Tantárgyak adatlapjai

2022–2023-as egyetemi tanév:

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4206_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

Idegen nyelv

Testnevelés

2. félév

Tanterv

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

RLM4407_Szakmai gyakorlat 1

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1226_Dogmatika: kegyelemtan és szentségtan

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

RLM2120_Patrológia

RLM4408_Szakmai gyakorlat 2

2. félév

Tanterv

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

RLM0211_Valláslélektan

RLM1326_Az egyház társadalmi tanítása

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika. Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2120_Patrológia

RLM0212_Vallási konfliktusok kezelése

RLM4409_Szakmai gyakorlat 3

2. félév

Tanterv

RLM1224_Krisztológia. Mariológia

RLM1421_Speciális liturgika. Keresztény rítusok

RLM2210_Egyházjog. Az Egyház megszentelői feladata

RLM1404_Egyházzene

RLM0211_Valláslélektan

RLM1326_Az egyház társadalmi tanítása

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1416_Egyházzene

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

RLM1308_Az újkori filozófia története

RLM4206_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RLM1322_Preskolasztikus filozófia jellemvonásai

YLU0011_Testnevelés

2. félév

RLM4106_Latin nyelv. Szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1317_Teodicea. Etika

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

RLM1311_A jelenkori filozófia története

RLM1411_Liturgika. Speciális bevezető

RLM1323_Az alany problematikája a posztmetafizikai korban

YLU0011_Testnevelés

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4104_Egyházi latin nyelv

RLM3103_Újszövetség. Általános bevezető

RLM1107_Vallások teológiája

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

RLM1308_Az újkori filozófia története

RLM3303_Bibliai görög nyelv. Morfológia

RLM4401_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM3105_Újszövetségi bevezető. Speciális rész

RLM1108_Krisztológia

RLM1317_Teodicea. Etika

RLM1311_A jelenkori filozófia története

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

RLM1323_Az alany problematikája a posztmetafizikai korban

RLM3304_Bibliai görög nyelv. Szintaxis

RLM4402_Szakmai gyakorlat

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1414_Szentmise

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinatig

RLM1503_Az Egyház társadalmi tanítása

RLM3103_Újszövetség. Általános bevezető

RLM1107_Vallások teológiája

RLM3303_Bibliai görög nyelv. Morfológia

Német nyelv

RLM4403_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1415_A liturgikus év

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinat után

RLM1504_Bioetika

RLM3105_Újszövetségi bevezető. Speciális rész

RLM1108_Krisztológia

RLM3304_Bibliai görög nyelv. Szintaxis

Német nyelv

RLM4404_Szakmai gyakorlat

IV. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2302_Általános katekétika

RLM1503_Az Egyház társadalmi tanítása

RLM2203_Egyházjog. Bevezető

RLM0037_Német nyelv

RLM4405_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3107_Az evangéliumok

RLM2205_Isten népe a CIC-ben

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1504_Bioetika

RLM3203_Bibliai szövegek narratív elemzése

RLM0038_Német nyelv

RLM4406_Szakmai gyakorlat

Mesteri képzési szakok

Pasztorális Tanácsadás (Kolozsvár)

I. évfolyam

1. félév

Tanterv

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika (1)

RMM7210_Vallás és társadalom

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMM1103_Összehasonlító vallástörténet

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

Tanterv

RMM1407_Szentségek és liturgia a pasztorális tanácsadásban

RMM1514_Bioetika (2)

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. A tanácsadási kapcsolat

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMM1412_Temetkezési szokások és rítusok

II. évfolyam

1. félév

Tanterv

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika (1)

RMM7210_Vallás és társadalom

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMM1103_Összehasonlító vallástörténet

2. félév

Tanterv

RMM1407_Szentségek és liturgia a pasztorális tanácsadásban

RMM1514_Bioetika (2)

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. A tanácsadási kapcsolat

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMM1412_Temetkezési szokások és rítusok

Alkalmazott Pasztorális Teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2206_Egyházjog. Házasságjog

RMM2401_Bevezetés a pasztorális teológiába

RMM1223_Teológiai antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

RMM1411_Temetkezési szokások és rítusok

RMI0041_Olasz nyelv

RMM44007_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2211_Egyházi büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1210_Szoteriológia. Kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

