Magánösztöndíj

A magánösztöndíj célja:

Karunk rendkívül fontos célkitűzése katolikus értelmiség formálása. Ezzel többszázéves hagyományunk él tovább. A teológia oktatásával szeretnénk hitükben megerősíteni hallgatóinkat, és számukra olyan erkölcsi alapot nyújtani, mely a boldogságkeresés útján szilárd alapot biztosít.

Tudatában vagyunk, hogy felelőséggel tartozunk hallgatóink munkapiac-irányultságának esélyeit is növelni. Ezért hoztuk létre magánösztöndíj alapunkat. Támogatóink (Erdélyi Római Katolikus Státus, Szt. Mihály Plébánia – Kolozsvár, Didaché Alapítvány Római Katolikus Teológia Kar, Szatmári Püspökség, Confessio Alapítvány Gyulafehérvár, Rheinfelden-i Baráti Kör) pénzadományai lehetővé teszik hallgatóink számára a teológia szak mellett egy másik szak választását is. Az ország törvényei szerint csak egy szakot lehet ingyenes helyen tanulni, a második szakon pedig tandíjat kell fizetni. A második szak tandíjának kifizetését vállalja fel a Teológia Kar, immár évek óta. Hallgatóink eddig pszichológiát, gyógypedagógiát, újságírást, nyelveket, történelmet, jogot, közgazdaságtant választottak, tanultak és sikeresen végeztek is.