Felvételi mesteri képzésre

FELVÉTELI mesteri képzésre 2023

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Ingyenes hely: hely

Fizetéses hely: hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Ingyenes hely: hely

Fizetéses hely: hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - Egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye.

50% - Motivációs levél a végső felvételi jegy 50%-át képezi. A motivációs levél elkészítésére vonatkozó útmutatás itt található.

III. Időpontok

2023. július 10-20.

A jelentkezők beiratkozása a https://admitere.ubbcluj.ro/ fel-leten.

2023. július 21; 9.00

Az előzetes eredmények kifüggesztése a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és weblapján

2023. július 24-26; 9.00–14.00

A helyek elfoglalása (visszaigazolás), a beiratkozáskor feltöltött iratok beadása által a Teológia Kar székhelyén (az államilag támogatott /ingyenes/ helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben kell hogy leadják)

2023. július 27.

Aki nem jutott be, kérvényezheti az újraosztáson való részvételt

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a fizetéses helyekre bejutottaknak: 2 500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

 1. Kérvény – formanyomtatvány
 2. Érettségi bizonyítvány
 3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
 4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
 5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

 1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
 2. Kezelési költség és beiratkozási díj (30+70 lej) befizetését igazoló irat
 3. Születési bizonyítvány
 4. Személyazonossági igazolvány másolata
 5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
 6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

A 2023-2024-es tanévre vonatkozó felvételi szabályzat román nyelven, itt elérhető.

********************************************

********************************************

FELVÉTELI mesteri képzésre 2022

A szeptemberi felvételi is online formában történik a BBTE platformján: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Kedves Érdeklődő Diákok,

2021. szeptember 12-16. között a Római Katolikus Teológia Kar őszi felvételit hirdet azokra az államilag támogatott, azaz ingyenes helyekre, amelyek még megpályázhatók a júliusi felvételi időszak lezárását követően.

A szeptemberi felvételire maradt 13 hely Kolozsváron, 19 hely Gyulafehérváron, tehát összesen 32 hely alapképzésen (BA), mesteri képzésen (MA) pedig összesen 12 hely, azaz 7 hely Kolozsváron, 5 hely pedig Gyulafehérváron.

S ne felejtsétek:

1. ha a teológia mellett egy második szakot is szeretnétek végezni, magánösztöndíj rendszerünk révén támogatni tudjuk a másik szak tandíjának kifizetését.

2. minden diákunknak bentlakást bíztosítunk.

A felvételivel kapcsolatos feltételek és részletes tudnivalók alább olvashatók.

Várunk benneteket az őszi felvételire is!

Őszi felvételivel kapcsolatos időpontok:

Beiratkozás: 2021. szeptember 12–16, kizárólag online: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 19, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): 2021. szeptember 20–21.

Végleges eredmények: 2021. szeptember 22. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Elérhetőségek:

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

Dr. Vik János

dékán

----

A felvételi online formában történik a BBTE platformján: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Az iratok 2022. július 11-től 22-ig tölthetők fel.

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között. Szükség esetén a következő mobiltelefon-szám a hivatali órákon kívül is hívható: +40 755 158 542.

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 17+15=32 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Ingyenes hely: 16 hely

Fizetéses hely: 34 hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Ingyenes hely: 15 hely

Fizetéses hely: 35 hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - Egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye.

50% - Motivációs levél a végső felvételi jegy 50%-át képezi. A motivációs levél elkészítésére vonatkozó útmutatás itt található.

III. Időpontok

2022. július 11-22 között

A jelentkezők beiratkozása

2022. július 25; 10.00 óra

Az előzetes eredmények kifüggesztése a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján

2022. július 26-27; 9.00–14.00 óra között

A helyek elfoglalása (visszaigazolás), a beiratkozáskor feltöltött iratok beadása által a Teológia Kar székhelyén (az államilag támogatott /ingyenes/ helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben kell hogy leadják)

2022. július 27; 14.00-16.00 óra között

Aki nem jutott be, kérvényezheti az újraosztáson való részvételt

2022. július 28; 9.00-12.00 óra között

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása és kifüggesztése

2022. július 28; 12.00-14.00 óra között

Újraosztott helyek visszaigazolása

2022. július 28; 15.00 óra

A végleges eredmények kifüggesztése a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a fizetéses helyekre bejutottaknak: 2500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

 1. Kérvény – formanyomtatvány
 2. Érettségi bizonyítvány
 3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
 4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
 5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

 1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
 2. Kezelési költség és beiratkozási díj (30+70 lej) befizetését igazoló irat
 3. Születési bizonyítvány
 4. Személyazonossági igazolvány másolata
 5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
 6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

A 2022-2023-as tanévre vonatkozó felvételi szabályzat román nyelven, itt elérhető.

