatában. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 2, Alba Iulia – Gyulafehérvár. 118–156.
 4. A keresztény házasság Márton Áron szellemében. In: Studia UBB Theologia Catolica Latina 2001/2. 17–27.
 5. A római katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről, I. Kt. (szerk. Táncos V.–Tőkés Gy.), Scientia Kiadó, Kvár. 269–282. ISBN 973-85422-9-4.
 6. Prefaţă. In: Relaţia ideală dintre Biserică şi stat. Presa Universitară clujeană. 11–12.
 7. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 2, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 8. Az erdélyi örmény papok a latin egyház szolgálatában. In: Erdélyi örmény gyökerek, V. évf. 57. sz. (szerk. Issekutz S.). Kvár. 10–17.

2002

 1. Márton Áron élete. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 40 old. ISBN 973-8267-20-X.
 2. Márton Áron Bischof von Siebenbürgen Gloria, Kolozsvár. 48. old. ISBN 973-8267-20-X.
 3. Katolikus egyháztörténet I. Stúdium Kiadó. Kvár. 555 old. ISBN 973-643-024-0
 4. A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után. In: Tudományos munka Erdélyben 1990 után (szerk. Táncos V.), Scientia Kiadó. Kvár. 269–282. ISBN 973-85422-9-4.
 5. A Gyulafehérvári egyházmegye intézményei a két világháború között. In: Korunk (Szerk. Cseke P.). 17–27.
 6. Márton Áron, a népnevelő (Márton Áron, ca educator) In: Studia Theologica Transsylvaniensia 3., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 15–68. ISSN 1582-0661.
 7. Catolicismul transilvan şi globalizarea poziţiei Bisericii Romano-Catolice faţă de globalizare în special cu privire la situaţia din Transilvania, In: Studia UBB Theologia Catolica Latina 1/1, 2002. p. 59–65. ISSN 1582-2524.
 8. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 3, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 9. Az erdélyi római katolikus teológia helyzete 1990 után. In: Mégis 2002/1. Gyfv. 19–20.

2003

 1. Le rapport entre l’Eglise romano-catholique et l’État roumain entre 1948–1951. In: L’année canonique, 45, Paris, 67–76.
 2. Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv (Szerkesztő). Studia Kiadó. Kolozsvár 2003. 240 old. ISBN 973-643-048-0.
 3. Márton Áron előadásai a keresztény házasságról. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 21–114.
 4. A globalizáció és az erdélyi katolikus egyház. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 125–135.
 5. Raportul dintre Biserica Romano-Catolică şi Statul Român între anii 1948–1951. In: Cultele şi Statul în România, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, Ed. Îngrejită Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb şi lector Radu Preda. p. 91–99. ISBN 973-82-48-30-1.
 6. A gyulafehérvári papnevelde 250 éve. In: Seminarium Incarnatae Sapientiae Jubileum Emlékkönyv, Gyulafehérvár. 9–23. ISBN 973-643-048-0.
 7. A gyulafehérvári papnevelde az 1970-es években. In: Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv, Gyulafehérvár. 59–69. ISBN 973-643-048-0.
 8. Egyháztörténelem-szemlélet. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár. 5–24.
 9. Macalik Győző élete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár 74–84.
 10. Gajdátsy Árpád Béla élete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 116–128.
 11. A gyulafehérvári vallási unió (1697–1701). Apor István és Baranyi Pál László szerepe az unió létrejöttében. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2003/1. 111–120. ISSN 1582-2524.
 12. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 13. Történet, történelem, élet. In Keresztény Szó XIV. évf. 2. sz. 22–28.
 14. A gyulafehérvári papnevelde 250 éve in Keresztény Szó XIV. évf. 12. sz. 25–26.
 15. 250 éves a gyulafehérvári Papnevelde. In Életünk (München) XXXV. évf. 12. sz. 6.