RMM2212_A pápai kúria

RMI0042_Olasz nyelv

RMM4408_Szakmai gyakorlat

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2403_Homiletika

RMM1223_Teológiai antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

RMM1411_Temetkezési szokások és rítusok

RMM3214_Egzegézis: az Apostolok Cselekedetei

RMM4409_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2404_Adminisztráció

RMM1409_Liturgikus gyakorlat

RMM1210_Szoteriológia. Kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

RMM2209_A pápai kúria

RMM1506_Kazuisztika

RMM4410_Szakmai gyakorlat

2021–2022-es egyetemi tanév:

Alapképzés (B.A.)

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

2. félév

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 1

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1226_Dogmatika: kegyelemtan és szentségtan

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

RLM1407_Keresztény szimbólumok

Szakmai gyakorlat 2

2. félév

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

RLM0306_Vallásszociológia

RLM1206_Ökumenizmus

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika. Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM2204_Általános egyházjog

RLM1407_Keresztény szimbólumok

RLM1418_Egyházzene: kórus

Szakmai gyakorlat 3

2. félév

RLM1224_Krisztológia. Mariológia

RLM1421_Speciális liturgika. Keresztény rítusok

RLM2210_Egyházjog: az egyház megszentlői feladata

RLM1404_Egyházzene

RLM0306_Vallásszociológia

RLM1206_Ökumenizmus

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1416_Egyházzene

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM1303_Az ókori filozófia története

RLM2111_Egyháztörténelem. Ókor.

RLX0001_Opcionális tárgy (RLM4206_Metodológia)

RLX0001_Opcionális tárgy (RLM1339_A jogfilozófia alapjai)

YLU0011_Testnevelés

2. félév

RLM1411_Speciális liturgika: bevezetés

RLM4106_Latin nyelv: szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

RLM1316_Filozófiatörténet: középkor

RLX002_Opcionális tárgy

YLU0012_Testnevelés 2

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4104_Egyházi latin nyelv

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Fundamentális teológia

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM2111_Egyháztörténelem: ókor

RLX0001_Opcionális tárgy (RLM3301_Bibliai héber nyelv: Morfológia)

RLX0001_Opcionális tárgy (RLM1303_Az ókori filozófia története)

RLM4401_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1403_Gregorián

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Ekkleziológia

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

RLX0002_Opcionális tárgy

RLX0002_Opcionális tárgy

RLM4402_Szakmai gyakorlat

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1414_Liturgika: a szentmise

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinatig

RLM1501_Általános erkölcsteológia

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Fundamentális teológia

RLM3301_Bibliai héber nyelv. Morfológia

RLM0035_Idegen nyelv

RLX0001_Opcionális tárgy (RLM1410_Bevezetés a liturgikába)

RLM4403_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinat után

RLM1502_Erkölcsteológia: az erények

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Ekkleziológia

RLM3302_Héber nyelv: szintaxis

RLX0008_Opcionális tárgy

RLM0036_Idegen nyelv

RLM4404_Szakmai gyakorlat

IV. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2302_Általános katekétika

RLM1501_Általános erkölcsteológia

RLM0037_Idegen nyelv

RLM4405_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3107_Szinoptikus evangéliumok

RLM2205_Isten népe az Egyházi Törvénykönyvben

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1504_Bioetika

RLX0010_Opcionális tárgy

RLM0038_Idegen nyelv

RLM4406_Szakmai gyakorlat

Mesteri képzési szakok

Pasztorális Tanácsadás (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMM1506_Kazuisztika

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2505_Értelemközpontú személyiségfejlesztés

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

RMM1509_A pasztorális tanácsadás szakmai etikája

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMM1506_Kazuisztika

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2505_Értelemközpontú személyiségfejlesztés

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

RMM1509_A pasztorális tanácsadás szakmai etikája

Alkalmazott Pasztorális Teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2206_Egyházjog. Házasságjog

RMM2401_Bevezetés a pasztorális teológiába

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3215_Corpus Paulinum

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMI0041_Olasz nyelv

RMM44007_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2211_Egyházi büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1113_Részletes szentségtan

