Pasztorális Teológia alapképzés

Szakképzettség:

Római katolikus pasztorális teológia egyetemi oklevél.

A pasztoráis teológia a gyulafehérvári papnevelő intézet keretében működik.

Az alapképzés időtartama: 8 félév.

Az oklevél megszerzésének feltételei:

  • 240 kredit a teológiai tantárgyakból
  • 30 kredit a záróvizsgára
  • 6 kredit egy kötelezően felvett idegen nyelvre (2 félév)
  • 2 félév testnevelés, kreditszám nélkül

Képesítés

Az alap- és a két éves mesterképzés együtt alkot egy egészet, amely végcélja lelkipásztorok képzése.