Az új egyetemi tanév megkezdése

Kedves Diákok,

Kedves Oktató Kollégák,

a nyári időszak végén szeretettel köszöntök mindenkit, különösképpen azokat, akik ebben az esztendőben felvételiztek, s ezzel együtt a Római Katolikus Teológia Kar egyetemi közösségének a tagjává váltak.

Ebben az időszakban általában azt szoktuk üzenni mindenkinek, hogy már csak rövid idő, s a tanévkezdő ünnepség alkalmával újra láthatjuk egymást a Teológia Kar kolozsvári, vagy gyulafehérvári kampuszán. Szívem szerint ezúttal is ezt tenném. A jelenlegi, továbbra sem enyhülő világméretű járványügyi helyzet miatt azonban mégis mást kell mondanom.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala és Igazgató Tanácsa az egyes karokra bízta annak mérlegelését, hogy saját székhelyükön milyen forgatókönyv szerint fogják megszervezni a 2020-2021-es tanév első félévében az oktatást és az egyetemi életet. A Római Katolikus Teológia Karon először is megkérdeztük karunk diákjait és oktatóit, hogy a jelenlegi, rendkívül összetett járványügyi helyzetben miként gondolkodnak erről a kérdésről. Ezek után született meg szeptember 7-én a Kari Tanács keretében az a döntés, amelyet tegnap, vagyis szeptember 10-én a BBTE Szenátusa jóváhagyott.

A kari szintű döntés meghozatalának a folyamatában elsősorban az a tudat vezetett bennünket, hogy felelősek vagyunk diákjaink, oktatóink és munkatársaink biztonságáért. Ebből kifolyólag a jelenlegi helyzetben az a feladat hárul ránk, hogy karunk egyetemi közösségén belül a lehetőségekhez mérten minimálisra csökkentsük az új koronavírussal való megfertőződés veszélyét. Tudatában vagyunk annak, hogy semmi olyat nem várhatunk el diákjainktól és oktatóinktól, amivel veszélybe hozhatnák nemcsak az ő saját épségüket, hanem kedves családtagjaik egészségét is.

Mindezek tükrében született meg a következő döntés a 2020-2021-es egyetemi tanév 1. félévére vonatkozólag:

  • A Kolozsvári Didaktikai Teológia Intézetben távolléti (online) forgatókönyv szerint zajlanak majd az előadások és a szemináriumok,
  • A Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézetben hibrid forgatókönyv szerint, vagyis a papi szemináriumban való jelenléti és a távolléti forma szükség szerinti alkalmazásával szerveződik az 1. félévben az egyetemi élet.

A kolozsvári, kari szintű tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 28-án 18:00 órától online-formában fog kezdődni. Ezt követően 19:00 órától élő online-közvetítésben "Veni Sanctae" szentmisét fogunk ünnepelni karunk Szent Jeromos tiszteletére megáldott kápolnájában. A tanévnyitóval kapcsolatos részletes tájékoztatást később fogjuk közzé tenni.

A gyulafehérvári tanévnyitó ünnepség részleteiről a papi szeminárium elöljárósága és az illetékes intézetigazgatóság fogja tájékoztatni a diákságot és az oktatók közösségét.

Kérni szeretnénk azokat a kolozsvári teológus hallgatókat, akiket a második szakjukon az 1. félévre Kolozsvárra szólítanak, hogy minél hamarabb jelezzék ezt Holló László tanár úrnak a következő email-címre: hollo_laszlo@yahoo.com

Végezetül bátorítani szeretnék mindenkit arra, hogy egymással összefogva, s egymást kölcsönösen támogatva próbáljunk meg az előttünk álló egyetemi félévre is úgy tekinteni mint pozitív kihívásra, amely hozzá fog járulni a szakmai és emberi fejlődésünkhöz.

Dr. Vik János

dékán

 

Szerző neve: 
Vik János