Pályázat: Egyhetes nyári akadémia Münchenben

Pályázat meghirdetése

rövid lejáratú ERASMUS+ BIP ösztöndíj elnyerésére

A 2022-2023-as tanévben a Római Katolikus Teológia pályázatot hirdet rövid lejáratú ERASMUS+ BIP ösztöndíj elnyerésére.

Ki pályázhat?

 • A Teológia Kar diákjai közül mindazok, akik alapképzésen tanulnak, s 2022 őszéig legalább két tanulmányi félévet a Teológia Karon sikeresen befejeznek.
 • Azok, akik a 2021-2022-es tanév 1. félévében minden tantárgyból sikeresen vizsgáztak.
 • A 2021-2022 tanévben végzős évfolyamok tagjai nem indulhatnak ezen a pályázaton.

Milyen nyári programra lehet pályázni?

Meghívás érkezett Münchenből a Katholische Stiftungshochschule (KSH) főiskoláról. Ralf Gaus professzor úr szervez egy rövid lejáratú Erasmus BIP Summerschool típusú programot július 10-16 között, amelyre max. 3 diák a mi karunkról is benevezhet. Az angol nyelvű program címe: „Religion and to be religious in a diverse Europe“. Német, holland, cseh és írországi diákok vesznek majd részt rajta. A nyári akadémia programleírása itt érhető el.

Hogyan történik a pályázat benyújtása?

 • Összesen 3 helyre lehet pályázni. Az ösztöndíjjal járó anyagi támogatás részletei itt érhetők el.
 • Elektronikus úton a következő email-címre lehet beküldeni a szükséges dokumentumokat: janos.vik@ubbcluj.ro
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13, péntek, 12:00 óra.
 • A pályázati interjú időpontja és helyszíne: 2022. május 13, péntek, 13:00 óra, a Teológia Kar kolozsvári épületének 1. emeleti tanári szobája.

Milyen dokumentumokat kell elküldeni a pályázat benyújtásakor?

 • Kitöltött, aláírt és pdf-formátumban lementett jelentkezési űrlap: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202022-2023.pdf
 • Tudomásulvételi nyilatkozat aláírva és pdf-formátumban lementve: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf
 • Szakmai önéletrajz annak a partner-egyetemnek az oktatási nyelvén, ahová a pályázó menni szeretne, vagy angol nyelven.
 • Motivációs levél annak a partner-egyetemnek az oktatási nyelvén, ahová a pályázó menni szeretne, vagy angol nyelven.
 • Igazolás az utolsó vizsgaszesszió és az utolsó tanulmányi év átlagáról, amelyet a Teológia Kar titkárságán állítanak ki, pdf-formátumban, ill. szkennelt változatban.
 • A Magyarországon kívüli partner-egyetemek esetében nyelvvizsga-igazolás – minimum a B1/B2 szintről – arra az idegen nyelvre vonatkozólag, amelyen majd zajlik ott az oktatás.

Milyen kritériumok szerint lesznek értékelve a benyújtott pályázatok?

 • A benyújtott pályázati dokumentáció tartalma, különös tekintettel a motivációs levélre: 30%
 • A pályázati interjú eredménye: 40%
 • Az utolsó vizsgaszesszió átlaga: 30%

A pályázatokat elbíráló bizottság összetétele:

 • Ramona Fader, BBTE, Nemzetközi Kapcsolatok Központ
 • Geng Noémi, BBTE RKTK, egyetemi asszisztens
 • Vik János, BBTE RKTK, egyetemi docens, Erasmus+ programkoordinátor

Kolozsvár, 2022. május 04.

Dr. Vik János, egyetemi docens

BBTE, RKTK, Erasmus+ programkoordinátor

E-mail: janos.vik@ubbcluj.ro

Tel.: 00 40 755 158 542

Szerző neve: 
szerk.