RMM3216_Corpus Ioanneum

RMX0001_Opcionális tárgy

RMI0042_Olasz nyelv

RMM4408_Szakmai gyakorlat

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2403_Homiletika

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3215_Corpus Paulinum

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMX0003_Opcionális tárgy (RMM1506_Morális kazuisztika)

RMM4409_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2404_Adminisztráció

RMM1409_Liturgia

RMM1113_Részletes szentségtan

RMM3211_Újszövetségi biblikus teológia

RMX0004_Opcionális tárgy

RMX0004_Opcionális tárgy

RMM4410_Szakmai gyakorlat

Egyetemi tanév: 2020–2021

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4206_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

Idegen nyelv

Testnevelés

2 félév

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

YLU0012_Szakmai gyakorlat 1

II. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM1226_Dogmatika: kegyelemtan és szentségtan

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

RLM2120_Patrológia

RLM4408_Szakmai gyakorlat 2

2 félév

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

RLM2104_Egyházmegyetörténet

RLM1326_Az egyház társadalmi tanítása

III. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika. Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2120_Patrológia

RLM1418_Egyházzene. Kórus

RLM4409_Szakmai gyakorlat 3

2 félév

RLM1224_Krisztológia. Mariológia.

RLM1421_Speciális liturgika. Keresztény rítusok

RLM2210_Egyházjog. Az Egyház megszentelői feladata

RLM1404_Egyházzene

RLM2104_Egyházmegyetörténet

RLM1326_Az egyház társadalmi tanítása

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1416_Egyházzene

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

RLM1308_Az újkori filozófia története

RLM4206_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RLM1322_Preskolasztikus filozófia jellemvonásai

YLU0011_Testnevelés

2 félév

RLM4106_Latin nyelv. Szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1317_Teodicea. Etika

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

RLM1311_A jelenkori filozófia története

RLM1411_Liturgika. Speciális bevezető

RLM1323_Az alany problematikája a posztmetafizikai korban

YLU0011_Testnevelés

II. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM4104_Egyházi latin nyelv

RLM3103_Újszövetség. Általános bevezető

RLM1107_Vallások teológiája

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

RLM1308_Filozófiatörténet: újkor

RLM3303_Bibliai görög nyelv. Morfológia

RLM4401_Szakmai gyakorlat

2 félév

RLM3105_Újszövetségi bevezető. Speciális rész

RLM1108_Krisztológia

RLM1317_Teodicea. Etika

RLM1311_Filozófiatörténet: jelenkor

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

RLM1323_Az alany problematikája a posztmetafizikai korban

RLM3304_Bibliai görög nyelv. Szintaxis

RLM4402_Szakmai gyakorlat

III. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM1414_Szentmise

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinatig

RLM1503_Az Egyház társadalmi tanítása

RLM3103_Újszövetségi bevezető. Általános rész

RLM1107_Vallások teológiája

RLM3303_Bibliai görög nyelv. Morfológia

Német nyelv

RLM4403_Szakmai gyakorlat

2 félév

RLM1415_A liturgikus év

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinat után

RLM1504_Bioetika

RLM3105_Újszövetségi bevezető. Speciális rész

RLM1108_Krisztológia

RLM3304_Bibliai görög nyelv. Szintaxis

Német nyelv

RLM4404_Szakmai gyakorlat

IV. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2302_Általános katekétika

RLM1503_Az Egyház társadalmi tanítása

RLM2203_Egyházjog. Bevezető

RLM0037_Német nyelv

RLM4405_Szakmai gyakorlat

2 félév

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3107_Az evangéliumok

RLM2205_Isten népe a CIC-ben

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1504_Bioetika

RLM3203_Bibliai szövegek narratív elemzése

RLM0038_Német nyelv

RLM4406_Szakmai gyakorlat

Mesteri képzési szakok

Pasztorális Tanácsadás (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika (1)

RMM7210_Vallás és társadalom

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMM1103_Összehasonlító vallástörténet

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2 félév

RMM1407_Szentségek és liturgia a pasztorális tanácsadásban

RMM1514_Bioetika (2)

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. A tanácsadási kapcsolat

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMM1412_Temetkezési szokások és rítusok

II. évfolyam

Tanterv

1 félév

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika (1)

RMM7208_Tanácsadás és krízisintervenció

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMM1103_Összehasonlító vallástörténet