2004

 1. A keresztény ókor. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 244. old. ISBN 973-599-095-4
 2. A gyulafehérvári papnevelde története 1948-ban, in: Új ég és új föld. Emlékkönyv Peter Jäger 65. születésnapjára. (szerk. Tempfli Imre–Vencser László), Szent Maximilian Kiadó, Bp. 2004. p. 125–142. ISBN 963-7573-02-X
 3. A „katolikus” II. Rákóczi Ferenc vallásossága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6., Alba Iulia – Gyulafehérvár 2004. p. 45–56. ISSN 1582-0661.
 4. Márton Áron plébánosi beiktatása Kolozsváron. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6., Alba Iulia – Gyulafehérvár, 2004, p. 105–113. ISSN 1582-0661.
 5. Az egységes latin középkori középkori európai kultúra. in: Mindennemű dolgok változása, (szerk. Gábor Csilla), Kolozsvár 2004, p. 183–198.
 6. Veszely Károly életpályája. In: Veszely Károly, A baróti plébánia (hasonmás kiadás), Barót. 2004, p. XI–XV. ISBN 973-8326-09-5.
 7. Ökumené Dél-Erdélyben 1940 és 1944 között. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapján, (szerk. Lészai Lehel), Kolozsvár 2004, p. 144–151.
 8. A mallersdorfi ferences nővérek szerepe az erdélyi katolikus identitás formálásában. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2004/1, p. 109–124. ISSN 1582-2524.
 9. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 10. Az egyetemi ifjúság evangelizációja. In Vasárnap, XIV. évf. 40. sz. 1.

2005

 1. Fogarasy Mihály erdélyi püspök élete és munkássága. Gyulafehérvár 2005. 201 old. ISBN 973-643-083-9
 2. A keresztény középkor. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 277 old. ISBN 973-599-196-9
 3. Márton Áron: Házasság, család. (Szöveget gondozó és szerkesztő). Mentor, Marosvásárhely 2005. 191 old. ISBN 973-599-178-0.
 4. Instituţii care au contribuit la realizarea unirii. Contribuţia vestiernicului Ştefan Apor şi iezuitul Ladislau Paul Baranyi la realizarea unirii religioase (1697–1701). In: Annales Universitati Apulensis. Series Historica 9/II. Alba Iulia, 2005. p. 31–39. ISSN 1453-9314-48-5.
 5. Márton Áron, Erdély püspöke. In: Egyházfórum (Szerk. Jakab A.), Pécs, XX. (VI. új) évf. 2005/5. 3–9. ISSN 1215-0630.
 6. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 7. A székelykáli római katolikus egyházközség története in: Székelykál 800 éves történetéből, (Szerk. Szabó M.), Mentor Kiadó, Marosvásárhely. 81–92. ISBN 973-599-167-5.
 8. Márton Áron az Oltáriszentségről. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 7., Alba Iulia – Gyulafehérvár, p. 5–47. ISSN 1582-0661.

2006

 1. A keresztény újkor. Mentor, Marosvásárhely. 242. old. ISBN (10) 973-599-233-7.
 2. Márton Áron és az Oltáriszentség. In: Hitébresztő/2006 (főszerk. Vaslabán Csaba Antal), Kiadja Római Katolikus Plébánia Hivatal. Balatonkeresztúr. 106–115. ISSN 1585-6607
 3. Márton Áron: Bérmálás. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 213. old. ISBN (10) 973-599-255-8. ISBN (13) 973-599-255-2.
 4. Erős ércfallá teszlek: In: Mégis 2006/1, Gyulafehérvár. 4.
 5. A tízparancsolat az erdélyi katolikus hitvitákban. In Keresztény Szó XVII. évf. 9. sz. 6–10.
 6. A gyulafehérvári főegyházmegye története a 20. században. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 8., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 5–22.
 7. Prezenţa iezuiţilor în Transilvania în secolul XVI. In: Vatra (red. Romulus Guga), 4 (2006) nul XXXIII. Nr. 421. Târgu-Mureş 2006. 29–33.
 8. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 7, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 9. Formaţia clerului gerco-catolic în şcolile catolice (sec. XVIII.). In: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 10/11. Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. 143–147.

