Felvételi mesteri képzésre 2019

FELVÉTELI – 2019. július 16–26

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 16+15=30 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Térítésmentes hely: 16 hely

Költségtérítéses hely: 34 hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Térítésmentes hely: 15 hely

Költségtérítéses hely: 35 hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye

50% - kutatási terv bemutatása (3-5 oldalas terjedelemben szabadon választott téma)

III. Időpontok

Előzetes feliratkozási lehetőség 2019. március 1-től. (A formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás:  2019. július 16–26 között, hétfőtől péntekig 9:00–14:00 óra között.

Eredményhirdetés: 2019. július 26-án, 12.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Visszaigazolás: A bejutottak 2019. július 29–30 között, 12.00–14.00 óra között be kell hogy adják a szükséges iratokat, az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. Azt, aki beiratkozáskor beadott minden szükséges dokumentumot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2019. július 30.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2019. július 31, 12.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2019. július 31, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

 

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2019. szeptember 11–18, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2019. szeptember 18, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása: 2019. szeptember 19–20. Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Végleges eredmények: 2019. szeptember 20. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

  1. Kérvény – formanyomtatvány
  2. Érettségi bizonyítvány
  3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
  4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
  5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

  1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
  2. Kezelési költség és beiratkozási díj 100 lej
  3. Születési bizonyítvány
  4. Személyazonossági igazolvány másolata
  5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
  6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás 

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

Több felvételis információ:

Regulament de admitere 2019/20 - nivel master (MA)

Naprakész információkért kattints a kar hivatalos facebook oldalára https://www.facebook.com/rocateo/

A felvételivel kapcsolatos további információkért böngésszétek a BBTE felvételi honlapját ITT.

A BBTE felvételi központi szabályzata ITT olvasható.

 

https://www.facebook.com/rocateo/

Szerző neve: 
Bereczki Gyöngyvér