2 félév

RMM1407_Szentségek és liturgia a pasztorális tanácsadásban

RMM1514_Bioetika (2)

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. A tanácsadási kapcsolat

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMM1412_Temetkezési szokások és rítusok

Alkalmazott Pasztorális Teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RMM2206_Egyházjog. Házasságjog

RMM2401_Bevezetés a pasztorális teológiába

RMM1223_Teológiai antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

RMM1411_Temetkezési szokások és rítusok

RMI0041_Olasz nyelv

RMM44007_Szakmai gyakorlat

2 félév

RMM2211_Egyházi büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1210_Szoteriológia. Kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

RMM2212_A pápai kúria

RMI0042_Olasz nyelv

RMM4408_Szakmai gyakorlat

II. évfolyam

Tanterv

1 félév

RMM2403_Homiletika

RMM1223_Teológiai antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

RMM1411_Temetkezési szokások és rítusok

RMM3214_Egzegézis: az Apostolok Cselekedetei

RMM4409_Szakmai gyakorlat

2 félév

RMM2404_Adminisztráció

RMM1409_Liturgikus gyakorlat

RMM1210_Szoteriológia. Kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

RMM2209_A pápai kúria

RMM1506_Kazuisztika

RMM4410_Szakmai gyakorlat

Egyetemi tanév: 2019–2020

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

2. félév

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 1

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1226_Dogmatika: kegyelemtan és szentségtan

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

Opcionális tárgy

Szakmai gyakorlat 2

2. félév

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

Opcionális tárgy 1 (RLM6502_Vallási felekezetek Romániában)

Opcionális tárgy 2 (RLM0306_Vallásszociológia)

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika. Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM0212_Vallásközi konfliktusok kezelése

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

2. félév

RLM1224_Krisztológia. Mariológia.

RLM1421_Speciális liturgika. Keresztény rítusok.

RLM2210_Egyházjog. Az egyház megszentelő tevékenysége

RLM1404_Egyházzene

Opcionális tárgy 1 (RLM6502_Vallási felekezetek Romániában)

Opcionális tárgy 2 (RLM0306_Vallásszociológia)

Vallástudomány (Kolozsvár)

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika. Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

2. félév

RLM1224_Krisztológia. Mariológia

RLM1421_Speciális liturgika. Keresztény rítusok

RLM2210_Egyházjog: az egyház megszentelő feladata

RLM1404_Egyházzene

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1410_Liturgika Általános bevezető

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM1303_Az ókori filozófia története

RLM2111_Egyháztörténelem. Ókor.

RLX0001_Opcionális tárgy

RLX0001_Opcionális tárgy

YLU0011_Testnevelés

2. félév

RLM1411_Speciális liturgika: bevezetés

RLM4106_Latin nyelv: szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

RLM1316_Filozófiatörténet: középkor

RLX002_Opcionális tárgy

YLU0012_Testnevelés 2

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM4104_Egyházi latin nyelv

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Fundamentális teológia

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM2111_Egyháztörténelem: ókor

RLX0001_Opcionális tárgy

RLX0001_Opcionális tárgy

RLM4401_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1403_Gregorián

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Ekkleziológia

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

RLX0002_Opcionális tárgy

RLX0002_Opcionális tárgy

RLM4402_Szakmai gyakorlat

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1414_Liturgika: a szentmise

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinatig

RLM1501_Általános erkölcsteológia

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Fundamentális teológia

RLM3301_Bibliai héber nyelv. Morfológia

RLM0035_Idegen nyelv

RLX0007_Opcionális tárgy

RLM4403_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Nikaia-i zsinat után

RLM1502_Erkölcsteológia: az erények

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Ekkleziológia

RLM3302_Héber nyelv: szintaxis

RLX0008_Opcionális tárgy

RLM0036_Idegen nyelv

RLM4404_Szakmai gyakorlat

IV. évfolyam

Tanterv

1. félév

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog. Általános szabályok

RLM2302_Általános katekétika

RLM1503_Az Egyház társadalmi tanítása

RLX009_Opcionális tárgy

RLM0037_Idegen nyelv

RLM4405_Szakmai gyakorlat

2. félév

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3107_Szinoptikus evangéliumok