2007

 1. Az erdélyi katolicizmus századai2, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 128. old. ISBN 978-973-88785-8-0.
 2. Transilvania Catholicism over the Centuries, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 104. old. ISBN 978-973-88496-1-7.
 3. Veacurile catolicismulului transilvănean, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 128. old. ISBN 978-973-88785-9-7.
 4. Die Jahrhunderte des siebenbürgischen Katholizizmus, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 108. old. ISBN 978-973-88496-1-7.
 5. Inagural spesch of the Dean. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2007/1. 83–84.
 6. A tízparancsolat az erdélyi katolikus hitvitákban. In: Mózes törvénye, Krisztus törvénye. Szegedi nemzetközi biblikus konferencia (szerk. Benyik György). 131–139.
 7. Márton Áron: Keresztség, hit. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 234. old. ISBN 978-973-599-291-0
 8. Arhidieceza de Alba Iulia între anii 1948 – 1989. in: Raportul Credinţei Biserica Romano-Catolică în timpul prigoniei comuniste: 1948–1989. Sapientia. Iaşi. 7–29.
 9. Laikusok helyzete az Egyházban. Laikusok az Erdélyi Római Katolikus Státusban. In: Katolikus Autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből. (szerk Holló László), Státus Kiadó. Csíkszereda. 9–14. ISBN 978-973-1764-19-1.
 10. A római katolikus teológiai képzés múltja és jelene Erdélyben. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 9., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 25–41.
 11. The History of Roman Catholic Theological aducation in Transylvania in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2007/1. 15–23.
 12. Pregătirea şi educarea preoţilor în Seminarul romano-catolice de la Alba Iulia. In: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică. Ed. Renaşterea. Cluj-Napoca 2007. 605–611. ISBN: 978-973-1717-27-1.
 13. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 8, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 14. Szabadság. In Vasárnap XVII. évf. 1. sz. 5.

2008

 1. Az erdélyi katolicizmus 90 éve. Kolozsvár BBTE. 224. old. ISBN 978-973-610-746-7.
 2. A keresztény jelenkor. Mentor, Marosvásárhely. 272. old. ISBN 978-973-599-310-8
 3. Márton Áron, episcopul Ardealului. Verbum Kiadó, Kolozsvár 2008. 34. old. ISBN 978-973-88891-0-1.
 4. Ezeréves az erdélyi egyházmegye. Magyar jezsuiták Erdélyben. In Távlatok 2008/4 (szerk. Szabó Ferenc SJ.) Budapest. 55–70.
 5. A római katolikus és görög katolikus egyház viszonya Erdélyben 1940–1950 között. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 10., Gyulafehérvár, 2008/1. 85–99.
 6. Pongrácz Szent István (1582–1619) vértanúsága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 11., Alba Iulia – Gyulafehérvár, 2008/2, 51–64.
 7. Előszó. In Márton Áron: Oltáriszentség, Krisztus Király. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 5–20. ISBN 978—973-599-328-3.
 8. Truth from in the perspective of Church History, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2008/2. 84–89.
 9. Az erdélyi egyházmegye a 20. század kezdetén. in Keresztény Szó XIX. évf. 6. sz. 1–3.
 10. Az erdélyi katolikus egyház helyzete az első világháború utáni években. In Keresztény Szó XIX. évf. 7. sz. 21–26.
 11. Léstyán Ferenc hazaérkezett! In Vasárnap XVIII. évf. 30. sz. 1 et 10.
 12. A konkordátum. In Keresztény Szó, XIX. évf. 8. sz. 19–22.
 13. A gyulafehérvári székesegyház. In Keresztény Szó XIX. évf. 9. sz. 4–5.
 14. Rítusviták a két világháború közti Erdélyben. In Keresztény Szó XIX. évf. 10. sz. 29–30.
 15. Szemle. In Studia Theologica Transsyalvaniensia 11. 152–154.
 16. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 11, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 17. Egyházmegyekormányzat és szerzetesrendek a két világháború közt az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó XIX. évf. 11. sz. 10–14.
 18. Ratzinger, Joseph: A keresztény hitelvek. ford. Márton Áron. (közreadás Kuszálik Péterrel) Mentor, Marosvásárhely, 240. old. ISBN 978-976-599-319-1
 19. Márton Áron: Oltáriszentség, Krisztus Király. (Szöveg-gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 234 old. ISBN 978-973-599-291-0

