dr. Vik János, habilitált egyetemi docens

Oktatott tantárgyak: 
Fundamentális teológia
Spiritualitás (Lelkiségteológia)
A lelkivezetés elmélete és gyakorlata
Logoterápia és egzisztenciaanalízis
Értelemközpontú személyiségfejlesztés
Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat.
Elérhetőség: 
E-mail: janos.vik@ubbcluj.ro, vik@startmail.com Weblap: http://dialogus.ro
Kép: 
Tanulmányok: 
Tanulmányok: – 1990-1993: Teológiai tanulmányok a Gyulafehervári Római Katolikus Teológiai Főiskolán. – 1993-1997: Teológiai tanulmányok a München-i Ludwig-Maximilians-Universität Katolikus Teológia Karán. – 1997: Teológiai licenciátus. – 2001-2005: A Viktor Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia tanulmányozása, illetve logoterápiaképzés a Fürstenfeldbruck-i Délnémet Logoterápia-Intézetben. – 2001-2004: Doktori kurzus a München-i Ludwig-Maximilians egyetemen. – 2006: Teológiai doktori disszertáció megvédése a Müncheni egyetem Római Katolikus Teológia Karán. A doktori értekezés címe: „Gottes Heil im Glück des Menschen. Die Vermittelbarkeit immanenter und transzendenter Vollendungsvorstellungen unter Berücksichtigung der menschlichen Sinnorientierung in der Logotherapie Viktor E. Frankls“. Szakmai gyakorlat: – 1998-2001: Segédlelkészi szolgálat Szatmárnémetiben és Máramarosszigeten. – 2002-2004: Lelkipásztori kisegítő szolgálat a München-i St. Clemens és St. Vinzenz plébániákon. – 2004-2008: Plébános a Szatmár megyei Kaplony községben. – 2008 márciusától egyetemi adjunktus a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán. – 2012 március – 2014 február: Intézetigazgató a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának kolozsvári Didaktikai Teológia Intézetében. – 2016 április 18-tól a Római Katolikus Teológia Kar dékánja. Egyéb szakmai tevékenység: – 2009-től egyesületi tagság: Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (DGLE). – 2010, alapító tag: Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület (LENTE), Kolozsvár. – 2010-től LENTE egyesületi elnök. – 2012-től vendégoktató a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. – 2013-tól vendégoktató a Délnémet Logoterápia Intézetnél. – 2013-tól egyesületi tagság: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT). – 2013-tól EMFT elnökségi tag. – 2014-tól a bécsi "Viktor Frankl Institut” által akkreditált logoterápiai és egzisztenciaanalitikai tanácsadó. Nyelvek: – Anyanyelv: magyar. – Idegen nyelvek: román, német. Szakmai elismerés: – 2008: Johann Michael Sailer-Preis, a München-i Ludwig-Maximilians-Universität Katolikus Teológia Karának díja.
Publikációk: 

Folyóiratban megjelent tanulmányok:

Viktor E. Frankl und die menschenwürdige Anthropologie seiner Existenzanalyse und Logotherapie, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2006, 63-81.

Die Unterscheidung des Thomas von Aquin zwischen beatitudo perfecta und beatitudo imperfecta in der „Summa theologiae“ als Ausdruck systematisch-theologischer Neufassung der Glücksproblematik und der Anerkennung des Glücks dieses Lebens als einer eigenständigen Realität im Rahmen seiner theologischen Synthese, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2007, 3-36.

Kirche – der sakramentale Erfahrungsraum einer sinnorientierten Zuordnung von immanentem Glück und transzendentem Heil, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2008, 39-78.

Licet de evitanda – Das Papstwahldekret des Jahres 1179, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina, 2008, 59-83.

Koinonia/Communio – ein ekklesiologischer Begriff in ökumenischer Perspektive, Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Studia Theologia Catholica Latina, 2009, 27-48.

Die Mitte der Einheit der Kirche als Koinonia – zum Zentralbegriff der 5. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Santiago de Compostela (1993), Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Studia Theologia Catholica Latina, 2009, 3-18.

További cikkek:

Ein Beispiel habe ich euch gegeben (vgl. Joh 13, 15). Bericht über die ersten Erfahrungen in der Seelsorge, Epistula, München 2001, 39-42.

Az élet értelme – logoterápiai megközelítés (1), Keresztény Szó XVII/5, 2006, 28-32.

– Az élet értelme – logoterápiai megközelítés (2), Keresztény Szó XVII/6, 2006, 28-32.

Önálló kötet (doktori disszertáció):

Gottes Heil im Glück des Menschen. Die Vermittelbarkeit immanenter und transzendenter Vollendungsvorstellungen unter Berücksichtigung der menschlichen Sinnorientierung in der Logotherapie Viktor E. Frankls, Ars Una, Neuried bei München 2008.

