Publikációk

1990

 1. Batthyány Ignác. In Keresztény Szó. I. évf. 1. sz. 7.
 2. Fráter György. In Keresztény Szó, I. évf. 19. sz. 6.
 3. Haynald Lajos. In Keresztény Szó I. évf. 29. sz. 5.
 4. Kapisztrán Szent János, a prédikátor. In Keresztény Szó I. évf. 37. sz. 4.

1991

 1. A gyulafehérvári egyházmegye rövid történeti áttekintése. In A gyulafehérvári Érseki Székesegyház. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 3-6.
 2. A székesegyház rövid történeti bemutatása. In A gyulafehérvári Érseki Székesegyház. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 7–12.
 3. „Biztató kezdet” In Keresztény Szó II. évf. 4. sz. 3.
 4. Jelenések - magánkinyilatkoztatások (interjú). In Keresztény Szó II. évf. 13. sz. 4.
 5. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (1) In Keresztény Szó II. évf. 16. sz. 4.
 6. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (2) In Keresztény Szó II. évf. 21. sz. 4.
 7. Az erdélyi egyházmegye rövid történeti áttekintése (3) In Keresztény Szó II. évf. 29. sz. 4.
 8. A keresztény újkor és legújabbkor. (kurzus) Gloria Kiadó. Kolozsvár. 144. old.

1992

 1. Szepessy Ignác In Keresztény Szó III. évf. 10. sz. 6–7.

1993

 1. „Papnevelés az erdélyi /gyulafehérvári/ egyházmegyében 1753-tól 1918-ig.” Studia Theologica Budapestiensis Series Facultatis Theologicae Universitatis Catholicae a Petro Pázmány., Vol. 5, Budapest, 242 old. HU ISBN 963 7947 361
 2. Az erdélyi /gyulafehérvári/ egyházmegye története (kurzus) Gloria Kiadó. Kolozsvár. 208 old.)
 3. Haynald Lajos, a megtorlás idején cselekvő püspök. In Szécsényi Honismereti Híradó Szécsény 1993. 26-30. ISSN 0139-2387.

1994

 1. Patrológia (kurzus), Gloria Kiadó. Kolozsvár. 172 old.

1995

 1. A Szentszék és Románia Konkordátuma 1927-ben. In Erdélyi Múzeum, LVII. évf. 1-2. sz. Kvár 1995. 42–50.

1996

 1. “Fogoly úr” In Távlatok (szerk. Szabó F.) Bp. nr. 3-4. 380–392. HU ISSN 1215-282X
 2. Márton Áron Emlékkönyv (szerkesztő). Gloria Kiadó. Kolozsvár. 248. old. ISBN 973-95608-5-7
 3. Márton Áron egyéniségének fejlődése In: Márton Áron írásai és beszédei. S.C. „Altip” S. A. Alba Iulia Nr. 16A/1996. 139–151.
 4. Márton Áron, a szeminarista. In: Márton Áron Emlékkönyv. Gloria Kiadó. Kvár. 1996. 21–25. ISBN 973-95608-5-7.
 5. Márton Áron korának és életének legfőbb adatai. In Márton Áron Emlékkönyv. Gloria, Kvár. 1996. 215–246. ISBN 973-95608-5-7.
 6. Márton Áron életpéldája. In Márton Áron Centenárium. Gloria, Kvár 1996. 5–31. ISBN 973-9203-06-X.
 7. Márton Áron írásai és beszédei I. kötet (Főszerkesztő, Nemes István társszerkesztővel) “Altip” Kiadó, Alba Iulia, 1996, 162 old. Nr. 16A/1996.
 8. Márton Áron Centenárium (Szerkesztő). Gloria Kiadó. Kvár 1996. 71 old. ISBN 973-9203-06-X.
 9. Keresztény tanúságtétel. In Vasárnap VI. évf. 40.sz. 4.
 10. A titokzatos Gyulafehérvár in Vasárnap VI. évf. 41. sz. 5.
 11. A gyulafehérvári Székesegyház és Márton Áron in Vasárnap VI. évf. 42. sz. 4.
 12. Erdély legrégibb búcsújáró helye In Vasárnap VI. évf. 43. sz. 4.
 13. Néhány síremlék in Vasárnap VI. évf. 44. sz. 4.
 14. Márton Áron szüleinek háza in Vasárnap VI. évf. 47. sz. 4.
 15. Márton Áron és a zene. In Vallomás. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 112–113.
 16. Miért nem lettem szerzetes? In S.I.S. Teológiai Lap I. évf. 3. sz. 32–33.

