Tantárgyak adatlapjai

Egyetemi tanév: 2019–2020

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1 félév

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

2. félév

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 1

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

Vallástudomány (Kolozsvár)

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

III. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

IV. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

Mesteri képzési szakok

Pasztorális Tanácsadás (Kolozsvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

Alkalmazott Pasztorális Teológia (Gyulafehérvár)

I. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

II. évfolyam

Tanterv

1. félév

2. félév

Egyetemi tanév: 2018–2019

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés az erkölcsteológiába

RLM1102_Fundamentális teológia. Egyháztan

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 1

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1226_Dogmatika: Prolegomena

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM2207_Általános pasztorális teológia

RLM2302_Általános katekétika

Opcionális tárgy

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

Szakmai gyakorlat 2

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Istentan, szentháromságtan

RLM2209_Speciális pasztorális teológia

RLM2307_Speciális katekétika

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Általános liturgika

RLM2204_Egyházjog

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1224_Krisztológia. Mariológia.

RLM1421_Speciális liturgika

RLM2210_Egyházjog

RLM1210_Spiritualitás

RLM1404_Egyházzene

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4105_Latin nyelv. Morfológia

RLM1416_Egyházzene

RLM1314_Kozmológia. Antropológia

RLM2113_Egyháztörténelem: újkor

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Opcionális tárgy 3

YLU0011_Testnevelés

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4106_Latin nyelv. Szintaxis

RLM4203_Retorika

RLM1317_Teodicea.

RLM2114_Egyháztörténelem: jelenkor

Opcionális tárgy 4

Opcionális tárgy 5

Opcionális tárgy 6

YLU0012_Testnevelés

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM4104_Latin: egyházi nyelv

RLM3101_Ószövetségi bevezető

RLM1106_Alapvető hittan

RLM1313_Logika. Gnoszeológia

RLM2111_Egyháztörténelem: keresztény ókor

Opcionális tárgy 7

Opcionális tárgy 8

RLM4401_Szakmai gyakorlat 1

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1403_Gregorián

RLM3102_Pentateuchus

RLM1109_Egyháztan

RLM1315_Metafizika

RLM2112_Egyháztörténelem: középkor

Opcionális tárgy 9

Opcionális tárgy 10

RLM4402_Szakmai gyakorlat 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1414_Liturgika

RLM2115_Patrológia és patrisztika a Niceai zsinatig

RLM1503_Az egyház társadalmi tanítása

RLM3103_Újszövetségi bevezető 1

RLM1107_Vallások teológiája

Opcionális tárgy 11

Idegen nyelv 1

RLM4403_Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1415_Liturgikus év

RLM2116_Patrológia és patrisztika a Niceai zsinat után

RLM1504_Bioetika

RLM3105_Újszövetségi bevezető 2

RLM1108_Krisztológia

Opcionális tárgy 12

Idegen nyelv 2 

RLM4404:Szakmai gyarorlat 4

7. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1208_Szentháromságtan

RLM3106_Prófétai irodalom

RLM2204_Egyházjog

RLM2302_Általános katekétika

RLM1501_Általános erkölcsteológia

Idegen nyelv 3 (Német nyelv 3)

RLM4405_Szakmai gyakorlat 5

8. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1207_Teremtéstan és eszkatológia

RLM3114_Szinoptikus evangéliumok

RLM2205_Isten népének joga

RLM2303_Speciális katekétika

RLM1502_Erkölcsteológia: erények

Idegen nyelv 4 (Német nyelv 4)

RLM4406_Szakmai gyakorlat 6

Vallástudomány (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Ószövetségi bevezető

RLM2118_Egyháztörténelem

RLM1110_Fundamentális teológia

RLM4204_Módszertan

RLM1301_Filozófiatörténet

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Újszövetségi bevezető

RLM2119_Egyháztörténelem

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM3113_Bevezetés a vallástudományba

RLM1302_Keresztény filozófia

Idegen nyelv (angol / német)

Testnevelés

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3209_Ószövetségi exegézis

RLM1512_A keresztény erkölcs speciális kérdései

RLM6301_Bevezetés az iszlámba

RLM0210_Személyiséglélektan

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 2

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3210_Újszövetségi exegézis

RLM1222_Szentháromságtan

RLM6401_Keleti vallások

RLM0211_Valláslélektan

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1223_Teremtéstan és eszkatológia

RLM1420_Keresztény rítusok

RLM1210_Spiritualitás

RLM0212_Vallási konfliktusok kezelése

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1224_Krisztológia. Mariológia

RLM1421_Vallásos rítusok

RLM6502_Romániai vallási felekezetek

RLM0306_Vallásszociológia

Opcionális tárgy 1

Opcionális tárgy 2

 

