BENTLAKÁSOK LEOSZTÁSA 2019/20

Kedveseim,

mint minden esztendőben, az idén is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara minden diákjának, aki igénylést tett le, bentlakáshelyet biztosít. Itt található az idei beosztás tudomásulvételre. A beosztást, az évfolyamok illetve ezen belül az elért tanulmányi eredmények figyelembevételével készítettük el. A Mennyországban a mesteri II. és I. éves, illetve alapképzés III. éves hallgatók, akik 3-6 és 9-es számú szobákra vannak kiírva, amennyiben 20-án 15.00 óráig értesítenek engem, optálhatnak az 1, 2, 10 és 11-es szobák mellett is. Ebben az esetben a beosztás rendjét eszerintalakítom. Egyébként a szobák elfoglalásának sorrendje az alábbiakban megadott rendben évfolyamonként történik. A helyek cseréjére van lehetőség azzal, hogy mindig a sorrendben előbb elhelyezkedő mesteris, vagy magasabb évfolyamhoz tartozó hallgató kezdeményezheti a cserét.

A közölt beosztás szerint a Kőkert (Hașdeu) utcai bentlakásokban a helyek elfoglalása a tanévkezdést megelőző három napon, évfolyamonként történik a következő rendben:

Szeptember 27-én – I. évfolyam

Szeptember 28-án – II. és III évfolyam

Szeptember 29-én – mesteri és I-III év, akik valamilyen nyomós oknál fogva a számukra kijelölt időpontban nem tudták elfoglalni a helyüket.

A Szentegyház (Iuliu Maniu) utcai „Mennyország”-ba szeptember 29-én du. 14.00 órától 15.00 óráig lehet beköltözni.

Szükséges iratok:

  1. Személyi igazolvány
  2. Személyi igazolvány másolata
  3. Egy diploma kép
  4. Tanügyi káderek esetén, igazolás arról (Ha valakinek a szülei tanügyi káderek, ebben az esetben 50 % -os árengedményben részesülnek)
  5. Fogyatékossági igazolvány (Ha fennáll a helyzet.)

Az elfoglalás menete:

  1. A fent említett iratok felmutatása
  2. Bérleti szerződés (Contract de închiriere) megkötése
  3. Az aktuális hónap és egy havi díj mértékű garancia befizetése
  4. Bentlakás igazolvány kiállítása
  5. Kulcs átvétele

A hely elfoglalás személyesen történik. Amennyiben valaki valamilyen nyomós oknál fogva nem tudja megtenni a számára kijelölt napon, akkor a legközelebbi rokon (anya, apa) vagy egy általa felhatalmazott személy is megteheti, melyhez egy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

Az elsőévesek a jelzett napon, magánúton is elfoglalhatják a bentlakáshelyüket, de az eddigi gyakorlat szerint, reggel 7.30 órakor, a Teológia Kar épülete elől, a diákképviselő irányításával közösen indulnak azok, akik itt összegyűlnek.

Az egyetem diáktanácsának facebook oldalán további információk (bentlakások címe, telefonszámok, működési szabályzat stb.) is elérhetőek:

https://www.facebook.com/csubb.ro/

Szerencsés megérkezést, és jó tanévkezdést kívánunk mindenkinek.

Esetleges észrevételeket a hollo_laszlo@yahoo.com drótposta címre várok.

Kolozsvár 2019. szeptember 20-a

Dr. Holló László
dékánhelyettes

Szerző neve: 
Szerk.