1997

 1. Márton Áron írásai és beszédei II. kötet (Szerkesztő), Ed “Altip”, Alba Iulia. 15A/1997. 189 old.
 2. Erdélyi püspökség. In: Magyar Katolikus Lexikon III. (szerk. Diós István). Szent István Társulat, Budapest 1997. 188–201. ISBN 963-360-868-6
 3. Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Magyar Katolikus Lexikon III. Szent István Társulat, Budapest 1997. 202–204. ISBN 963-360-868-6
 4. Erdélyi egyházmegyei Zsinat. In: In: Magyar Katolikus Lexikon III. Szent István Társulat, Budapest 1997. 172. ISBN 963-360-868-6
 5. Óravázlatok a “Mennyei Atya szeret minket” című hittankönyvhöz (kurzus), Gloria. Kolozsvár. 106. old.
 6. Óravázlatok a “Válaszol az Úr” című hittankönyvhöz (kurzus), Gloria. Kolozsvár 152. old.
 7. Óravázlatok a “Keresztény élet” című hittankönyvhöz (kurzus) Gloria. Kvár. 194. old.
 8. Férfi szerzetesrendek a középkori Erdélyben (I.), in Keresztény Szó VIII. évf. 7. sz. 12–15.
 9. Férfi szerzetesrendek a középkori Erdélyben (II.) in Keresztény Szó VIII. évf. 8. sz. 28–32.
 10. Lönhárt Ferenc püspök életalakulása. In Keresztény Szó VIII. évf. 12. sz. 9–12.
 11. Habemus… in Vasárnap VII. évf.3. sz.1.
 12. Márton Áron püspök beszédei in Vasárnap VII. évf. 15. sz. 4.
 13. Lönhárt Ferenc püspök (1882-1897) in Vasárnap VII. évf. 26. sz. 5.
 14. Tanévnyitó - Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktor in Vasárnap VII. évf. 41. sz. 1.
 15. Lehetőségeink… in Vasárnap VII. évf. 47. sz. 2.
 16. A vívódó Márton Áron in Vasárnap VIII. évf. 6. sz. 1.

1998

 1. Szerzetesrendek a középkori Erdélyben. In “Tuşnad 1997”, Sf. Gheorghe 1998. 24–31.
 2. Megalkuvók voltak-e 1848 püspökei? In: Keresztény Szó IX. évf. 3. sz. 12–13.
 3. Katekétika (Kurzus). Gloria Kiadó. Kvár. 256 old.
 4. Erőss Alfréd: Lelkipásztori néprajz (Szerkesztő). Gloria Kiadó. Kvár. 204 old. ISBN 973-9203-29-9.
 5. Batthyány Ignác in Keresztény Szó IX. évf. 12. sz. 18–21.
 6. Egyháztörténelem tanítása a gyulafehérvári Teológián. In Mégis 2. évf. Gyfvár. 3.
 7. Emlékezés egy erdélyi ferencesre - Keresztes Albin OFM élete in Vasárnap VIII. évf. 6. sz. 3.
 8. Batthyány Ignác öröksége kötelez in Vasárnap VIII. évf. 35. sz. 4.
 9. Az igazi közösségi ember in Vasárnap VIII. évf. 39. sz. 4.

1999

 1. Az erdélyi katolicizmus századai. (Jakabffy Tamás társszerzővel). Gloria Kiadó. Kolozsvár. 147. old. p. ISBN 973-9203-48-5.
 2. A keresztény szerzetesség szellemisége (Spiritualitatea monahismului creştin) In Spiritualitate transilvană şi istorie europeană. Alba Iulia. 22–56. ISBN: 973-4-00681-4.
 3. A kereszténység 1000 éve. In: Vasárnap évkönyv (szerk. Jakab Gábor). Gloria K. Kolozsvár 51–105.
 4. Visszatérő március – és két évszám In Keresztény Szó X. évf. 3. sz. 4–7.