Mesteri képzési szakok

Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2206_Házasságjog

RMM2401_Pasztorális teológia

RMM1209_Antropológia és mariológia

RMM3108_Bölcsességi irodalom

RMM1601_Spiritualitás

Opcionális tárgy 1

RMI0041_Olasz nyelv 1

RMM4407_Szakmai gyakorlat 1

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2207_Büntetőjog

RMM2402_Hodegetika

RMM1603_Az imaórák liturgiája

RMM1210_Szoterológia és kegyelemtan

RMM3204_Egzegézis: Zsoltárok

Opcionális tárgy 2

RMI0042_Olasz nyelv 2

RMM4408_Szakmai gyakorlat

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2403_Homiletika

RMM1110_Általános szentségtan

RMM3207_Szent Pál írásai

RMM1602_Spiritualitás

RMM4411_Metodológia

Opcionális tárgy 3

Szakmai gyakorlat 3

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2404_Plébániai adminisztráció

RMM1409_Liturgie pastorala

RMM1113_Speciális szentségtan

RMM3211_Az Újszövetség biblikus teológiája

Opcionális tárgy 4

Opcionális tárgy 5

RMM4410 szakmai gyakorlat 4

Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7205_A lelkivezetés elmélete és gyakorlata

RMM1512_Bioetika

RMM7208_Krízistanácsadás

RMM1207_Ökumenikus teológia

RMX0001_Opcionális tárgy

RMM4203_Szakmai gyakorlat

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM1407_Liturgia és szentségek

RMM1514_Bioetika 2.

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat.

RMM7102_Szociálpszichológia és csoportvezetés

RMX0002_Opcionális tárgy

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RME3107_Biblikus teológia

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM1513_Az Erdélyi Római Katolikus Státus szociális hatásai

RMM4411_Kutatásmódszertan

RMX0003_Opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7209_Keresztény identitás

RMM7204_A pasztorális tanácsadás speciális problémái

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenség pszichológiai aspektusai

RMM1509_Szakmai etika a pasztorális tanácsadásban

Egyetemi tanév: 2017–2018

Alapképzési szakok

Didaktikai teológia (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_A kereszténység az ókorban és a középkorban

RLM1101_Fundamentális teológia: valláskritika, kinyilatkoztatás

RLM4204_Általános módszertan

RLM1311_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_A kereszténység az újkorban és modernkorban

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM1102_Fundamentalis teológia: egyháztan

RLM4407_Szakmai gyakorlat I

RLM1302_Keresztény filozófia

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1218_Dogmatika: Prolegomena

RLM3201_A héber biblia exegézise

RLM1506_Általános erkölcsteológia

RLM2302_Általános katekétika

opcionális tárgy

RLM4402_Szakmai gyakorlat II

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1219_Istentan és szentháromságtan

RLM3202_Az Újszövetség egzegézise

RLM1508_Speciális erkölcsteológia

RLM2303_Speciális katekétika

opcionális tárgy

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1209_Dogmatika: teremtés és eszkatológia

RLM2201_Egyházjog

RLM1401_Általános liturgika

RLM1404_Egyházzene

opcionális tárgy

4403_Szakmai gyakorlat III

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1204_Dogmatika: krisztológia és mariológia

RLM2202_Pasztorális teológia

RLM1402_Speciális liturgika

RLM1210_Spiritualitás

opcionális tárgy

Pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

5. félév

6. félév

7. félév

8. félév

Vallástudomány (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3208_Bevezetés a héber Bibliába

RLM2118_A kereszténység az ókorban és a középkorban

RLM1101_Fundamentális teológia: valláskritika, kinyilatkoztatás

RLM4204_Általános módszertan

RLM1311_Filozófiatörténet

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3112_Bevezetés az Újszövetségbe

RLM2119_A kereszténység az újkorban és modernkorban

RLM1511_Bevezetés a keresztény etikába

RLM3113_Bevezetés a vallástudományba

RLM4407_Szakmai gyakorlat I

RLM1302_Keresztény filozófia

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1324_Bevezetés az etikába

RLM6201_A judaizmus forrásai

RLM0210_Személyiségpszichológia

RLM0212_A vallási konfliktusok megoldása

opcionális tárgy

opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM3108_A kereszténység forrásai

RLM1214_Kereszténység: Isten, Szentháromság

RLM1325_Etika. Speciális problémák

RLM6502_Vallási felekezetek Romániában (történet, jogi keretek)

opcionális tárgy

opcionális tárgy

5. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1215_Kereszténység: teremtés és eszkatológia

RLM1409_Keresztény rítusok

RLM1111_Vallástörténet

RLM6501_Kortárs vallási mozgalmak

RLM0212_A vallási konfliktusok megoldása

opcionális tárgy

RLM4403_Szakmai gyakorlat 3

6. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RLM1210_Spiritualitás

RLM1216_Kereszténység: krisztológia és mariológia

RLM1415_Vallási rítusok

RLM6502_Vallási felekezetek Romániában (történet, jogi keretek)