RLM2205_Isten népe az Egyházi Törvénykönyvben

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1504_Bioetika

RLX0010_Opcionális tárgy

RLM0038_Idegen nyelv

RLM4406_Szakmai gyakorlat

Mesteri képzési szakok

Pasztorális Tanácsadás (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMX0001_Opcionális tárgy

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM7209_Keresztény identitás

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

RMM1509_A pasztorális tanácsadás szakmai etikája

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Lototerápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMX0003_Opcionális tárgy

2. félév

RMM7209_Keresztény identitás

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

RMM1509_A pasztorális tanácsadás szakmai etikája

Alkalmazott Pasztorális Teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2206_Egyházjog. Házasságjog

RMM2401_Bevezetés a pasztorális teológiába

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3215_Corpus Paulinum

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMI0041_Olasz nyelv

RMM44007_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2211_Egyházi büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1113_Részletes szentségtan

RMM3216_Corpus Ioanneum

RMX0001_Opcionális tárgy

RMI0042_Olasz nyelv

RMM4408_Szakmai gyakorlat

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

RMM2403_Homiletika

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3207_Páli levelek

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Kutatásmódszertan és akadémiai integritás

RMX0003_Opcionális tárgy

RMM4409_Szakmai gyakorlat

2. félév

RMM2404_Adminisztráció

RMM1409_Liturgia

RMM1113_Részletes szentségtan

RMM3211_Újszövetségi biblikus teológia

RMX0004_Opcionális tárgy

RMX0004_Opcionális tárgy

RMM4410_Szakmai gyakorlat

Egyetemi tanév: 2018–2019

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 1

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1226_Dogmatika: Prolegomena

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

Opcionális tárgy

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 2

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika

RLM2204_Egyházjog

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1224_Krisztológia. Mariológia.

RLM1421_Speciális liturgika

RLM2210_Egyházjog

RLM1210_Spiritualitás

RLM1404_Egyházzene

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1416_Egyházzene

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Opcionális tárgy 3

YLU0011_Testnevelés

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4106_Latin nyelv. Szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1317_Teodicea.

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

Opcionális tárgy 4

Opcionális tárgy 5

Opcionális tárgy 6

YLU0012_Testnevelés

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4104_Latin: egyházi nyelv

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Alapvető hittan

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM2111_Egyháztörténelem: keresztény ókor

Opcionális tárgy 7

Opcionális tárgy 8

RLM4401_Szakmai gyakorlat 1

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1403_Gregorián

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Egyháztan

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

Opcionális tárgy 9

Opcionális tárgy 10

RLM4402_Szakmai gyakorlat 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1414_Liturgika

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Niceai zsinatig

RLM1503_Az egyház társadalmi tanítása

RLM3103_Újszövetségi bevezető 1

RLM1107_Vallások teológiája

Opcionális tárgy 11

Idegen nyelv 1

RLM4403_Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1415_Liturgikus év

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Niceai zsinat után

RLM1504_Bioetika

RLM3105_Újszövetségi bevezető 2

RLM1108_Krisztológia

Opcionális tárgy 12

Idegen nyelv 2

RLM4404:Szakmai gyarorlat 4

7. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog

RLM2302_Általános katekétika

RLM1501_Általános erkölcsteológia

Idegen nyelv 3 (Német nyelv 3)

RLM4405_Szakmai gyakorlat 5

8. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3114_Szinoptikus evangéliumok

RLM2205_Isten népének joga

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1502_Erkölcsteológia: erények

Idegen nyelv 4 (Német nyelv 4)

RLM4406_Szakmai gyakorlat 6

Vallástudomány (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Újszövetségi bevezető

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM3113_Bevezetés a vallástudományba

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM6301_Bevezetés az iszlámba

RLM0210_Személyiséglélektan

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 2

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Szentháromságtan

RLM6401_Keleti vallások

RLM0211_Valláslélektan

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM0212_Vallási konfliktusok kezelése

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1224_Krisztológia. Mariológia

RLM1421_Vallásos rítusok

RLM6502_Romániai vallási felekezetek

RLM0306_Vallásszociológia

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Mesteri képzési szakok

Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2206_Házasságjog

RMM2401_Pasztorális teológia

RMM1209_Antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

Opcionális tárgy 1

RMI0041_Olasz nyelv 1

RMM4407_Szakmai gyakorlat 1

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2207_Büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1210_Szoterológia és kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