2000

 1. Mit mond nekünk Márton Áron, a fiatal püspök?” In Studia Theologica Transylvaniensis. Alba Iulia–Gyulafehérvá 2000. 4–46. ISSN 1582-0661.
 2. Batthyány Ignác élete és munkássága. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2000/1. 145–153. ISSN 1582-2524.
 3. A marosvásárhelyi egyházmegye története. In: Millenniumi megemlékezés szerk. Finna Géza) Marosvásárhely. 198–218. ISBN 933-85030-0-0

2001

 1. Katolikus egyháztörténet II. Stúdium Kiadó. Kvár. 375 old. ISBN 973-9422-03-9
 2. Lönhárt Ferenc erdélyi püspök életalakulása. In: Beszéd a láthatatlanról (Szerk. Jakabffy T.), Kolozsvár. 101–111.
 3. Márton Áron a kultúra szolgálatában. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 2, Alba Iulia – Gyulafehérvár. 118–156.
 4. A keresztény házasság Márton Áron szellemében. In: Studia UBB Theologia Catolica Latina 2001/2. 17–27.
 5. A római katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről, I. Kt. (szerk. Táncos V.–Tőkés Gy.), Scientia Kiadó, Kvár. 269–282. ISBN 973-85422-9-4.
 6. Prefaţă. In: Relaţia ideală dintre Biserică şi stat. Presa Universitară clujeană. 11–12.
 7. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 2, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 8. Az erdélyi örmény papok a latin egyház szolgálatában. In: Erdélyi örmény gyökerek, V. évf. 57. sz. (szerk. Issekutz S.). Kvár. 10–17.

2002

 1. Márton Áron élete. Gloria Kiadó. Kolozsvár. 40 old. ISBN 973-8267-20-X.
 2. Márton Áron Bischof von Siebenbürgen Gloria, Kolozsvár. 48. old. ISBN 973-8267-20-X.
 3. Katolikus egyháztörténet I. Stúdium Kiadó. Kvár. 555 old. ISBN 973-643-024-0
 4. A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után. In: Tudományos munka Erdélyben 1990 után (szerk. Táncos V.), Scientia Kiadó. Kvár. 269–282. ISBN 973-85422-9-4.
 5. A Gyulafehérvári egyházmegye intézményei a két világháború között. In: Korunk (Szerk. Cseke P.). 17–27.
 6. Márton Áron, a népnevelő (Márton Áron, ca educator) In: Studia Theologica Transsylvaniensia 3., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 15–68. ISSN 1582-0661.
 7. Catolicismul transilvan şi globalizarea poziţiei Bisericii Romano-Catolice faţă de globalizare în special cu privire la situaţia din Transilvania, In: Studia UBB Theologia Catolica Latina 1/1, 2002. p. 59–65. ISSN 1582-2524.
 8. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 3, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 9. Az erdélyi római katolikus teológia helyzete 1990 után. In: Mégis 2002/1. Gyfv. 19–20.

2003

 1. Le rapport entre l’Eglise romano-catholique et l’État roumain entre 1948–1951. In: L’année canonique, 45, Paris, 67–76.
 2. Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv (Szerkesztő). Studia Kiadó. Kolozsvár 2003. 240 old. ISBN 973-643-048-0.
 3. Márton Áron előadásai a keresztény házasságról. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 21–114.
 4. A globalizáció és az erdélyi katolikus egyház. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 125–135.
 5. Raportul dintre Biserica Romano-Catolică şi Statul Român între anii 1948–1951. In: Cultele şi Statul în România, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, Ed. Îngrejită Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb şi lector Radu Preda. p. 91–99. ISBN 973-82-48-30-1.
 6. A gyulafehérvári papnevelde 250 éve. In: Seminarium Incarnatae Sapientiae Jubileum Emlékkönyv, Gyulafehérvár. 9–23. ISBN 973-643-048-0.
 7. A gyulafehérvári papnevelde az 1970-es években. In: Seminarium Incarnatae Sapiaentiae Jubileum Emlékkönyv, Gyulafehérvár. 59–69. ISBN 973-643-048-0.
 8. Egyháztörténelem-szemlélet. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár. 5–24.
 9. Macalik Győző élete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár 74–84.
 10. Gajdátsy Árpád Béla élete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 116–128.
 11. A gyulafehérvári vallási unió (1697–1701). Apor István és Baranyi Pál László szerepe az unió létrejöttében. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2003/1. 111–120. ISSN 1582-2524.
 12. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 4, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 13. Történet, történelem, élet. In Keresztény Szó XIV. évf. 2. sz. 22–28.
 14. A gyulafehérvári papnevelde 250 éve in Keresztény Szó XIV. évf. 12. sz. 25–26.
 15. 250 éves a gyulafehérvári Papnevelde. In Életünk (München) XXXV. évf. 12. sz. 6.