RLM1326_Szociáletika

opcionális tárgy

Mesteri képzési szakok

Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

1. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RME3107_Biblikus teológia

RLM1213_Dogmatika: vallás és társadalom

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

RMM7206_A család mint protektív tényező a lelkigondozásban

opcionális tárgy

2. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM1212_Dogmatika: keresztény identitás

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat

RMM7103_Pszichopatológia

RMM7105_A vallásos jelenségek pszichológiai aspektusai

opcionális tárgy

3. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM2107_Zsidó-keresztény értékek a középkori keresztény kultúrában

RME3107_Biblikus teológia

RLM1213_Dogmatika: vallás és társadalom

RMG2504_Logoterápia és egzisztenciaanalízis

opcionális tárgy

4. félév

Tanterv

Tantárgyak:

RMM7303_A valláspedagógia pszichológiai alapjai

RMM1212_Dogmatika: keresztény identitás

RMM7207_Pasztorális tanácsadás. Tanácsadói kapcsolat

RMM7103_Pszichopatológia

RMM4204_A záródolgozat előkészítése

 

Didaktikai Teológia Intézet - Kolozsvár
2016–2017

Adatlap_Fundamentalis teologia_Egyhaztan 2016

Adatlap_Hellenizmus

Adatlap_Intro_Ker

Adatlap_Judaizmus_Forrasok

Adatlap_Judaizmus_Intro

Adatlap_Ker forrasok

Adatlap_Liturgia_Altalanos2016

Adatlap_LiturgikaSpecialis2016

Adatlap_OSZ_Ex

Adatlap_OSZ_Intro

Adatlap_Szimb_doc

Adatlap_tan+-csadas_liturgia2016

Adatlap_USZ_Ex

Adatlap_USZ_Intro

Adatlap_Vall+-siRitusok2016_doc

ETII.Kv2016AD

ETKv2016AD

I-III_ev_Vallaslelektan_VT

II-III_ev_Szemelyiseglelektan_VT

II. ev - A vallasok etikaja VT

II. ev - Altalanos erkolcsteologia DT,SzM

II. ev - Specialis erkolcsteologia DT TSzM VT

III. ev - Egyhazjog DT TSzM

Mesteri - Az Erdelyi Rom.-Kat. Status tarsadalmi hatasai

Mesteri - Bioetika

Mesteri_Krizistan-csad-s

Mesteri_Szocialpszichologia_es_csoportvezetes

RLM 1101_Fund.teol. I_TD

RLM 1210_Spiritualitate_TD_SR

RLM 2202_Teologie pastorala_TD

RMM 7202_Bevezetés a pasztorális tanácsadásba

Pasztorális Teológia Intézet - Gyulafehérvár
2016–2017

Adatlap 2016.05.10.

Adatlap-Latin I. -v - I. f-l-v - rom

Adatlap-Latin I. -v - II. f-l-v - rom

Adatlap-Latin II. -v - I. f-l-v - rom

Adatlap-Roman I evf

ALTALANOS KATEK-ZIS -IV.-VF.

BEVEZET-S A PASZTORALIS TEOLOGIABA V. -VF.

ETGyf_EgymtAD

ETGyfv_JelenkorAD

ETGyfv_UjkorAD

HODEG-TIKA - MESTERI V. -VF.

II. III. efv. Greaca I.

II. III. efv. Greaca II.

II. III. evf. Introducere in NT I.

II. III. evf. Introducere in NT II.

Introducere -n teol. spirit. 

Ist.B.RomaniaXX.GyfvAD

IV Szoterologia Kegyelemtan

IV Teremtestan Eszkatologia

IV. evf. Evangheliile sinoptice

IV. Profetii

KATEK-TIKA PRAKTIKA -MESTERI V. -VF.

KATEK-TIKA SPECIALIS IV. -VF. (1)

KATEK-TIKA SPECIALIS IV. -VF.

Koncsgl

Mesteri V-VI. Bolcsessegi irodalom

Mesteri v-VI. Inkulturacio es identitas a LXX

Mesteri V-VI. Zsoltarok.

