Pasztorális Teológia Intézet – Gyulafehérvár

Címzetes tanárok:

Dr. András István, egyetemi adjunktus, nagyszemináriumi rektor

Oktatott tantárgyak:

Filozófia, Filozófiatörténet, Urbanitás

Elérhetőség:

E-mail: rektor@seminarium.ro

*************

Dr. Bara Zoltán, egyetemi adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: bara.zoltan@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Dogmatika, Dogmatörténet

************

Dr. habil. Diósi Dávid, egyetemi professzor, doktorátusvezető, dékán, nagyszemináriumi vicerektor

Elérhetőség:

E-mail: diosi.david@ubbcluj.ro, diosidavid@yahoo.de

Oktatott tantárgyak:

Liturgika, Egyházzene, Módszertan, Német nyelv

************

Dr. Lukács Imre-Róbert, egyetemi adjunktus, főegyházmegyei általános helynök, főegyházmegyei bírósági helynök

Elérhetőség:

E-mail: lukacs.robert@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Kánonjog, Retorika

************

Dr. Oláh Zoltán, egyetemi előadótanár, intézetigazgató

Elérhetőség:

E-mail: olah.zoltan@ubbcluj.ro, ozoli2015@yahoo.de

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés az Ó- és Újszövetségbe, Ó- és Újszövetségi exegézis, Héber- és görög nyelv

************

Dr. Orbán Szabolcs, fr. Szabolcs OFM, egyetemi adjunktus

Elérhetőség:

E-mail: orban.szabolcs@ubbcluj.ro, frszabolcs@gmail.com

Oktatott tantárgyak:

Olasz nyelv, Erkölcsteológia, Cas. mor.

************

Óraadó tanárok

Dr. Bodor Attila, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: bodor.attila@icloud.com

Oktatott tantárgyak:

Újszövetségi exegézis (Pentateuchus, Szt. Pál, Bölcsességi irodalom), Bibliai héber- és görög nyelv

************

Dr. Kiss Endre, nagyszemináriumi spirituális, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: spiritualis@seminarium.ro

Oktatott tantárgyak:

Spirituális teológia, Breviárium, Lit. pract.

************

Drd. Obermájer Ervin, nagyszemináriumi prefektus, teológiai tanár

Elérhetőség:

E-mail: prefektus@seminarium.ro

Oktatott tantárgyak:

Latin nyelv

************

Óraadó nyugdíjas tanárok:

Dr. Marton József, egyetemi professzor

Elérhetőség:

E-mail: marton.jozsef@ubbcluj.ro

Oktatott tantárgyak:

Egyháztörtenelem, Patrológia

************

Vendégtanárok:

Dr. habil. Artner Péter, egyetemi docens

Oktatott tárgyak:

Egyházjog

**************

Prof. dr. Erik Eynikel

Oktatott tárgyak:

*************

Prof. dr. Martin Meiser

Oktatott tárgyak:

Septuaginta, inkulturáció és az identitás őrzése

*************

Prof. dr. habil. Peter Schallenberg

Oktatott tárgyak:

Katolikus perszonalizmus II. Szent János pápától Ferenc pápáig

*************

Szerző neve: 
Szerk.