2004

 1. A keresztény ókor. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 244. old. ISBN 973-599-095-4
 2. A gyulafehérvári papnevelde története 1948-ban, in: Új ég és új föld. Emlékkönyv Peter Jäger 65. születésnapjára. (szerk. Tempfli Imre–Vencser László), Szent Maximilian Kiadó, Bp. 2004. p. 125–142. ISBN 963-7573-02-X
 3. A „katolikus” II. Rákóczi Ferenc vallásossága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6., Alba Iulia – Gyulafehérvár 2004. p. 45–56. ISSN 1582-0661.
 4. Márton Áron plébánosi beiktatása Kolozsváron. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6., Alba Iulia – Gyulafehérvár, 2004, p. 105–113. ISSN 1582-0661.
 5. Az egységes latin középkori középkori európai kultúra. in: Mindennemű dolgok változása, (szerk. Gábor Csilla), Kolozsvár 2004, p. 183–198.
 6. Veszely Károly életpályája. In: Veszely Károly, A baróti plébánia (hasonmás kiadás), Barót. 2004, p. XI–XV. ISBN 973-8326-09-5.
 7. Ökumené Dél-Erdélyben 1940 és 1944 között. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapján, (szerk. Lészai Lehel), Kolozsvár 2004, p. 144–151.
 8. A mallersdorfi ferences nővérek szerepe az erdélyi katolikus identitás formálásában. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2004/1, p. 109–124. ISSN 1582-2524.
 9. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 5, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 10. Az egyetemi ifjúság evangelizációja. In Vasárnap, XIV. évf. 40. sz. 1.

2005

 1. Fogarasy Mihály erdélyi püspök élete és munkássága. Gyulafehérvár 2005. 201 old. ISBN 973-643-083-9
 2. A keresztény középkor. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 277 old. ISBN 973-599-196-9
 3. Márton Áron: Házasság, család. (Szöveget gondozó és szerkesztő). Mentor, Marosvásárhely 2005. 191 old. ISBN 973-599-178-0.
 4. Instituţii care au contribuit la realizarea unirii. Contribuţia vestiernicului Ştefan Apor şi iezuitul Ladislau Paul Baranyi la realizarea unirii religioase (1697–1701). In: Annales Universitati Apulensis. Series Historica 9/II. Alba Iulia, 2005. p. 31–39. ISSN 1453-9314-48-5.
 5. Márton Áron, Erdély püspöke. In: Egyházfórum (Szerk. Jakab A.), Pécs, XX. (VI. új) évf. 2005/5. 3–9. ISSN 1215-0630.
 6. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 6, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 7. A székelykáli római katolikus egyházközség története in: Székelykál 800 éves történetéből, (Szerk. Szabó M.), Mentor Kiadó, Marosvásárhely. 81–92. ISBN 973-599-167-5.
 8. Márton Áron az Oltáriszentségről. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 7., Alba Iulia – Gyulafehérvár, p. 5–47. ISSN 1582-0661.

2006

 1. A keresztény újkor. Mentor, Marosvásárhely. 242. old. ISBN (10) 973-599-233-7.
 2. Márton Áron és az Oltáriszentség. In: Hitébresztő/2006 (főszerk. Vaslabán Csaba Antal), Kiadja Római Katolikus Plébánia Hivatal. Balatonkeresztúr. 106–115. ISSN 1585-6607
 3. Márton Áron: Bérmálás. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 213. old. ISBN (10) 973-599-255-8. ISBN (13) 973-599-255-2.
 4. Erős ércfallá teszlek: In: Mégis 2006/1, Gyulafehérvár. 4.
 5. A tízparancsolat az erdélyi katolikus hitvitákban. In Keresztény Szó XVII. évf. 9. sz. 6–10.
 6. A gyulafehérvári főegyházmegye története a 20. században. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 8., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 5–22.
 7. Prezenţa iezuiţilor în Transilvania în secolul XVI. In: Vatra (red. Romulus Guga), 4 (2006) nul XXXIII. Nr. 421. Târgu-Mureş 2006. 29–33.
 8. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 7, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 9. Formaţia clerului gerco-catolic în şcolile catolice (sec. XVIII.). In: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 10/11. Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. 143–147.