Opcionális tárgy 2

RMI0042_Olasz nyelv 2

RMM4408_Szakmai gyakorlat

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2403_Homiletika

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3207_Szent Pál írásai

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Metodológia

Opcionális tárgy 3

Szakmai gyakorlat 3

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2404_Plébániai adminisztráció

RMM1409_Liturgie pastorala

RMM1113_Speciális szentségtan

RMM3211_Az Újszövetség biblikus teológiája

Opcionális tárgy 4

Opcionális tárgy 5

RMM4410 szakmai gyakorlat 4

Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika

RMM7208_Krízistanácsadás

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMX0001_Opcionális tárgy

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM1407_Liturgia és szentségek

RMM1514_Bioetika 2.

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat.

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMX0002_Opcionális tárgy

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus szociális hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan

RMX0003_Opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7209_Keresztény identitás

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenség pszichológiai aspektusai

RMM1509_Szakmai etika a pasztorális tanácsadásban

Egyetemi tanév: 2017–2018

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_A kereszténység az ókorban és a középkorban

RLM1101_Fundamentális teológia: valláskritika, kinyilatkoztatás

RLM4204_Általános módszertan

RLM1311_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_A kereszténység az újkorban és modernkorban

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM1102_Fundamentalis teológia: egyháztan

RLM4407_Szakmai gyakorlat I

RLM1302_Keresztény filozófia

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1218_Dogmatika: Prolegomena

RLM3201_A héber biblia exegézise

RLM1506_Általános erkölcsteológia

RLM2302_Általános katekétika

opcionális tárgy

RLM4402_Szakmai gyakorlat II

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1219_Istentan és szentháromságtan

RLM3202_Az Újszövetség egzegézise

RLM1508_Speciális erkölcsteológia

RLM2303_Speciális katekétika

opcionális tárgy

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1209_Dogmatika: teremtés és eszkatológia

RLM2201_Egyházjog

RLM1401_Általános liturgika

RLM1404_Egyházzene

opcionális tárgy

4403_Szakmai gyakorlat III

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1204_Dogmatika: krisztológia és mariológia

RLM2202_Pasztorális teológia

RLM1402_Speciális liturgika

RLM1210_Spiritualitás

opcionális tárgy

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

5. félév

6. félév

7. félév

8. félév

Vallástudomány (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_A kereszténység az ókorban és a középkorban

RLM1101_Fundamentális teológia: valláskritika, kinyilatkoztatás

RLM4204_Általános módszertan

RLM1311_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_A kereszténység az újkorban és modernkorban

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM3113_Bevezetés a vallástudományba

RLM4407_Szakmai gyakorlat I

RLM1302_Keresztény filozófia

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1324_Bevezetés az etikába

RLM6201_A judaizmus forrásai

RLM0210_Személyiségpszichológia

RLM0212_A vallási konfliktusok megoldása

opcionális tárgy

opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3108_A kereszténység forrásai

RLM1214_Kereszténység: Isten, Szentháromság

RLM1325_Etika. Speciális problémák

RLM6502_Vallási felekezetek Romániában (történet, jogi keretek)

opcionális tárgy

opcionális tárgy

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1215_Kereszténység: teremtés és eszkatológia

RLM1409_Keresztény rítusok

RLM1111_Vallástörténet

RLM6501_Kortárs vallási mozgalmak

RLM0212_A vallási konfliktusok megoldása

opcionális tárgy

RLM4403_Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1210_Spiritualitás

RLM1216_Kereszténység: krisztológia és mariológia

RLM1415_Vallási rítusok

RLM6502_Vallási felekezetek Romániában (történet, jogi keretek)

RLM1326_Szociáletika

opcionális tárgy

Mesteri képzési szakok

Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RME3107_Biblikus teológia

RLM1213_Dogmatika: vallás és társadalom

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM7206_A család mint protektív tényező a lelkigondozásban

opcionális tárgy

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM1212_Dogmatika: keresztény identitás

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

opcionális tárgy

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2107_Zsidó-keresztény értékek a középkori keresztény kultúrában

RME3107_Biblikus teológia

RLM1213_Dogmatika: vallás és társadalom

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7303_A valláspedagógia pszichológiai alapjai