2009

 1. The relationschip between the Roman catholic and the Greek catholic church between 1940–1950. In: Studia Theologica Budapestinensia 34. Felekezetek az Igazság szolgálatában. Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–2000). Új Eember – Márton Áron Kiadó. Budapest 2009. 35–48. HU ISBN 978-963-9674-95-0, HU ISSN 0866 2398
 2. Egyháztörténeti adalékok a gyulafehérvári egyházmegye történetéhez. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2009/1–4. ISSN 0865-5227. 133–145.
 3. Die Religiosität des Johannes Hunyadi in Extincta est lucerna orbis: Johan Hunyadi his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série I/2. (Editedy dy Ana Dumitran–Lóránd Mádly–Alexnadru Simon) Romanian Akademy. Center for Transylvanian studies IDC Press. Cluj-napoca 2009. p. 157–161. ISBN 978-973-1856-01-8. ; 978-973-7784-38-4.
 4. Kolozsvár az ezeréves erdélyi egyházmegyében. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 12/1. 163–182.
 5. A székelykáli római katolikus egyházközség története a 20. században In: A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak története 1900-tól 1989-ig (szerk.Barabás Kisanna – Ramási Zsolt), Verbum. Kolozsvár. 181–184. ISBN 978-606-8095-10-5
 6. A gyulafehérvári főegyházmegye 1000 éve. In: Székelyföld XIII. évf. 9. sz. Csíkszereda. 67–88.
 7. Márton Áron egyik híres beszéde (társszerző: Kuszálik Péter) In: Székelyföld XIII. évf. 9. sz. Csíkszereda, 100–105.
 8. Előszó. In Márton Áron: Papság. Mentor. Marosvhely. 5–9. ISBN 978—973-599-357-3.
 9. Előszó. In Márton Áron: Húsvét. Mentor. Mvhely. 5–12. ISBN 978—973-599-381-8.
 10. Ezeréves az erdélyi egyházmegye. In: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. SZIT-Verbum, Bp.–Kvár. 11–27.
 11. Főegyházmegyénk a 20. században. In: Krisztus világossága kalendárium, Csíkszereda-Csíktusnád. 58–66.
 12. Dr. Jakab Antal életútja a püspökségig. In: Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. SzIT–Verbum, Bp.– Kolozsvár. 27–42.
 13. Előszó. In: Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. SIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 5–6. ISBN 978-606-8059-18-1
 14. Az egyházatyák korában a klérus elköteleződése a szegények iránt. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 12/2., Gyulafehérvár, 201–224.
 15. Toleranţa şi intoleranţa religioasă în Transilvania după Reforma religioasă. In: Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea, in. Annales Univ. Apulensis. Series Historica/2009 Alba Iulia. 195–210.
 16. The relationship between the Roman-Catholic Church and Greek-Catholic Church in Transylvania between 1945-1948 in: Biserica Română Unită (Creco-Catolică) 60 de ani de la desfiinţare calvarul (1945–1948) (Ed.: Gudea,N.–R. Dan), Ed. Mega, Cluj. 331–341.
 17. Hitélet, hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó XX. évf. 1. sz. 26–28.
 18. Egyház a nagy változások között. In Keresztény Szó XX. évf. 2. sz. 20–22.
 19. Száz éve született dr. Jakab Antal. In Vasárnap XIX. évf. 10. sz. 1. et 5.
 20. A gyulafehérvári egyházmegye az 1945–47-es években. In Keresztény Szó XX. évf. 4. sz. 19–20.
 21. Katolikus sajtó Erdélyben a két világháború között. In Keresztény Szó XX. évf. 5. sz.. 10–11.
 22. Az egyház kulturális kihatása a középkori Erdélyben. In Vasárnap XIX. évf. 39. sz. 1. et 5.
 23. Az eucharisztia ünneplése Szákelyudvarhelyen. In Keresztény Szó XX. évf. 9. sz. 1–3.
 24. Világi krisztushívők a gyulafehérvári főegyházmegye szolgálatában. In Vasárnap XIX. évf. 41. sz. 6. et 12.
 25. A gyulafehérvári székeskáptalan. In: A gyulafehérvári főegyházmegye milleniumi sematizmusa. Verbum. Kvár. 28–31. ISBN 978-606-8059-28-0
 26. Márton Áron: Papság. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 185 old. ISBN 978-973-599-357-3
 27. Márton Áron: Húsvét. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 155 old. ISBN 978-973-599-381-8
 28. Ezeréves múltunk (Szerkesztő). SzIT – Verbum, Bp.–Kolozsvár 319. old. ISBN 978-606-8059-12-9
 29. Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. (Szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 142. old. ISBN 978-606-8059-18-1
 30. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (1.) in Életünk, XLI. évf. 2. sz. München, 2009. 7.
 31. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (2.) in Életünk, XLI. évf. 3. sz. München, 2009. 6.
 32. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (3.) in Életünk, XLI. évf. 4. sz. München, 2009. 6.
 33. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (4.) in Életünk, XLI. évf. 5. sz. München, 2009. 6.
 34. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (5.) in Életünk, XLI. évf. 6. sz. München, 2009. 6.