2007

 1. Az erdélyi katolicizmus századai2, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 128. old. ISBN 978-973-88785-8-0.
 2. Transilvania Catholicism over the Centuries, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 104. old. ISBN 978-973-88496-1-7.
 3. Veacurile catolicismulului transilvănean, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 128. old. ISBN 978-973-88785-9-7.
 4. Die Jahrhunderte des siebenbürgischen Katholizizmus, (társszerző: Jakabffy Tamás), Verbum. Kvár. 108. old. ISBN 978-973-88496-1-7.
 5. Inagural spesch of the Dean. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2007/1. 83–84.
 6. A tízparancsolat az erdélyi katolikus hitvitákban. In: Mózes törvénye, Krisztus törvénye. Szegedi nemzetközi biblikus konferencia (szerk. Benyik György). 131–139.
 7. Márton Áron: Keresztség, hit. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 234. old. ISBN 978-973-599-291-0
 8. Arhidieceza de Alba Iulia între anii 1948 – 1989. in: Raportul Credinţei Biserica Romano-Catolică în timpul prigoniei comuniste: 1948–1989. Sapientia. Iaşi. 7–29.
 9. Laikusok helyzete az Egyházban. Laikusok az Erdélyi Római Katolikus Státusban. In: Katolikus Autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből. (szerk Holló László), Státus Kiadó. Csíkszereda. 9–14. ISBN 978-973-1764-19-1.
 10. A római katolikus teológiai képzés múltja és jelene Erdélyben. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 9., Alba Iulia – Gyulafehérvár. 25–41.
 11. The History of Roman Catholic Theological aducation in Transylvania in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2007/1. 15–23.
 12. Pregătirea şi educarea preoţilor în Seminarul romano-catolice de la Alba Iulia. In: Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică. Ed. Renaşterea. Cluj-Napoca 2007. 605–611. ISBN: 978-973-1717-27-1.
 13. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 8, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 14. Szabadság. In Vasárnap XVII. évf. 1. sz. 5.

2008

 1. Az erdélyi katolicizmus 90 éve. Kolozsvár BBTE. 224. old. ISBN 978-973-610-746-7.
 2. A keresztény jelenkor. Mentor, Marosvásárhely. 272. old. ISBN 978-973-599-310-8
 3. Márton Áron, episcopul Ardealului. Verbum Kiadó, Kolozsvár 2008. 34. old. ISBN 978-973-88891-0-1.
 4. Ezeréves az erdélyi egyházmegye. Magyar jezsuiták Erdélyben. In Távlatok 2008/4 (szerk. Szabó Ferenc SJ.) Budapest. 55–70.
 5. A római katolikus és görög katolikus egyház viszonya Erdélyben 1940–1950 között. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 10., Gyulafehérvár, 2008/1. 85–99.
 6. Pongrácz Szent István (1582–1619) vértanúsága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 11., Alba Iulia – Gyulafehérvár, 2008/2, 51–64.
 7. Előszó. In Márton Áron: Oltáriszentség, Krisztus Király. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 5–20. ISBN 978—973-599-328-3.
 8. Truth from in the perspective of Church History, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2008/2. 84–89.
 9. Az erdélyi egyházmegye a 20. század kezdetén. in Keresztény Szó XIX. évf. 6. sz. 1–3.
 10. Az erdélyi katolikus egyház helyzete az első világháború utáni években. In Keresztény Szó XIX. évf. 7. sz. 21–26.
 11. Léstyán Ferenc hazaérkezett! In Vasárnap XVIII. évf. 30. sz. 1 et 10.
 12. A konkordátum. In Keresztény Szó, XIX. évf. 8. sz. 19–22.
 13. A gyulafehérvári székesegyház. In Keresztény Szó XIX. évf. 9. sz. 4–5.
 14. Rítusviták a két világháború közti Erdélyben. In Keresztény Szó XIX. évf. 10. sz. 29–30.
 15. Szemle. In Studia Theologica Transsyalvaniensia 11. 152–154.
 16. Előszó In: Studia Theologica Transsylvaniensia 11, Alba Iulia – Gyulafehérvár, 1–2.
 17. Egyházmegyekormányzat és szerzetesrendek a két világháború közt az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó XIX. évf. 11. sz. 10–14.
 18. Ratzinger, Joseph: A keresztény hitelvek. ford. Márton Áron. (közreadás Kuszálik Péterrel) Mentor, Marosvásárhely, 240. old. ISBN 978-976-599-319-1
 19. Márton Áron: Oltáriszentség, Krisztus Király. (Szöveg-gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 234 old. ISBN 978-973-599-291-0

