Június végi, július eleji záróvizsgák

Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe

Beiratkozás:

2016. június 15-24, hétfőtől péntekig, 9:00–12:00 óra között

Vizsgák időpontja:       

  • Írásbeli záróvizsga: 2016. június 30, 8:00 órai kezdettel
  • Disszertáció szóbeli megvédése: 2016. július 1.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1) születési bizonyítvány hiteles másolata;

2) 2 db. színes fénykép;

3) eredeti érettségi diploma+törzslap (foaie matricolă);

4) mesteri képzésen disszertálók esetében eredeti licenc diploma+törzslap (supliment diplomă);

4) nyelvvizsgát igazoló irat (alapképzés)

5) záródolgozat + beragasztva a CD;

6) nyomtatvány kitöltése (ez személyesen a titkárságon).

Sok sikert a vizsgákhoz!

Kopacz Magdi

főtitkárnő