Záróvizsgák 2023. január-február

* * * * * * * * * * * *

FRISSÍTÉS 2023. február 7. (9:59)

Az államvizsga- illetve disszertációs dolgozat védésének eredményei ITT olvashatók.

* * * * * * * * * * * *

FRISSÍTÉS 2023. február 6.

A záróvizsgák 2023. február 7-i államvizsga- illetve disszertációs dolgozat védésének beosztása ITT tekinthető meg. (14:12)

A záróvizsga teológia írásbeli próbájának eredménye. (14:10)

A záróvizsga írásbeli tételének javítókulcsa. (12:25)

* * * * * * * * * * * *

Kedves hallgatók,

alább találjátok a január-februári záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat.

2023. februári záróvizsgák időbeosztása:

Iratkozás: 2023. január 25 – február 3.

Vizsgák:

Alapképzés: Általános és speciális vizsga: 2023. február 6.

Szakdolgozat bemutatása: 2023. február 7.

Mesteri: Disszertáció bemutatása: 2023. február 7.

A ZÁRÓVIZSGÁRA IRATKOZÁS LÉPÉSEI:

A záróvizsgára való iratkozási felület: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Fontos: iratkozni legkésőbb február 3-án 16,00 óráig lehetséges, utána a rendszert zárják.

Azok a hallgatók, akik rendelkeznek MSO365 fiókkal a meglévő adataikkal tudnak belépni az iratkozási felületre

(keresztnév.családnév@ubbcluj.ro + jelszó). Akik nem rendelkeznek (előző évfolyamok végzősei, már nem aktív

hallgatók) MSO365 fiókkal, azok a felületen egy ideiglenes fiókot tudnak létrehozni, az e-mail címükre kapnak

majd értesítést a belépési kóddal. Az ideiglenes fiók KIZÁRÓLAG az iratkozási felületre való belépéshez

használható.

A belépés után lehet feltölteni a beiratkozási kérvényt.

 1. Lépés: a beiratkozási kérvény generálása;
 2. Lépés: a dokumentumok feltöltése a felületre:
 • kérvény (kötelező);
 • nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél (csak alapképzés esetében kötelező);
 • születési bizonyítvány;
 • beiratkozási díj befizetésének bizonylata (akinek fizetési kötelezettsége van!);
 • tanulmányi oklevelek (amennyiben az eredeti példány nincs a kar titkárságán) - egy .pdf dokumentumban: érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (Foaia matricola) alapképzéses hallgatók számára, illetve érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat, alapképzéses záróvizsga oklevél + törzskönyvi kivonat (Supliment la diploma) – mesteris hallgatók számára

3. Lépés: zip file feltöltése, mely kötelezően a következőket tartalmazza:

 • a szakdolgozatot/disszertációs dolgozatot teljes terjedelmében (.pdf);
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatot (lásd alább: Declarație pe propria răspundere);
 • a témavezető tanár ajánlását / elfogadó nyilatkozatát;
 • aláírt konzultációs naplót.

A felületre való belépés után a hallgató:

 1. Fel tudja tölteni a kérvényt;
 2. Frissíteni tudja a már feltöltött dokumentumokat (amennyiben az iratcsomag hiányos);
 3. A titkárságról visszajelzést kap az iratcsomó státuszáról;
 4. Fel tudja tölteni a titkárság által kért dokumentumokat;

A titkárság bármilyen változtatásáról értesítést kap a felületen és e-mailen is.

************************************************************************************************************

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul/a ...................................... declar că Lucrarea de licență/disertație pe care o voi prezenta în cadrul examenului

de licență la Facultatea ......................................... a Universității Babeş-Bolyai, în sesiunea ................................ , sub îndrumarea

...................................... reprezintă o operă personală. Menționez că nu am plagiat o altă lucrare publicată, prezentată public sau

un fișier postat pe Internet. Pentru realizarea lucrării am folosit exclusiv bibliografia prezentată şi nu am ascuns nici o altă

sursă bibliografică sau fișier electronic pe care să le fi folosit la redactarea lucrării. Prezenta declarație este parte a lucrării şi

se anexează la aceasta.

Data, Nume, prenume,

Semnătură,

**********************************************************************************************************

A záróvizsgák szabályzata román nyelven itt érhető el.

A záróvizsgák fizikai jelenléttel történnek.

Szerző neve: 
Szerk.