2010

 1. A keresztény szerzetesség története Ed. Stúdium Kolozsvár, 2010. 159. old. ISBN 978-973-643-179-1.
 2. Az ezeréves erdélyi egyházmegye kulúrális szerepe, különös tekintettel a Papnevelde könyvtárára.(Rolul cultural al diecezei milenare de Transilvania, cu atenţie specială asupra bibliotecii Institutului Teologic din Alba Iulia) In: Egyházi gyűjtemények szolgálatában (szerk. Bernárd Rita), Verbum. Kolozsvár 2010. 13–24. 165–177. ISBN 9746068059297
 3. Szepesy Ignác püspök eucharisztikus beállítottsága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/1. 147–161.
 4. Leopold Karl Kollonich bíboros újraszentelte-e Anghel Athanasie püspököt? In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum I., 135–152.
 5. Imagini din istoria milenară a archidiecezei romano-catolice de Alba Iulia In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum II. 5–24.
 6. Cardinalul Kollonich şi „rehirotonirea” lui Athanasie Anghel; In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum II. 45–62.
 7. Viaţa Sfântului Pongrácz István (1582–1619) In: Studia Theologica Transsylvaniensia. 13/Supplementum II. 89–100.
 8. Viaţa şi activitatea cardinalului Kollonich, in: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 9/II. 2010. 27–35.
 9. Szeretetszolgálat az ősegyházban in Keresztény Szó XXI. évf. 11. sz. 9–13.
 10. Előszó in Az Oltáriszentség a tanulók keresztény nevelésében (Burman Gabriella-Erzsébet). Temesvár 2010. 9–10.
 11. Ajkam tudást őriz in Vasárnap XX. évf. 42. sz. 1. et 10.
 12. Előszó in: Márton Áron: Karácsony, Marosvásárhely. 5–13. ISBN 978-973-599-447-1
 13. Előszó in: Itt vagyok, engem küldj! SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 2010. 9–10.
 14. Előszó in: Az Oltáriszentség a tanulók keresztény nevelésében! Temesvár 2010. p. 9–10.
 15. Márton Áron: Karácsony. (Szöveget gondozó és sorozatszerkesztő) Marosvásárhely 2010. 178. old. ISBN 978-973-599-447-1
 16. Itt vagyok, engem küldj! (szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010. p. 1–285. ISBN 978-606-8059-39-6
 17. Iskolaügy Erdélyben In: Magyar Katolikus Lexikon V. SzIT. Bp. 377–379.
 18. A trianoni békeszerződés hatása az erdélyi egyházmegye igazgatására. In: Iustum aequum salutare Jugtudományi folyóirat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. Budapest VI. 2010/1. 79–89. www.jak.ppke.hu/ias
 19. Klerikus–laikus viszony Erdélyben a kommunizmus idején in: Itt vagyok, engem küldj! SzIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 272–281.
 20. Gyógyító gondolatok? in Népújság. Marosvásárhely. 2010. feburár 16.
 21. Imádkozzunk főpapjainkért! in Vasárnap XX. évf. 11. sz. 1. et 7.
 22. Előszó in A keresztség szentsége a tanulók keresztény nevelésében (Burman Gabriella-Erzsébet). Temesvár 2010. 9–10.
 23. A katolikus egyház helyzete a kommunizmus idején Erdélyben, különös tekintettel a püspökökre in Keresztény Szó XXI. évf. 3. sz. 22–26.
 24. A keresztény ókor Mentor, Marosvásárhely 244 old. 22010. ISBN 978-973-599-372-6.