-------

Kedves Érdeklődő Diákok,

2021. szeptember 6-13. között a Római Katolikus Teológia Kar őszi felvételit hirdet azokra az államilag támogatott, azaz ingyenes helyekre, amelyek még megpályázhatók a júliusi felvételi időszak lezárását követően.

A szeptemberi felvételire maradt 21 hely Kolozsváron, 16 hely Gyulafehérváron, tehát összesen 37 hely alapképzésen (BA), mesteri képzésen (MA) pedig összesen 16 hely, azaz 6 hely Kolozsváron, 10 hely pedig Gyulafehérváron.

S ne felejtsétek:

1. ha a teológia mellett egy második szakot is szeretnétek végezni, magánösztöndíj rendszerünk révén támogatni tudjuk a másik szak tandíjának kifizetését.

2. minden diákunknak bentlakást bíztosítunk.

Várunk benneteket szeretettel az őszi felvételire is!

Dr. Vik János

dékán

Őszi felvételivel kapcsolatos időpontok:

Beiratkozás: 2021. szeptember 6–13, kizárólag online: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 13, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): 2021. szeptember 14–15.

Végleges eredmények: 2021. szeptember 15. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Elérhetőségek

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715-es telefonszámon és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

*************

FELVÉTELI 2021. július és szeptember

A felvételi kizárólag online történik a BBTE platformján: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Az iratok 2021. július 12-től szeptember 13-ig tölthetők fel.

A motivációs interjúra a beiratkozás napján, ill. az iratok feltöltése és a beiratkozási díjak kifizetése után online kerül sor. A felvételi időszakban hétfőtől péntekig, minden nap 13:00 órától van lehetőség részt venni a motivációs interjún. Az alábbi link segítségével lehet csatlakozni:

https://zoom.us/j/94848424150?pwd=MllTNkV6Ni95STJqWHFJci9NOVJYZz09

Meeting-ID: 948 4842 4150
Kenncode: 1DFr0D

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715 és/vagy a rocateo@ubbcluj.ro e-mail címen igényelhető. Szükség esetén a következő mobil-telefonszám is hívható: 0755158542 (Vik János)

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 17+15=32 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Ingyenes hely: 17 hely

Fizetéses hely: 33 hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Ingyenes hely: 15 hely

Fizetéses hely: 35 hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye.

50% - motivációs interjú eredménye, amelyre a beiratkozás alkalmával kerül sor.

III. Időpontok

Beiratkozás: 2021. július 12–23 között, hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2021. július 26-án, 10.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): A bejutottak 2021. július 27–28-án, 9.00–14.00 óra között be kell hogy adják az iratokat (az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben). Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, 2021. július 28-án 12:00–14:00 óra között kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2021. július 28.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2021. július 29, 9.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2021. július 29., 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2021. szeptember 6–13, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 13, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása (visszaigazolás): 2021. szeptember 14–15.

Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.) Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Végleges eredmények: 2021. szeptember 15.

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a fizetéses helyekre bejutottaknak: 2500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

 1. Kérvény – formanyomtatvány
 2. Érettségi bizonyítvány
 3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
 4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
 5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

 1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
 2. Kezelési költség és beiratkozási díj 100 lej
 3. Születési bizonyítvány
 4. Személyazonossági igazolvány másolata
 5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
 6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

A 2021-2022-es tanévre vonatkozó felvételi szabályzat román nyelven itt elérhető.

FELVÉTELI 2020.

A felvételi kizárólag online történik a BBTE platformján: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Az iratok július 9-től tölthetők fel.

A felvételi alatt az online iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264590715 és a 0745252659-es telefonszámokon igényelhető.

MESTERI KÉPZÉS (MA)

I. Helyek száma

A júliusi felvételin mesteri képzésen (MA) rendelkezésre álló ingyenes helyek száma összesen: 16+15=31 hely.

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen: Pasztorális tanácsadás (Kolozsváron), Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérváron).

1. Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

Térítésmentes hely: 16 hely

Költségtérítéses hely: 34 hely

2. Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Térítésmentes hely: 15 hely

Költségtérítéses hely: 35 hely

II. Felvételi feltételek

Mindkét képzési lehetőségre:

50% - egyetemi alapképzés záróvizsgájának (licenc) jegye

50% - kutatási terv bemutatása (3-5 oldalas terjedelemben szabadon választott téma)

III. Időpontok

Előzetes feliratkozási lehetőség 2020. március 1-től lehetséges ITT (A formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ majd kitöltés után beszkennelve bármikor elküldhető az alábbi emailcímre: rocateo@ubbcluj.ro).

Beiratkozás: 2020. július 9–22 között, hétfőtől péntekig 9:00–14:00 óra között.

Eredményhirdetés: 2020. július 22-én, 12.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Visszaigazolás: A bejutottak 2020. július 22–23 között, 12.00–14.00 óra között be kell hogy adják a szükséges iratokat, az államilag támogatott helyre bejutók az érettségi diplomát eredetiben. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. Azt, aki beiratkozáskor beadott minden szükséges dokumentumot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, azt visszaigazoltnak tekintjük.

A visszaigazolás után felszabadult helyek újraosztása: 2020. július 24.

Újraosztott helyek visszaigazolása: 2020. július 24, 9.00–14.00 óra között.

Végleges eredményhirdetés: 2020. július 24, 15.00 órakor (a Teológia Kar kolozsvári székhelyén és internetes honlapján).

Őszi felvételi időpontok:

Beiratkozás: 2020. szeptember 7–14, hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.

Eredményhirdetés: 2020. szeptember 14, 15.00 óra.

Helyek elfoglalása: 2020. szeptember 15–16. Az, aki nem jutott be az első opcióként igényelt helyre, kérvényt adhat be, amelyben kéri az újraosztáson való részvételt.

Végleges eredmények: 2020. szeptember 16. Az, aki fizetéses helyre jutott be, a tandíj első részletét is be kell hogy fizesse. (Azt, aki beiratkozáskor beadott minden kért iratot, beleértve az érettségi diploma eredetijét is, visszaigazoltnak tekintjük.)

IV. Fizetési kötelezettség

Kezelési költség: 30 RON.

Beiratkozási díj: 70 RON.

Tandíj egy évre a költségtérítéses helyekre bejutottaknak: 2500 RON.

Megjegyzés:

A kezelési költség az egyetem által szabályozott, mindenkire kötelező, nem visszaigényelhető.

A beiratkozási díj alól mentességet élveznek a törvény által előírt kategóriákba tartozó jelentkezők.

V. Szükséges iratok

A. A felvételire jelentkezéskor

 1. Kérvény – formanyomtatvány
 2. Érettségi bizonyítvány
 3. Törzslap a líceumi tanulmányokról (Foaia matricolă)
 4. Egyetemi végzettséget igazoló okirat (Diploma de licenţă vagy Adeverinţă de licenţă)
 5. Egyetemi törzslap (Supliment diplomă)

B. A bejutottaknak, helyük elfoglalásakor

 1. Nyelvvizsgát igazoló okirat (Atestat de competenţă lingvistică)
 2. Kezelési költség és beiratkozási díj 100 lej
 3. Születési bizonyítvány
 4. Személyazonossági igazolvány másolata
 5. Két fénykép (személyazonossági típusú)
 6. Iskolaorvos vagy családorvos által kiadott igazolás

A sürgősségi kormányrendelet értelmében (OUG 41/2016) minden szükséges iratról a Teológia Kar titkárságán készülhet hiteles másolat az eredeti okirat bemutatásának feltétele mellett.

Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor minden szükséges iratot benyújt a Teológia Kar titkárságán, a visszaigazolást (a hely elfoglalását) telefonon is megoldhatja.

Aki már végzett bármilyen más mesteri képzést állami költségvetéses, vagyis ingyenes helyen, vagy be volt iratkozva, de nem végezte el, annak egy igazolást kell hoznia a megfelelő intézetből az ott töltött tanévről/félévről.

Több felvételis információ:

Regulament de admitere 2020/21 - nivel master (MA)

A 2020-as felvételi szabályzat melléklete a frontális oktatás felfüggesztése idejére

Naprakész információkért kattints a kar hivatalos facebook oldalára https://www.facebook.com/rocateo/

A felvételivel kapcsolatos további információkért böngésszétek a BBTE felvételi honlapját ITT.

A BBTE felvételi központi szabályzata ITT olvasható.

FELVÉTELI VIZSGAIDŐSZAKOK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN, A ROMÁNIA TERÜLETÉN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZÜKSÉGÁLLAPOT FELTÉTELEI MELLETT

Szerző neve: 
Szerk.