Elérhetőség

Titkárság Kolozsváron:

Főtitkárnő: Kopacz Magda

Titkárnő: Bereczki Gyöngyvér

Email: rocateo@ubbcluj.ro

Postacím: RO-400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5, jud. Cluj

Telefon: 00 40 264 59 07 15.

Fax: 00 40 264 43 06 88

Titkárság Gyulafehérváron:

Titkárnő: Ferencz Margit

Email: ferencz.margit@ubbcluj.ro

Postacím: RO-510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor, nr. 3, jud. Alba

Telefon: 00 40 258 81 16 88,

Mobil: 00 40 745 77 01 34

Fax: 00 40 258 81 16 88

Tandíj és felvételi díj befizetése lehetséges postai utalványon is a következő számlaszámra a napi valutaárfolyamnak megfelelően:

Destinatar: UBB, Teologie Romano-Catolică
Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: 4305849. SWIFT: TREZROBU