Versenypályázat kiírása a dékáni funkció betöltésére

A Római Katolikus Teológia Kar dékáni funkciójának betöltésére jelentkező személyeket a Kari Tanács 2022. augusztus 18-án hallgatta meg. A meghallgatást követően a Kari Tanács tagjai titkos szavazás útján jelölték a jelentkezőket a szeptember 2-án a BBTE Rektori Hivatalában sorra kerülő versenyvizsgára. A Kari Tanács szóban forgó értekezletének jegyzőkönyv-kivonata román nyelven itt érhető el.

---

A Római Katolikus Teológia Kar dékáni funkciójának betöltése céljából beérkezett versenypályázatok itt érhetők el.

---

A Római Katolikus Teológia Kar dékáni funkciójának betöltésére Prof. univ. dr. Daniel David, a BBTE rektora versenypályázatot hirdet, amelynek részletei az itt elérhető leiratban találhatók.

Szerző neve: 
Dr. Vik János, dékán