Médiajelenlét

A Római Katolikus Teológia Kar jelenléte közösségi oldalakon:

Twitter: BBTE_RKTK @RktkBbte

Facebook oldal: @rocateo

Youtube-csatorna

Instagram: rkteologia

Felvételivel kapcsolatos tájékoztató műsorok

Erdélyi Magyar Televízió, Hitélet című műsor: teológiai felsőoktatás, felvételi 10:48-tól Vik János dékán beszél az idei felvételiről

Mária Rádió Erdély, Napra-forgó című műsor, 33:05 - 57:15 perc között: a 2020-2021-es akadémiai tanévre vonatkozó felvételivel kapcsolatos interjú: András Szabolcs és Vik János, az interjút készítette: Ferencz Emese

Oktatóink által tartott előadások, interjúk a pápalátogatás kapcsán

Csiszár Klára: Ferenc pápa teológiája

Vik János: Miért olyan ferenc pápa, amilyen?

Holló László: A szerethető Ferenc pápa

Oláh Zoltán: Szentatyánk, miért is látja szépnek Erdélyt?

Miért volt komoly Ferenc pápa Csíksomlyón?

„A közeledést szorgalmazta a szentatya” – dr. Holló László a csíksomlyói szentmise és a balázsfalvi bocsánatkérés jelentőségéről

Vik János: az évezred eseménye a pápalátogatás

Erősödjön a hitünk! – Interjú a pápalátogatás előtt Holló László dékánhelyettessel

Televíziós műsor a pápalátogatásra készülve

100 nap Ferenc pápa látogatásáig - hangolódási albumunk a facebookon

Ferenc pápa nálunk – Magyaradás: Út, igazság, élet; beszélők: Csiszár Klára és Vik János, szerkesztő: Jakabffy Tamás

Televíziós műsorok

Csiszár Klára: Nőként az egyházban, Hitélet, Erdélyi Magyar televízió, 2019. szeptember 22.

Karunkat bemutató műsor Hitélet, Erdélyi Magyar Televízió, 2017. március 19.

Közelebb hozni a teológiát - interjúsorozat 2020-ban a Vasárnap hetilap hasábjain és a RomKat.ro internetes portálon

Vik János: Erőt adó bölcsesség

Vik János: Armin Kreiner – az észszerűség eszközeivel végiggondolni a hit kérdéseit

Nóda Mózes: Egy-házban élni még nem jelenti, hogy otthonra is leltünk

Nóda Mózes: Romano Guardini – a nemes és gazdag kultúra hiánya a lelki életet merevvé teszi

Zamfir Korinna: Az ember többet ér a törvény betűjénél

Zamfir Korinna: Az ökumenikus teológia a párbeszéd tudománya

Zamfir Korinna: Gánóczy Sándor, a határok átlépője

Oláh Zoltán: Az információ özönvizének korát éljük

Oláh Zoltán: Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása

Oláh Zoltán: Gerhard Lohfink, aki közérthetően beszél a teológiáról

András István: Időt szánni az emberre!

András István: Napjaink filozófiája

András István: Andrea Grillo: kell-e a mai embernek Isten?

Holló László: Jezsuita, aztán szabadkőműves akartam lenni

Holló László: Az erkölcsteológia rövid bemutatása

Holló László: Hans Rotter SJ – a teológiával az embert szolgálni

András Szabolcs: Kézen kell fognunk korunk vámosait, utcanőit

András Szabolcs: Dogmatika – a párbeszéd teológiája

András Szabolcs: Dumitru Stăniloae – a kritikus partner

Orbán Szabolcs: Maradjunk közel a mindennapokhoz

Orbán Szabolcs: Az erkölcsteológia részterületei

Orbán Szabolcs: Bernard Häring, az erkölcsteológia megújítója

Csiszár Klára: Nem jámborkodhatjuk el az élet kihívásait

Csiszár Klára: A pasztorális teológia – a való világ kalandja

Csiszár Klára: Matthias Sellmann – „menjünk ki az építkezésre, ahol az egyház épül”

Márton Szabolcs: Meg lehet szerettetni a hívekkel az ősi egyházzenét

Márton Szabolcs: Dobszay László, a gregoriánkutatás kiemelkedő alakja

Sárkány Péter: Az élet kérdései a mi válaszunkra várnak

Sárkány Péter: Keresztény filozófia

Sárkány Péter: Alexander Batthyány – Megszólíthatóak vagyunk

Kiss Gábor: A kritikus megértés a mai teológia feladata

Kiss Gábor: Quid juris, avagy mi fán terem az egyházjog?

