dr. NÓDA MÓZES egyetemi professzor

Oktatott tantárgyak: 
Liturgika
Fundamentális teológia
Keresztény szimbólumok
Elérhetőség: 
E-mail: mozes.noda@ubbcluj.ro
Kép: 
Publikációk: 

Cărţi şi cursuri universitare:

 1. Liturgika (Ed. a 2-a Rev.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 314.
 2. A szentségek ünnepe, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 150.
 3. Biserica Romano-Catolica din Transilvania în perioada interbelica, Ed. Studium, Cluj-Napoca, 2008, p. 289.
 4. Biserica Romano-Catolică din Transilvania în perioada interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-290-4, 2004.
 5. Liturgika (Liturgica), University Press, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-369-2, 2005.
 6. Szimbólumok és liturgia (Simboluri şi liturghia), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-292-0, 2004.
 7. Járható utak (Căi accesibile), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-8-291-2, 2004.

Studii în volume şi reviste de specialitate:

 1. The Historical, Political and Ecclesiastical Backgrund of the 1927 Concordat between the Vatican and Romania, Journal For The Study Of Religions And Ideologies, 9 no 27 Winter 2010, 2010, p.281 - 301.
 2. A Jézus SzÍve-tisztelet szentírási és teológiai alapjai, Studia Theologica Transsylvaniensis, 2010, p.355-370.
 3. A vasárnap története és ünneplése, in: Ideje az emlékezésnek, Szent István Társulat-Verbum, Budapest-Cluj, 2010, p. 94-103.
 4. Some considerations regarding the History and celebration of the Shabbat, Studia Universitatis Babes-Bolyai/ Theologia Catholica Latina, 2009, p.83-97.
 5. A zsido istentisztelet, in: Örökérvényű igazságaink, Verbum, Cluj-Napoca, 2008, p. 108-118.
 6. A keresztény temetés vigasztaló üzenete, PsycINFO, Erdelyi pszichologiai szemle, 2008, p.81-94.
 7. A keresztség ünneplése régen és ma, Studia Theologica Transsylvaniensis, 2006, p.31-47.
 8. Recontrer le prochain en Jésus et Jésus en notre prochain (Întâlnirea în Christos cu oamenii), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, L, 2005/1, pag. 103–111.
 9. Die Feier des Stundengebetes (Liturghia orelor), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, L, 2005/2, pag. 81–93.
 10. Kereszténység a romániai egyetemi ifjúság körében, in Távlatok, Budapesta, 2004/1, 63, pag. 43–46
 11. Liturgikus sokszínűség az egységes Európában (Pluralism liturgic în Europa unită), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLIX, 2004/1, pag. 79-91
 12. A Gyulafehérvári Teológia az 1980-as években (Teologia de la Alba Iulia în anii 1980) in: Jubileumi Emlékkönyv a Seminarium Incarnatae Sapientiae alapításának 250. évfordulóján (1753-2003), Alba Iulia, 2003, pag. 69-72.
 13. A liturgia: találkozás és küldetés, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVIII, 2003/1, pag. 95-110.
 14. The Roman Catholic Denominational Education between the World Wars (Învăţământul confesional romano-catolic în perioada interbelică), in:Journal for the Study of Religions & Ideologies, No. 3/Winter 2002, pag. 115-130.
 15. Învăţământul confesional romano-catolic în perioada interbelică, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVII, 2002/1, pag. 93-108
 16. Asociaţiile Romano-Catolice din Transilvania în perioada interbelică şi relaţiile lor cu organizaţiile laice minoritare, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVI, 2001/1, pag. 57-69.
 17. Lelkiség és liturgia (Spiritualitate şi liturghie), in Keresztény Szó, an IX (1998) nr.7.
 18. Liturgia és megújulás (1.): Kezdetek, a barokk kor, újkor, a liturgikus mozgalom (Liturghie şi renaştere: Începuturile, epoca barocului, epoca modernă, mişcarea liturgică), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.3.
 19. Liturgia és megújulás (2): Róma és a liturgikus mozgalom (Liturghie şi renaştere: Roma şi mişcarea liturgică), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.5.
 20. Liturgia és megújulás (3): A II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója és annak megvalósulása itthon (Liturghie şi renaştere: Constituţia liturgică a Conciliului Vatican II şi înfăptuirea ei la noi), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.6.

Alte publicaţii:

 1. Vasárnapi örömhír. (Meditaţie pentru duminica a 2-a), in Vasárnap, an III (1993) nr.3, 17 ianuarie.
 2. Viseljétek mindenki szenvedését: a betegek világnapjáról (Purtaţi crucea aproapelui vostru: despre ziua internaţională a bolnavilor), in Vasárnap, an III (1993) nr.6, 7 februarie.
 3. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 12-a), in Vasárnap, an III (1993) nr.25, 20 iunie.
 4. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 4-a din Advent), in Vasárnap, an III (1993) nr.51, 19 decembrie.
 5. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 5-a a Postului Mare), in Vasárnap, an IV (1994) nr.12, 20 martie.
 6. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 27-a), in Vasárnap, an IV (1994) nr.40, 2 octombrie.
 7. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 6-a),in Vasárnap, an V (1995) nr.7, 12 februarie.
 8. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 6-a după Pašti), in Vasárnap, an.V(1995) nr.21, 21 mai.
 9. A fiatalok halgassanak? (Tinerii să tacă?), in Vasárnap, an VI (1996) nr.48, 1 decembrie.
 10. Az egyetemi pasztoráció (Pastoraţia studenţilor), in Vasárnap, an VII (1997) nr.3, 19 ianuarie.
 11. Áldás és áldozat (Binecuvântare şi sacrificiu), in Vasárnap, an VII (1997) nr.10, 9 martie.
 12. A szentmise ünneplése és liturgiája, (Celebrarea liturghiei), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 24, 12 iunie.
 13. Hivatás és hivatal, ( Preoţia) in Vasárnap, an XV(2005) nr. 24, 12 iunie.
 14. A ministráns szolgálata I. (Ministranţi), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 45, 6 noiembrie.
 15. A ministráns szolgálata II. (Timpul adventului), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 45, 27 noiembrie.
 16. A ministráns szolgálata III. (Epiphania), in Vasárnap, an XVI(2006) nr. 1-2, 1-8 ianuarie.
 17. A ministráns szolgálata IV. (Postul mare), in Vasárnap, an XVI(2006) nr. 10, 5 martie.

Coordonator volum

 1. The Theological Doctrines on the Ideal Church–State Relation – Relaţia ideală dintre stat şi biserică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-8095-68-9, 2000