Pasztorális Teológia Intézet – Gyulafehérvár

Címzetes tanárok:

Dr. Bara Zoltán adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: bara.zoltan@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika, Dogmatörténet

************

Dr. Diósi Dávid előadótanár, vicerektor

Elérhetőség:

E-mail: diosi.david@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak: 

Liturgika, Egyházzene, Módszertan, Német nyelv

************ 

Dr. Ferenczi Sándor adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: ferenci.sandor@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Pasztorális teológia, Gyakorlati teológia, Katekétika

************

Dr. Lukács Imre-Róbert adjunktus, főegyházmegyei bírósági helynök

Elérhetőség:

E-mail: lukacs.robert@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Kánonjog, Retorika

************

Dr. Oláh Zoltán egyetemi adjunktus, intézetigazgató

Elérhetőség:

E-mail: olah.zoltan@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak: 

Bevezetés az Ó- és Újszövetségbe, Ó- és Újszövetségi exegézis, Héber- és görög nyelv 

************

Dr. Orbán Szabolcs, fr. Szabolcs OFM adjunktus, tartományfőnök

Elérhetőség:

E-mail: orban.szabolcs@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak: 

Olasz nyelv, Erkölcsteológia, Cas. mor.

************

Dr. Székely Dénes adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: szekely.denes@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak: 

Fundamentális teológia, Német nyelv, Homiletika

Óraadó tanárok a 2017-2018-as tanévben:

Drd. András István, szemináriumi rektor, prefektus, teológiai tanár

Oktatott tantárgyak:

Filozófia, Filozófiatörténet, Urbanitás

Elérhetőség:

E-mail: prefektus@seminarium.ro

************

Drd. Kiss Endre spirituális, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: spiritualis@seminarium.ro 

Oktatott tantárgyak: 

Spirituális teológia, Breviárium, Lit. pract.

************

Dr. Marton József professzor

Elérhetőség:

E-mail: marton.jozsef@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Egyháztörtenelem, Patrológia

************

Msgr. Potyó Ferenc vikárius, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: ferenc.potyo@romkat.ro

Oktatott tantárgyak: 

Adminisztráció

************

Drd. Bodor Attila teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: bodor.attila@icloud.com 

Oktatott tantárgyak: 

Újszövetségi exegézis (Pentateuchus, Szt. Pál, Bölcsességi irodalom), Bibliai héber- és görög nyelv 

************

Óraadó tanárok a 2016-2017-es tanévben:

Drd. András István prefektus, teológiai tanár

Oktatott tantárgyak:

Filozófia, Filozófiatörténet, Urbanitás

Elérhetőség:

E-mail: prefektus@seminarium.ro

************

Drd. Koncsag László spirituális, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: spiritualis@seminarium.ro 

Oktatott tantárgyak: 

Spirituális teológia, Breviárium, Lit. pract.

************

Drd. Korom Imre-György szemináriumi rektor

Elérhetőség:

E-mail: rektor@seminarium.ro

Oktatott tantárgyak: 

Latin nyelv, Román nyelv

************

Dr. Marton József professzor

Elérhetőség:

E-mail: marton.jozsef@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Egyháztörtenelem, Patrológia

************

Msgr. Potyó Ferenc vikárius, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: ferenc.potyo@romkat.ro

Oktatott tantárgyak: 

Adminisztráció