Kiss Gábor: A teológia és jog egyensúlya – Ludger Müller egyházjogfelfogása

Emmausz

Diósi Dávid: A hit elevensége

Marton József: A titokzatos ember boldogsága

Jakubinyi György ny. érsek: Megbocsátás

Lukács Imre Róbert: Jóval fizetni a rosszért?

Kiss Endre: A lelki élet ajtaja

András István: A rossz eredete (I)

Oláh Zoltán: Ne vígy minket kísértésbe!

Bara Zoltán: Isten gondoskodik arról, amit megteremtett

Tódor Attila: Isten és ember hűsége

Bodor Attila: Szükséges az Ószövetség a keresztények számára?

Farkas Ervin: Látsz, de nem mindent, ami létezik...

Oktatóink által tartott előadások

Vik János: Balzsam és oázis. Ferenc pápa az irgalmasság globális követe. (Csíksomlyó, 2016, Pasztorális napok).

Díszdoktori ünnepségekhez kapcsolódó anyagok

Doctor Honoris Causa Prof. Paul M. Zulehner_2019.11.21

Paul M. Zulehner, 2019. november 22. - kisfilm

Szabadság, igazság, igazságosság: központban Paul M. Zulehner pasztorálteológiája

Nemzetközi szimpózium Paul M. Zulehner 80. születésnapja alkalmából

Díszelőadást tart Kolozsváron Paul M. Zulehner

Elkezdődött a Zulehner professzort köszöntő ünnepségsorozat

Keresztény antiszemiták? Gánóczy Sándor professzor tartott Kolozsváron előadást

Gánóczy Sándor a kolozsvári BBTE díszdoktora

Doctor Honoris Causa cím átadása Kolozsváron

Megélni halálunkat – Előadás és könyvbemutató Kolozsváron

Elemzések, állásfoglalások

Csiszár Klára: Bővül a nők liturgikus szerepvállalásának lehetősége. Jelenvalóvá tenni a krisztusesemény örömhírét

Csiszár Klára: Már nem csupán opció a világiak bevonása a lelkipásztori munkába. Néhány gondolat a legújabb vatikáni dokumentum kapcsán

Oktatóinkkal készített interjúk

A megelőlegezett bizalom szárnyakat adhat - Az Emberközelben sorozat keretében Csiszár Klára kollégánkkal készült interjú. Megjelent 2021. január 23-án.

Vik János és Mihály Noémi Katalin beszélgetése. Téma: Teológia. Mi végre?

Vik János és Mihály Noémi Katalin beszélgetése. Téma: Hogy a hit erőforrás legyen

Vik János és Mihály Noémi Katalin beszélgetése. Téma: Keresnünk kell életünk értelmét

Online-rendezvények: előadások, könyvbemutatók

Beszéljünk Róla! - Hogyan leszünk túl a világjárványon? Ferencz Emese beszélget Csiszár Klárával, karunk oktatójával (2020. november 5)

A Magyar Tudomány Ünnepe. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szent II. János Pál Kutatóközpont. Online-könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetés, többek között Sárkány Péter és Vik János részvételével (2020. november 27)

Az osztrák katolikus egyháztanácsosok online-kongresszusán Csiszár Klára kollégánk mintegy 300 résztvevő előtt tartott előadást annak szükségéről, hogy a plébániák elmozduljanak a "reaktív" álláspontról a "proaktív" beállítódás felé (2021. április 12)

Szerző neve: 
Szerk.