(A doktori disszertáció német nyelvű recenziója itt olvasható Otto Zsok jóvoltából.)

Társszerkesztésben megjelentetett kötet:

Értelemkeresés és személyiségfejlesztés, Jel Kiadó, Budapest 2013.

Logoterápia & Egzisztenciaanalízis 2015, Librofil – az EMFT kiadója, Kolozsvár 2015.

Tanulmánykötetekben megjelent munkák:

Lelkiismeret és felelősség Viktor E. Frankl munkásságában – a lelkigondozó szemszögéből nézve, in: Visky S. Béla (szerk.), Az értelem élete – az élet értelme: a logoterápia időszerűsége, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár 2009, 19-39.

Az élet értelme. Logoterápiai megközelítés, in: Bodó Márta (szerk.), Érték, értelem, lelkiség. Közelítések a logoterápiához, Verbum, Kolozsvár 2009, 75-104.

A pap mint tanácsadó. A logoterápiai segítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban, in: Marton József, Oláh Zoltán, Kovács F. Zsolt (szerk.), Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat – Verbum 2010, 219-231.

Az élet értelmének kérdése – egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. Frankl-i egzisztencianalízis és logoterápia párbeszédes kontextusában, in: Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta (szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010, 261-272.

Válságban a jólét? Az életértelem és boldogság kérdése Viktor E. Frankl egzisztenciaanalízisében és logoterápiájában,in: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly (szerk.), Válságtapasztalatok és etikai távlatok, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2011, 205-214.

Illúzió vagy istenélmény? A halálközeli élmények és azok teológiai értékelése, in: Diósi Dávid (szerk.), „Quo vadis (post mortem) homine?“ Az elmúlás és a halál kultúrája, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011, 53-68.

A rész és az egész vonzásának feszültségében. A püspök helye, szerepe és küldetése a kommunió-egyháztan kontextusában, in: Marton József, Oláh Zoltán (szerk.), Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011, 331-345.

Sinnsuche im seelsorglichen Alltag Siebenbürgens. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung der logotherapeutischen Gesprächsführung in der pastoralen Beratung, in: Otto Zsok, Nadja Palombo (Hrsg.), „Du kannst dem Sinn nicht ausweichen.“ Existenz als Herausforderung für den Einzelnen und für die Gesellschaft, Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse, Fürstenfeldbruck 2011, 138-151.

Kann die Kirche heute geliebt werden?, in: Armin Kreiner (Hrsg.), Lebenswege. Heinrich Döring zum 80. Geburtstag, Ars et Unitas, Neuried bei München 2013, 88-98.

Az értelmetlenség-érzés veszély vagy esély. A Viktor E. Frankl-i logoterápia és egzisztenciaanalízis az evangelizáció szolgálatában, in: Puskás Attila, Perendy László (szerk.), Az ember krízise: vágyódás és megkísértettség között. Antropológiai reflexiók a teológiában, Szent István Társulat, Budapest 2013, 324-335.

Vallásosság és identitás. Katolikus önazonosság ma, holnap, erdélyi kontextusban, in: Marton József, Diósi Dávid (szerk.), Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban, Budapest – Kolozsvár 2015, 9–22.

Fordítások német nyelvről magyar nyelvre:

– Armin Kreiner: Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban, in: Mérleg 2004/2, 129–144.

– Armin Kreiner: Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban, in: Korpics Márta, P. Szilczl Dóra (szerk.), Szakrális kommunikáció: A transzcendens mutatkozása, 143–156.

– Armin Kreiner: Isten mint tervezö? Kreacionizmus, értelmes tervezettség és darwinizmus (1), in: Keresztény Szó 2009/11, 31–34.

– Armin Kreiner: Isten mint tervezö? Kreacionizmus, értelmes tervezettség és darwinizmus (2), in: Keresztény Szó 2009/12, 28–34.

– Armin Kreiner: Természettudás és Istenbeszéd, in: Keresztény Szó 2010/1, 31–33.

– Gisbert Greshake: Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés, in: Mérleg 2010/1–2, 110–117.

– Tobias Nicklas: A halál komolysága az Ó- és Újszövetségben, in: Diósi Dávid (szerk.), A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról, Budapest – Kolozsvár 2011, 15–22. (Közösen Máté Róberttel).

– Harald Buchinger: Húsvét ünnepe mint ars moriendi et resurgendi, in: Diósi Dávid (szerk.), A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról, Budapest – Kolozsvár 2011, 69–80. (Közösen Bojtor Attilával).