Pasztorális tanácsadás mesteri képzés

A mesteri program célja katolikus teológiai és lélektani ismeretekkel rendelkező pasztorális tanácsadók képzése, akik a lelki válságban levő személyeken tanácsadással segíthetnek. Más szóval, lelkivezetői és pasztorális munkára alkalmas szakemberek képzése történik ezen a szakon. A pedagógiai modul második fokozatának elvégzése esetén a középiskolai hitoktatásra is alkalmas hittantanárokká válnak ezen szak végzettjei. Ezen kívül a mesteri képző elvégzése egyben biztosítja az előfeltételeket az egyetemi doktori fokozat megszerzéséhez.

Ez a mesteri képzési program különösen azok számára ajánlott, akik a teológia, a pszichológia, a szociális munka, vagy a gyógypedagógia területén rendelkeznek alapvégzettséggel. 

A kedves érdeklődők további információt itt találnak.