2009

 1. The relationschip between the Roman catholic and the Greek catholic church between 1940–1950. In: Studia Theologica Budapestinensia 34. Felekezetek az Igazság szolgálatában. Történelem – Teológia – Önazonosság (1500–2000). Új Eember – Márton Áron Kiadó. Budapest 2009. 35–48. HU ISBN 978-963-9674-95-0, HU ISSN 0866 2398
 2. Egyháztörténeti adalékok a gyulafehérvári egyházmegye történetéhez. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2009/1–4. ISSN 0865-5227. 133–145.
 3. Die Religiosität des Johannes Hunyadi in Extincta est lucerna orbis: Johan Hunyadi his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série I/2. (Editedy dy Ana Dumitran–Lóránd Mádly–Alexnadru Simon) Romanian Akademy. Center for Transylvanian studies IDC Press. Cluj-napoca 2009. p. 157–161. ISBN 978-973-1856-01-8. ; 978-973-7784-38-4.
 4. Kolozsvár az ezeréves erdélyi egyházmegyében. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 12/1. 163–182.
 5. A székelykáli római katolikus egyházközség története a 20. században In: A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak története 1900-tól 1989-ig (szerk.Barabás Kisanna – Ramási Zsolt), Verbum. Kolozsvár. 181–184. ISBN 978-606-8095-10-5
 6. A gyulafehérvári főegyházmegye 1000 éve. In: Székelyföld XIII. évf. 9. sz. Csíkszereda. 67–88.
 7. Márton Áron egyik híres beszéde (társszerző: Kuszálik Péter) In: Székelyföld XIII. évf. 9. sz. Csíkszereda, 100–105.
 8. Előszó. In Márton Áron: Papság. Mentor. Marosvhely. 5–9. ISBN 978—973-599-357-3.
 9. Előszó. In Márton Áron: Húsvét. Mentor. Mvhely. 5–12. ISBN 978—973-599-381-8.
 10. Ezeréves az erdélyi egyházmegye. In: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. SZIT-Verbum, Bp.–Kvár. 11–27.
 11. Főegyházmegyénk a 20. században. In: Krisztus világossága kalendárium, Csíkszereda-Csíktusnád. 58–66.
 12. Dr. Jakab Antal életútja a püspökségig. In: Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. SzIT–Verbum, Bp.– Kolozsvár. 27–42.
 13. Előszó. In: Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. SIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 5–6. ISBN 978-606-8059-18-1
 14. Az egyházatyák korában a klérus elköteleződése a szegények iránt. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 12/2., Gyulafehérvár, 201–224.
 15. Toleranţa şi intoleranţa religioasă în Transilvania după Reforma religioasă. In: Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea, in. Annales Univ. Apulensis. Series Historica/2009 Alba Iulia. 195–210.
 16. The relationship between the Roman-Catholic Church and Greek-Catholic Church in Transylvania between 1945-1948 in: Biserica Română Unită (Creco-Catolică) 60 de ani de la desfiinţare calvarul (1945–1948) (Ed.: Gudea,N.–R. Dan), Ed. Mega, Cluj. 331–341.
 17. Hitélet, hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között az erdélyi egyházmegyében. In Keresztény Szó XX. évf. 1. sz. 26–28.
 18. Egyház a nagy változások között. In Keresztény Szó XX. évf. 2. sz. 20–22.
 19. Száz éve született dr. Jakab Antal. In Vasárnap XIX. évf. 10. sz. 1. et 5.
 20. A gyulafehérvári egyházmegye az 1945–47-es években. In Keresztény Szó XX. évf. 4. sz. 19–20.
 21. Katolikus sajtó Erdélyben a két világháború között. In Keresztény Szó XX. évf. 5. sz.. 10–11.
 22. Az egyház kulturális kihatása a középkori Erdélyben. In Vasárnap XIX. évf. 39. sz. 1. et 5.
 23. Az eucharisztia ünneplése Szákelyudvarhelyen. In Keresztény Szó XX. évf. 9. sz. 1–3.
 24. Világi krisztushívők a gyulafehérvári főegyházmegye szolgálatában. In Vasárnap XIX. évf. 41. sz. 6. et 12.
 25. A gyulafehérvári székeskáptalan. In: A gyulafehérvári főegyházmegye milleniumi sematizmusa. Verbum. Kvár. 28–31. ISBN 978-606-8059-28-0
 26. Márton Áron: Papság. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely. 185 old. ISBN 978-973-599-357-3
 27. Márton Áron: Húsvét. (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 155 old. ISBN 978-973-599-381-8
 28. Ezeréves múltunk (Szerkesztő). SzIT – Verbum, Bp.–Kolozsvár 319. old. ISBN 978-606-8059-12-9
 29. Istenem és mindenem. Száz éve született Jakab Antal. (Szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 142. old. ISBN 978-606-8059-18-1
 30. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (1.) in Életünk, XLI. évf. 2. sz. München, 2009. 7.
 31. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (2.) in Életünk, XLI. évf. 3. sz. München, 2009. 6.
 32. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (3.) in Életünk, XLI. évf. 4. sz. München, 2009. 6.
 33. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (4.) in Életünk, XLI. évf. 5. sz. München, 2009. 6.
 34. Ezeréves az erdélyi egyházmegye (5.) in Életünk, XLI. évf. 6. sz. München, 2009. 6.

