Bentlakási helyek leosztása 2020.

TISZTELT HALLGATÓK!

Ígéretünkhez híven Karunkon minden igénylő jogot szerzett bentlakási helyhez a 2020-2021-es egyetemi évben. A kialakult járványügyi helyzet következtében beálló online oktatás miatt a joggyakorlásra, azaz a helyek elfoglalására csak a hatósági korlátozások feloldása után lesz lehetőség. A helyek elosztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:

- az egyetem bentlakásokra vonatkozó szabályzata

- a szociális és bentlakásbizottság rendelkezései

- tanulmányi eredmények

A bentlakási helyek elosztása ITT látható.

Az idevágó kérdéseket az andras.szabolcs@ubbcluj.ro emailcímre lehet küldeni.

Dr. András Szabolcs

dékánhelyettes

Kolozsvár, 2020. 09. 19.

Szerző neve: 
Szerk.