2011

 1. Minden kegyelem. (szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011. 576. old. ISBN 978-606-8059-45-7
 2. Az erdélyi püspökség alapítása a bizánci és a római egyház vonzásában In Minden kegyelem. SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 395–407.
 3. Előszó In Minden kegyelem. SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 395–407.
 4. Ignatius Batthyány, in: Batthyaneum. Omagiu fundatorului Igantius Sallestius de Batthyan (1740–1798). Editura Bibliotecii Naţionale a României. Bucureşti 2011. 15–24. ISBN 978-973-8366-18-3
 5. Az inkvizició katolikus szemmel. In: Studia Theologica Transsylvaniensia. 14/1. 2011, 91–117.
 6. Ajánlás. In: Az elnémult harang (Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán). Pro/Print. Csikszereda 2011. 11–14. ISBN 978/606/556/021/5
 7. Az erdélyi római katolikus püspökség ezer éve. In: A kilyénfalvi plébániatemplom 250 éves jubileuma. Emlékkönyv. 2011. 14–34.
 8. Prefaţă. In: „Clopoţelul amuţit.” Preotul Pálfi Géza – o viaţă supravegheată de Securitate. (Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán) Ed. Pro/Print. Csíkszereda. 7–9. ISBN 978/606/556/0291
 9. Baráti emlékezés Simpf Jánosra. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 14/2. 219–225.
 10. Márton Áron szabadulása. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 14/2. 273–293.
 11. A kommunizmus idején hitéért halálba űzött gyulafehérvári rektor in: A halálbiztos halál. (szerk. Diósi D.) SZIT. – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 195–204.
 12. Márton Áron püspök küzdelme a Batthyaneumért In Crescit Eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. (szerk. Simon Melinda–Perger Péter). Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület Füzetei 4. Ed. Argumentum Kiadó. Budapest 2011. 139–151. ISBN 978-963-446-639-0
 13. Milyen volt valójában az inkvizíció? (I) in Keresztény Szó XXII. évf. 9. sz. 1–4.
 14. Milyen volt valójában az inkvizíció? (II) in Keresztény Szó XXII. évf. 11. sz. 23–27.
 15. Előszó in: Az Eucharisztia a görög egyházatyáknál. Temesvár 2011. 11–13.
 16. Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán: Az elnémult harang. Egy megfigyelés története in Vasárnap XXI. évf. 41. sz. 4.
 17. A papi életre készülve. in Vasárnap XXI. évf. 42. sz. 7 et 9.
 18. Előszó in: Bara Zoltán-József: A világi Krisztushívők státusának teológiája Aranyszájú Szent János műveiben. Presa Universitara Clujana 2011. 9–11.

2012

 1. Egy régi politikus életpéldája, in: A pszichológiáról és azon túl... / Despre psihologie si nu numai... Presa Universitara Clujana. (Szerk. Batiz Enikő). 267–278. ISBN 1978-976-595-351-5.
 2. A keresztény ókor szeretetszolgálata. In: Hitébresztő. A balatonkeresztőri plébánia kalendáriuma. Balatonkeresztúr 2012. 114–133.
 3. Márton Áron küzdelme a kommunizmus idején Mindszenty József szellemében in: Mindszenty József és kortársai: vértanú és hitvalló püspökeink. (szerk. Mohos Gábor). SZIT. Budapest 2012. 9–28. ISBN 978-963-277-396-4
 4. Vorbuchner Adolf gyulafehérvári püspök. In: Gyulafehérvár magyar múltja és jelene. Stúdium Kiadó. Gyulafehérvár 2012. 173–175. ISBN 978-973-643-199-9
 5. A gyulafehérvári püspöki arcképcsarnok. In: Élő múltunk. A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és érseki palota. Verbum Kiadó. Kolozsvár 2012. 24–30. ISBN 978-606-8059-68-6
 6. A gyulafehérvári katolikus egyház a kommunizmus idején. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 15/1. 57–85.
 7. Előszó in: Márton Áron: Nevelés, Mentor, Mvásárhely 2012. 5–12. ISBN 973-599-177-2
 8. Die katholische Kirche Karlsburgs in der Zeit des Kommunismus. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2012/1, 3–26.
 9. Egy jellegzetes békepap a kommunizmus idején. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2012/2. 65–85.
 10. Márton Áron: Nevelés, (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Mvásárhely 2012. 216 old. ISBN 973-599-177-2
 11. Szemle Ferenczi Sándor: Sacerdotes Transylvanici. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 15/1. 107–109.
 12. Előszó in: Ferenczi Sándor: Sacerdos Transylvanici. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság – Kolozsvár 2012. 7.
 13. Szavahihető, hiteles emberség. Ballagás a kolozsvári teológiai karon. In Vasárnap XXII. évf. 27. sz. 1. et 12.
 14. Szenvedés és szolgálat. Nagy József (1964–1912). In Vasárnap XXII. évf. 32. sz. 3.