RMM1212_Dogmatika: keresztény identitás

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat

RMM7103_Pszichopatológia

RMM4204_A záródolgozat előkészítése

Didaktikai Teológia Intézet - Kolozsvár
2016–2017

Adatlap_Fundamentalis teologia_Egyhaztan 2016

Adatlap_Hellenizmus

Adatlap_Intro_Ker

Adatlap_Judaizmus_Forrasok

Adatlap_Judaizmus_Intro

Adatlap_Ker forrasok

Adatlap_Liturgia_Altalanos2016

Adatlap_LiturgikaSpecialis2016

Adatlap_OSZ_Ex

Adatlap_OSZ_Intro

Adatlap_Szimb_doc

Adatlap_tan+-csadas_liturgia2016

Adatlap_USZ_Ex

Adatlap_USZ_Intro

Adatlap_Vall+-siRitusok2016_doc

ETII.Kv2016AD

ETKv2016AD

I-III_ev_Vallaslelektan_VT

II-III_ev_Szemelyiseglelektan_VT

II. ev - A vallasok etikaja VT

II. ev - Altalanos erkolcsteologia DT,SzM

II. ev - Specialis erkolcsteologia DT TSzM VT

III. ev - Egyhazjog DT TSzM

Mesteri - Az Erdelyi Rom.-Kat. Status tarsadalmi hatasai

Mesteri - Bioetika

Mesteri_Krizistan-csad-s

Mesteri_Szocialpszichologia_es_csoportvezetes

RLM 1101_Fund.teol. I_TD

RLM 1210_Spiritualitate_TD_SR

RLM 2202_Teologie pastorala_TD

RMM 7202_Bevezetés a pasztorális tanácsadásba

Pasztorális Teológia Intézet - Gyulafehérvár
2016–2017

Adatlap 2016.05.10.

Adatlap-Latin I. -v - I. f-l-v - rom

Adatlap-Latin I. -v - II. f-l-v - rom

Adatlap-Latin II. -v - I. f-l-v - rom

Adatlap-Roman I evf

ALTALANOS KATEK-ZIS -IV.-VF.

BEVEZET-S A PASZTORALIS TEOLOGIABA V. -VF.

ETGyf_EgymtAD

ETGyfv_JelenkorAD

ETGyfv_UjkorAD

HODEG-TIKA - MESTERI V. -VF.

II. III. efv. Greaca I.

II. III. efv. Greaca II.

II. III. evf. Introducere in NT I.

II. III. evf. Introducere in NT II.

Introducere -n teol. spirit.

Ist.B.RomaniaXX.GyfvAD

IV Szoterologia Kegyelemtan

IV Teremtestan Eszkatologia

IV. evf. Evangheliile sinoptice

IV. Profetii

KATEK-TIKA PRAKTIKA -MESTERI V. -VF.

KATEK-TIKA SPECIALIS IV. -VF. (1)

KATEK-TIKA SPECIALIS IV. -VF.

Koncsgl

Mesteri V-VI. Bolcsessegi irodalom

Mesteri v-VI. Inkulturacio es identitas a LXX

Mesteri V-VI. Zsoltarok.

