Záróvizsgák_2019. január

Záróvizsgára és disszertáció megvédésére készülők figyelmébe

Beiratkozás:

2019. január 14-25, hétfőtől péntekig, 9:00–12:00 óra között

Vizsgák időpontja:

Írásbeli záróvizsga: 2019. január 29, 10:00 órai kezdettel. 

Disszertáció szóbeli megvédése: 2019. január 30. 10:00 óra.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1) születési bizonyítvány eredetijének felmutatása, amelyről a Teológia Kar titkárságán készül másolat; vagy közjegyzőnél hitelesített másolat leadása a születési bizonyítványról.

2) 2 db. színes fénykép csak az alapképzősöknek;

3) eredeti érettségi diploma+törzslap (foaie matricolă);

4) mesteri képzésen disszertálók esetében eredeti licenc diploma+törzslap
(supliment diplomă);

4) nyelvvizsgát igazoló irat (alapképzés);

5) záródolgozat + beragasztva a CD és a dolgozat címe románul is;

6) nyomtatvány kitöltése (személyesen a titkárságon).

Sok sikert a vizsgákhoz!

Kopacz Magdi
főtitkár

Szerző neve: 
Bereczki Gyöngyvér