2013

 1. Az erdélyi egyházmegye a közékorban. Pro-Print Csíkszereda 2013. 235. old. ISBN 978-6065 560598
 2. Márton Áron: Nyolc boldogság, (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 175. old. ISBN 978-973-599-612-3
 3. Egy erdélyi papi arcél a kommunizmus idején. In: Hitébresztő. A balatonkeresztőri plébánia kalendáriuma. Balatonkeresztúr 2013. 122–129. ISSN 1585-6607
 4. Advent Márton Áron szemléletében. In Adventus Domini - Úrjövet. (Szerk. Diósi Dávid) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013. 243–253. ISBN 978-606-8059-91-4
 5. A II. Vatikáni Zsinat és a Római Katolikus Egyház Erdélyben. In: A II. Vatikáni zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára. SZIT. Varia Theologica 5. Budapest 2013. 44–31. ISBN 978-963-277-4732
 6. A görög és latin rítusú kereszténység vonzásában in: A Szentgyörgy lovagrend XVII. Nyári Egyeteme. (Szerk. Bárdos I.–Abrudbányai S.) Gyergyószárhegy 2013. 23–38. ISBN 978-606-8352-19-0
 7. Márton Áron püspök a II. vatikáni zsinat bezárásakor in: Keresztény Szó XXIV. évf. 2. sz. 9–10.
 8. 140 éves a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem. In: 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás, Presa Universitara Clujana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 19–24. ISBN 978-973-595-613-4
 9. Márton Áron és a 2. vatikáni zsinat. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 16/1. 5–30.
 10. Az 1700 éves milánói rendelet. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 16/2., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2013, pp. 193–202. ISSN 1582-0661.
 11. Kápláni széljegyzet Msgr. Léstyán Ferenc százéves születésnapjára. In: Erdély süveg nélküli püspöke. (Szerk. Tamási Zs.) Mentor. Marosvásárhely 2013. 86–93. ISBN 978-973-599-582-9
 12. Léstyán Ferenc temetése. In: Erdély süveg nélküli püspöke. (Szerk. Tamási Zs.) Mentor. Marosvásárhely 2013. 125–131. ISBN 978-973-599-582-9
 13. Miért éppen Ikrich Auguszta? In: Keresztény Szó XXIV. évf. 8. sz. 8–12.
 14. Előszó in: Márton Áron: Nyolc boldogság, Mentor, Marosvásárhely 2013. 5–14. ISBN 978-973-599-612-3
 15. Relaţia eminenţei sale Márton Áron cu cardinalii greco-catolici ai României. In: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/1, 157–166. ISBN 1453-9306
 16. Constantin cel Mare, primul împărat creştin – 1700 de ani de la Edictul de la Milano. In: Sfinţiii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii creştine. (Coord. N. Bolea). Ed. Grina. Cluj-Napoca 2013. pp. 93–99. ISBN 978-973-126-543-8
 17. A görög és latin rítusú kereszténység vonzásában. A latin rítusú egyházszervezet kialakulása, a gyulafehérvári püspökség megalapítása. In: A Szent György Lovagrend XVII. Nyári egyeteme. Gyergyószárhegy 2013, 23–38. ISBN 978-606-8352-19-0
 18. A világiak teológiai képzésének perspektívái Erdélyben in: Keresztény Szó XXIV. évf. 6. sz. 23–29.
 19. Angelo Scola laudációja. In Vasárnap XXIII. évf. 24. sz. 7.
 20. Előszó in: Lőrincz Ottó: A nagyváradi római katolikus egyházmegye története 1945 és 1989 között. Europrint Kiadó. Nagyvárad 2013. 9–10.
 21. Egy küzdelmes papi élet. In Vasárnap XXIII. évf. 5. sz. 3. et 12.
 22. Szemben a szenvedéssel. In Vasárnap XXIII. évf. 39. sz. 1.
 23. Krisztus és egymás barátai. Tanévkezdeti biztatás kispapoknak. In Vasárnap XXIII. évf. 45. sz. 9.

2014

 1. A gyulafehérvári római katolikus egyházmegye a 20. században. Pro-Print Csíkszereda 2014. 315. old. ISBN 978-6065 56080
 2. Márton Áron: Miatyánk (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 2014. 188 old. ISBN 978-973-599-649-9
 3. Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. (Társszerző) Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 7–9. ISBN 978-606-8627-03-8
 4. Márton Áron és a 2. vatikáni zsinat. In: A II. Vatikáni zsinat maradandó időszerűsége. (Szerk. Nóda M.-Zamfir K.-Bodó M.) SZIT-Verbum. Budapest-Kvár. 2014. 44–31. ISBN 978-606-8059-96-9
 5. Előszó In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 7–9. ISBN 978-606-8627-03-8
 6. Előszó In Krisztus szeretetének sürgetésében (Botár Gábor). Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 9–14. ISBN 978-606-8627-04-5
 7. Hetvenöt éve szentelték Márton Áront püspökké. In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 11–24. ISBN 978-606-8627-03-8
 8. Márton Áront emberségének csíkszentdomokosi gyökerei. In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 74–81. ISBN 978-606-8627-03-8
 9. Márton Áron püspök üzenete 75 távlatából. In: Keresztény Szó XXV. évf. 4. sz. 4–6.
 10. Büszke vagyok egykori tanítványaimra. (interjú) In Vasárnap. XXIV. évf. 8.sz. 8. 1 et 4.
 11. Előszó in: Márton Áron: Miatyánk, Ed. Mentor, Marosvásárhely 2014. p. 5–13. ISBN 978-973-599-649-9
 12. A teológusok és pszichológusok IV. konferenciája elé in: Keresztény Szó (Cuvânt creştin) an. XXV, nr. 12. december 2014, p. 12–13. ISSN 1220-630 X.
 13. Ami Scheffler boldog János életrajzából kimaradt. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 17/2., Gyulafehérvár–Kolozsvár, 2014, p. 181–203. ISBN 978-973-643-154-8.
 14. Áron Márton und das Zweite Vatikanisch Konzil. In: In. Annales Universitastis Apulensis. Series Historica 18/1. Alba Iulia 2014, ISSN 1453-9314, pp. 353-368.

