Felvételi alapképzésre_2022

A felvételi online formában történik a BBTE platformján: https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (még nem élő link)

Az iratok 2022. július 11-től 22-ig tölthetők fel.

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.

 

I. HELYEK SZÁMA:

 

A Római Katolikus Teológia Karon alapképzésen két szak indul:

1. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA SZAK – 3 éves (vallástanárképzés Kolozsváron)

- 21 ingyenes és 19 fizetéses hellyel

 

2. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK – 4 éves (papképzés Gyulafehérváron)

- 16 ingyenes és 3 fizetéses hellyel

 

 

II. FELVÉTELI FELTÉTELEK:

 

A. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA

 

a. Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

b. Motivációs levél a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

 

B. PASZTORÁLIS TEOLÓGIA SZAK

– részletesebb információ a Seminarium Incarnatae Sapientiae honlapján.

 

 

III. KEDVEZMÉNYEK

 

A. 10-es bejutási jegyet kapnak a felvételin azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a XI-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) országos vallás tantárgyolimpián I., II. vagy III. helyezést értek el.

 

B. Az érettségi vizsgaátlaguk helyett 10-es osztályzatot kapnak a felvételin azok az érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik a IX-XII. osztályban (az Oktatási Minisztérium vagy a Püspökségek által szervezett) Vallás tantárgyolimpia országos szakaszán kétszer részt vettek.

 

C. Katolikus Egyházunk bentlakást biztosít minden hallgatónak!

 

D. Teológia Karunk magánösztöndíj lehetőséget biztosít minden hallgatónknak!

Az magánösztöndíj összege egy évre 2500 lej, amiből a második szak tandíja fizethető.

Az magánösztöndíj feltétele, hogy a kandidátus a teológia, mint ingyenes (állami költségvetéses) fő szak mellett, egy második fizetéses szakot is felvesz a Babeș-Bolyai Tudomány­egye­temen, vagy bármely kolozsvári egyetemen és a tanulmányai idején a szükséges 60 kreditből évente mindkét karon a tanulmányi év ideiglenes lezárásához szükséges minimum harminc kreditet megszerez.

Mind a két megcélzott karra egymástól függetlenül kell iratkozni. Az itt megjelenő minden információ a Teológia Karra vonatkozik. A bentlakás és az magánösztöndíj a Teológia Karra történő beiratkozáshoz használt formanyomtatványon kérvényezhető.

 

IV. IDŐPONTOK

 

2022. július 11-22 között

A jelentkezők beiratkozása

2022. július 25; 10.00 óra

Az előzetes eredmények kifüggesztése a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján

2022. július 26-27; 9.00–14.00 óra között

A helyek elfoglalása (visszaigazolás), a beiratkozáskor feltöltött iratok beadása által a Teológia Kar székhelyén (az államilag támogatott /ingyenes/ helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben kell hogy leadják)

2022. július 27; 14.00-16.00 óra között

Aki nem jutott be, kérvényezheti az újraosztáson való részvételt

2022. július 28; 9.00-12.00 óra között

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása és kifüggesztése

2022. július 28; 12.00-14.00 óra között

Újraosztott helyek visszaigazolása

2022. július 28; 15.00 óra

A végleges eredmények kifüggesztése a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján

 

 

V. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a fizetéses helyekre bejutottaknak: 2200 RON.

 

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem igényelhető vissza.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

VI. SZÜKSÉGES IRATOK

 

A. A felvételire jelentkezéskor az alábbi iratokat kell feltölteni a BBTE platformján:

 1. Kérvény – formanyomtatvány itt letölthető.
 2. Be kell mutatni hivatalos igazolást az érettségi átlagról és jegyekről.
 3. A motivációs levél bemutatása
 4. Kezelési költség és felvételi díj, illetve a felvételi díj fizetése alóli mentességet igazoló iratok.

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor:

 1. Érettségi diploma, vagy azzal egyenértékű diploma eredetijének benyújtása az ingyenes helyek elfoglalásakor. A tandíjköteles helyek elfoglalásakor az érettségi diploma eredetijéről a Teológia Kar titkárságán készül hitelesített másolat.
 2. Törzskönyvi kivonat.
 3. A tantárgyolimpiákon való helyezést, illetve részvételt igazoló irat (akik igénybe veszik a kedvezményt).
 4. Két személyazonossági típusú fénykép.
 5. Születési bizonyítvány eredetjének felmutatása hitelesítés céljából.*
 6. Személyazonossági igazolvány másolat.
 7. Az iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás (formanyomtatványon, eredeti).
 

*A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Esetenként:

8. Az első egyetemen szerzett diploma azon jelentkezők számára, akik második egyetemre jelentkeznek.

9. Igazolás eredetiben a hallgatói jogviszonyról azoknak, akik második szakra jelentkeznek.  

VII. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK:

 1. Egy jelölt egyszerre több szakra is jelentkezhet ugyanazon felsőoktatási intézményen belül, vagy különböző intézményekben, de csak egy felsőoktatási intézményben folytathat tanulmányokat állami költségvetésből támogatott helyen.
 2. A bejutott jelöltek egyszerre több szakot is végezhetnek. Állami támogatásban az első szak hivatalos tartama alatt részesülhetnek.
 3. Azok az előző években állami egyetemre az állam által támogatott helyekre bejutott hallgatók, akik ott tanulmányaikat abbahagyják és egy másik szakra jelentkeznek, ott csak a szak hivatalos időtartamára jogosultak állami támogatásra (az új szak időtartamából levonva a már látogatott évek számát).
 4. A már egyetemet végzett hallgatók (akár megszerezték az oklevelet, akár nem) tandíjkötelesek a második szakon, amennyiben az első szakot ingyenes helyen végezték.

A 2022-2023-as tanévre vonatkozó felvételi szabályzat román nyelven, itt elérhető.

Szerző neve: 
szerk.