Mesteri_V-VI_ Szenth-romsagtan

Mesteri_V-VI_Antrop,Mariologia

Mesteri_V-VI_R-szletes Szentsegtan

Mesterii_V-VI_Spec. Szentsegtan

Opcionalis III Egyhazatyak a Szentharomsagrol

Opcionalis_IV_ Dogmatortenet

Patr.2016GyfvI.AD

Patr.2016GyfvII.AD

Ritus Adatlapja

SzerzetesGyfvI.adatlap

Didaktikai Teológia Intézet - Kolozsvár
2014–2015

I. ev - Bevezetes a judaizmusba VT.pdf
I. ev - Bevezetes a keresztenysegbe VT.pdf
I. ev - Bevezetes az Oszovetsegbe DT TSzM.pdf
I. ev - Bevezetes az Ujszovetsegbe DT TSzM.pdf
I. ev - Egyetemes egyhaztortenelem - okor es kozepkor DT TSzM VT.pdf
I. ev - Egyetemes egyhaztortenelem - ujkor es jelenkor DT TSzM VT.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia I. DT.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia I. TSzM.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia egyhaztan DT TSzM.pdf
II. ev - A judaizmus forrasai VT.pdf
II. ev - A keresztenyseg forrasai VT.pdf
II. ev - Altalanos erkolcsteologia DT TSzM.pdf
II. ev - Altalanos kateketika DT.pdf
II. ev - Oszovetsegi exegezis DT TSzM.pdf
II. ev - Specialis erkolcsteologia DT TSzM.pdf
II. ev - Ujszovetsegi exegezis DT TSzM.pdf
II. ev -Specialis kateketika DT.pdf
III. ev - Altalanos liturgika DT TSzM VT.pdf
III. ev - Egyhazjog DT TSzM.pdf
III. ev - Pasztoralis teologia DT.pdf
III. ev - Pasztoralis teologia TSzM.pdf
III. ev - Specialis liturgika DT TSzM.pdf
III. ev - Spiritualitas DT VT.pdf
III. ev - Spiritualitas TSzM.pdf
III. ev - Vallási rítusok VT.pdf
Opcionalis - A romai katolikus egyhaz tortenelme Romaniaban a 20. szazadban.pdf
Opcionalis - A szerzetesseg tortenete.pdf
Opcionalis - Altalanos modszertan.pdf
Opcionalis - Az egyhaz tarsadalmi tanitasa DT TSzM VT.pdf
Opcionalis - Az europai integracio etikai vonatkozasai.pdf
Opcionalis - Kereszteny szimbolumok DT TSzM.pdf
Opcionalis - Nemi erkolcs es hazassagetika DT TSzM VT.pdf
Opcionalis - Patrologia DT.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - A vallaspedagogia pszichologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Az Oszovetseg teologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Az Ujszovetseg Teologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Bevezetes a pasztoralis tanacsadasba.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Bioetika.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Logoterapia.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Szocialpszichologia es csoportvezetes.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Zsidokereszteny ertekek a modernkori europai kulturaban.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Zsidokereszteny ertekek az okori es kozepkori europai kulturaban.pdf
Pasztoralis tanacsadas mesteri - A pasztoralis tanacsadas specialis problemai.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Kereszteny identitas.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Erdelyi Rom.-Kat. Status tarsadalmi hatasai.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Oszovetseg teologiaja.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Ujszovetseg teologiaja.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Hagiografia es himnologia.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Klasszikus retorika.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Zsidokereszteny ertekek a modernkori europai kulturaban.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Zsidokereszteny ertekek az okori es kozepkori europai kulturaban.pdf
Vallastudomany - A romai katolikus egyhaz tortenelme Romaniaban a 20. szazadban VT.pdf

Pasztorális Teológia Intézet - Gyulafehérvár
2014–2015

A katolikus egyhaz Romanaiaban a 20. szazadban.pdf
A kozepkor egyhaztortenelme.pdf
A kozepkori filozofia tortenete.pdf
A pasztoralis tanacsadas specialis problemai.pdf
Altalanos katekezis.pdf
Az antik filozofia tortenete.pdf
Az europai integracio etikai vonatkozasai.pdf
Azokor egyhaztortenelme.pdf
Bevezetes a kanonjogba.pdf
Bevezetes a liturgikaba.pdf
Bevezetes a pasztoralis teologiaba.pdf
Egyhazatyak a Szentharomsagrol.pdf
Egyhazi latin.pdf
Egyhazzene.pdf
Gregorian enek.pdf
Hodegetika.pdf
Isten Nepnek joga.pdf
Jog - Altalanos szabalyok.pdf
Kateketika praktika.pdf
Kateketika specialis.pdf
Liturgika Egyhazi ev.pdf
Liturgika Szentmise.pdf
Logika Ismeretelmelet.pdf
Logoterapia.pdf
Matefizika.pdf
Metodologia.pdf
Nemet 3.pdf
Nemet 4.pdf
Német.pdf
Papai kuria.pdf
Patrologia es patrisztika a Nikaia-i zsinat utan.pdf
Patrologia es patrisztika a Nikaia-i zsinatig.pdf
Plebaniai adminisztracio.pdf
Retorika.pdf
Szentharomsagtan.pdf
Teremtestan Eszkatologia.pdf

Szerző neve: 
szerk.