2015

 1. Békepapi magatartás. In: Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi római katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. (szerk. Marton J.-Diósi D.). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015, pp. 145–175. ISBN 978-606-8627-09-0
 2. Szent Mihály főangyal üdvösségünk védelmében. In: Vasárnap évkönyv 2015. Ed. Verbum, Kolozsvár 2015. 83–91. ISBN 978-606-8627-06-9
 3. Márton Áron: Körlevelek – 1, (Szöveget gondozó és társszerkesztő) Pro-Print, Csíkszereda 2015. pp. 1–259. ISBN 978-606-556-076-5
 4. Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi római katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. (társszerkesztő). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015, pp. 1–254. ISBN 978-606-8627-09-0
 5. Az erdélyi magyar nyelvű katolikusok identitása a 18–20. század történelmi kontextusában. In: Nők az Egyházban. Identitás és kommunikáció. Vigilia Kiadó. Budapest 2015. p. 254–274. ISBN 7896390460
 6. Die Persönlichkeit von Leopold Kardinal Kollonich/Personalitatea lui Leopold Kardinal Kollonich. In. Die Union der Rumänen Seibenbürdens mit der Kirche con Rom Band 2: von 1701 bis 1761. Editura Enciclopedica. Bucuresti 2015. pp. 96–109. ISSN 97897345-0618-7.
 7. Glattfelder Gyula – Mailáth G. Károlyhoz írt levelein keresztül. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 18/1., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2015, pp. 7–20. ISSN 1582-0661.
 8. Márton Áron intenciós füzete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 18/2., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2015, pp. 157–163. ISSN 1582-0661.
 9. Élni a felhalmozott kincsekkel. In Vasárnap XXV. évf., nr. 25. 2015. 2 et 5.
 10. Márton Áron: Körlevelek – 2, (Szöveget gondozó és társszerkesztő) Pro-Print, Csíkszereda 2015. pp. 1–237. ISBN 978-606-5560826
 11. Katolicitás és etnicentrizmus Erdélyben. Katolikus identitás. (társszerkesztő). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015. pp. 1–178. ISBN 978-606-8627-19-9
 12. Előszó In: Katolicitás és etnicentrizmus Erdélyben. Katolikus identitás. SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015. pp. 7–8. ISBN 978-606-8627-19-9

2016

 1. Márton Áron: Egyház – Állam, Ed. Pro-Print, Csíkszereda 2016. (Szöveget gondozó és társszerkesztő) pp. 1–235. ISBN 978-606-556-0871
 2. Márton Áron: Egyházi belső ügyek, Ed. Pro-Print, Csíkszereda 2016. (Szöveget gondozó és társszerkesztő) pp. 1–253. ISBN 978-606-556-0901
 3. Dr. Jakubinyi György: Esküvői, keresztelési és temetési homíliávázlatok, (Szöveget gondozó és Előszót író) Ed. Verbum, Kolozsvár 2016. pp. 1–144. ISBN 978-606-8627-27-4
 4. A szentté/boldoggá avatás elméleti megközelítése. In: Korunk XXVII/8., Kolozsvár, 2016/8, pp. 11–13. ISSN 1222-8338.
 5. A hetvenéves Jakubinyi György érsek köszöntése. In: Keresztény szó XXVII (20016/3) 1.
 6. Márton Áron a kultúra szolgálatában. In: Református Szemle 109., Kolozsvár, 2016/1, pp. 87–95. ISSN 0254-4458.
 7. Márton Áron Erdély püspöke, Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia, 2016. pp. 1–56.