Mesteri_V-VI_ Szenth-romsagtan

Mesteri_V-VI_Antrop,Mariologia

Mesteri_V-VI_R-szletes Szentsegtan

Mesterii_V-VI_Spec. Szentsegtan

Opcionalis III Egyhazatyak a Szentharomsagrol

Opcionalis_IV_ Dogmatortenet

Patr.2016GyfvI.AD

Patr.2016GyfvII.AD

Ritus Adatlapja

SzerzetesGyfvI.adatlap

Didaktikai Teológia Intézet - Kolozsvár
2014–2015

I. ev - Bevezetes a judaizmusba VT.pdf
I. ev - Bevezetes a keresztenysegbe VT.pdf
I. ev - Bevezetes az Oszovetsegbe DT TSzM.pdf
I. ev - Bevezetes az Ujszovetsegbe DT TSzM.pdf
I. ev - Egyetemes egyhaztortenelem - okor es kozepkor DT TSzM VT.pdf
I. ev - Egyetemes egyhaztortenelem - ujkor es jelenkor DT TSzM VT.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia I. DT.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia I. TSzM.pdf
I. ev - Fundamentalis teologia egyhaztan DT TSzM.pdf
II. ev - A judaizmus forrasai VT.pdf
II. ev - A keresztenyseg forrasai VT.pdf
II. ev - Altalanos erkolcsteologia DT TSzM.pdf
II. ev - Altalanos kateketika DT.pdf
II. ev - Oszovetsegi exegezis DT TSzM.pdf
II. ev - Specialis erkolcsteologia DT TSzM.pdf
II. ev - Ujszovetsegi exegezis DT TSzM.pdf
II. ev -Specialis kateketika DT.pdf
III. ev - Altalanos liturgika DT TSzM VT.pdf
III. ev - Egyhazjog DT TSzM.pdf
III. ev - Pasztoralis teologia DT.pdf
III. ev - Pasztoralis teologia TSzM.pdf
III. ev - Specialis liturgika DT TSzM.pdf
III. ev - Spiritualitas DT VT.pdf
III. ev - Spiritualitas TSzM.pdf
III. ev - Vallási rítusok VT.pdf
Opcionalis - A romai katolikus egyhaz tortenelme Romaniaban a 20. szazadban.pdf
Opcionalis - A szerzetesseg tortenete.pdf
Opcionalis - Altalanos modszertan.pdf
Opcionalis - Az egyhaz tarsadalmi tanitasa DT TSzM VT.pdf
Opcionalis - Az europai integracio etikai vonatkozasai.pdf
Opcionalis - Kereszteny szimbolumok DT TSzM.pdf
Opcionalis - Nemi erkolcs es hazassagetika DT TSzM VT.pdf
Opcionalis - Patrologia DT.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - A vallaspedagogia pszichologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Az Oszovetseg teologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Az Ujszovetseg Teologiaja.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Bevezetes a pasztoralis tanacsadasba.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Bioetika.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Logoterapia.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Szocialpszichologia es csoportvezetes.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Zsidokereszteny ertekek a modernkori europai kulturaban.pdf
Pasztoralis Tanacsadas Mesteri - Zsidokereszteny ertekek az okori es kozepkori europai kulturaban.pdf
Pasztoralis tanacsadas mesteri - A pasztoralis tanacsadas specialis problemai.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Kereszteny identitas.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Erdelyi Rom.-Kat. Status tarsadalmi hatasai.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Oszovetseg teologiaja.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Az Ujszovetseg teologiaja.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Hagiografia es himnologia.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Klasszikus retorika.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Zsidokereszteny ertekek a modernkori europai kulturaban.pdf
Teologia Kultura Tarsadalom Mesteri - Zsidokereszteny ertekek az okori es kozepkori europai kulturaban.pdf
Vallastudomany - A romai katolikus egyhaz tortenelme Romaniaban a 20. szazadban VT.pdf

Pasztorális Teológia Intézet - Gyulafehérvár
2014–2015

A katolikus egyhaz Romanaiaban a 20. szazadban.pdf
A kozepkor egyhaztortenelme.pdf
A kozepkori filozofia tortenete.pdf
A pasztoralis tanacsadas specialis problemai.pdf
Altalanos katekezis.pdf
Az antik filozofia tortenete.pdf
Az europai integracio etikai vonatkozasai.pdf
Azokor egyhaztortenelme.pdf
Bevezetes a kanonjogba.pdf
Bevezetes a liturgikaba.pdf
Bevezetes a pasztoralis teologiaba.pdf
Egyhazatyak a Szentharomsagrol.pdf
Egyhazi latin.pdf
Egyhazzene.pdf
Gregorian enek.pdf
Hodegetika.pdf
Isten Nepnek joga.pdf
Jog - Altalanos szabalyok.pdf
Kateketika praktika.pdf
Kateketika specialis.pdf
Liturgika Egyhazi ev.pdf
Liturgika Szentmise.pdf
Logika Ismeretelmelet.pdf
Logoterapia.pdf
Matefizika.pdf
Metodologia.pdf
Nemet 3.pdf
Nemet 4.pdf
Német.pdf
Papai kuria.pdf
Patrologia es patrisztika a Nikaia-i zsinat utan.pdf
Patrologia es patrisztika a Nikaia-i zsinatig.pdf
Plebaniai adminisztracio.pdf
Retorika.pdf
Szentharomsagtan.pdf
Teremtestan Eszkatologia.pdf

Szerző neve: 
Bereczki Gyöngyvér