Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat tantárgy kötelező eleme az egyetemi oktatásnak, és az az elsődleges célja, hogy az elméleti ismereteket gyakorlatban, feladatokban mélyítsék el a hallgatók. Fontos tudni, hogy ez nem része a pedagógiai képzésnek, ugyanis nem feltétlenül a hittan tanításának gyakorlását jelenti, hanem a teológiai képzettséget kell megerősíteni különböző munkaterületen.

Gyakorlati jellegének megfelelően ez a tantárgy nem tanteremben, hanem „terepen” zajlik. A helyszín olyan intézmények, szervezetek, egyesületek, amelyek tevékenysége összekapcsolható a katolikus hit szociális jellegének gyakorlásához: idős- és gyermekotthonok, iskolák órán kívüli tevékenységei, plébániai foglalkozások, egyházi könyvtár és levéltár, stb. Normális körülmények esetén a gyakorlat Kolozsváron és Gyulafehérváron kell megvalósuljon, indokolt esetben lehet más településen is. Ilyen indokolt, rendkívüli eset a járványügyi helyzet, amikor megengedett, hogy a hallgatók lakhelyükön végezzék el a gyakorlatot.

A tantárgy adatlapja megtalálható karunk honlapján:

https://rocateo.ubbcluj.ro/sites/default/files/files/YLU0012_szakmaigyakorlat_I_2.pdf

A szakmai gyakorlat elvégzésének előfeltétele a Kar, a partnerintézmény és a hallgató között aláírandó konvenció. Amennyiben a gyakorlat kereskedelmi cégnél történik, illetve anyagi ellenszolgáltatással jár, szükség van az adott cég és az egyetem rektorátusa közti szerződésre is. A szakmai gyakorlat kiértékelése a partnerintézmény által láttamozott jelenléti ív alapján történik. A gyakorlattal kapcsolatos dokumentáció a tantárgyfelelősöktől igényelhető.

A partnerintézmények felsorolása itt található.

Szerző neve: 
Szerk.