2010

 1. A keresztény szerzetesség története Ed. Stúdium Kolozsvár, 2010. 159. old. ISBN 978-973-643-179-1.
 2. Az ezeréves erdélyi egyházmegye kulúrális szerepe, különös tekintettel a Papnevelde könyvtárára.(Rolul cultural al diecezei milenare de Transilvania, cu atenţie specială asupra bibliotecii Institutului Teologic din Alba Iulia) In: Egyházi gyűjtemények szolgálatában (szerk. Bernárd Rita), Verbum. Kolozsvár 2010. 13–24. 165–177. ISBN 9746068059297
 3. Szepesy Ignác püspök eucharisztikus beállítottsága. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/1. 147–161.
 4. Leopold Karl Kollonich bíboros újraszentelte-e Anghel Athanasie püspököt? In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum I., 135–152.
 5. Imagini din istoria milenară a archidiecezei romano-catolice de Alba Iulia In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum II. 5–24.
 6. Cardinalul Kollonich şi „rehirotonirea” lui Athanasie Anghel; In: Studia Theologica Transsylvaniensia 13/Supplementum II. 45–62.
 7. Viaţa Sfântului Pongrácz István (1582–1619) In: Studia Theologica Transsylvaniensia. 13/Supplementum II. 89–100.
 8. Viaţa şi activitatea cardinalului Kollonich, in: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 9/II. 2010. 27–35.
 9. Szeretetszolgálat az ősegyházban in Keresztény Szó XXI. évf. 11. sz. 9–13.
 10. Előszó in Az Oltáriszentség a tanulók keresztény nevelésében (Burman Gabriella-Erzsébet). Temesvár 2010. 9–10.
 11. Ajkam tudást őriz in Vasárnap XX. évf. 42. sz. 1. et 10.
 12. Előszó in: Márton Áron: Karácsony, Marosvásárhely. 5–13. ISBN 978-973-599-447-1
 13. Előszó in: Itt vagyok, engem küldj! SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 2010. 9–10.
 14. Előszó in: Az Oltáriszentség a tanulók keresztény nevelésében! Temesvár 2010. p. 9–10.
 15. Márton Áron: Karácsony. (Szöveget gondozó és sorozatszerkesztő) Marosvásárhely 2010. 178. old. ISBN 978-973-599-447-1
 16. Itt vagyok, engem küldj! (szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010. p. 1–285. ISBN 978-606-8059-39-6
 17. Iskolaügy Erdélyben In: Magyar Katolikus Lexikon V. SzIT. Bp. 377–379.
 18. A trianoni békeszerződés hatása az erdélyi egyházmegye igazgatására. In: Iustum aequum salutare Jugtudományi folyóirat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. Budapest VI. 2010/1. 79–89. www.jak.ppke.hu/ias
 19. Klerikus–laikus viszony Erdélyben a kommunizmus idején in: Itt vagyok, engem küldj! SzIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 272–281.
 20. Gyógyító gondolatok? in Népújság. Marosvásárhely. 2010. feburár 16.
 21. Imádkozzunk főpapjainkért! in Vasárnap XX. évf. 11. sz. 1. et 7.
 22. Előszó in A keresztség szentsége a tanulók keresztény nevelésében (Burman Gabriella-Erzsébet). Temesvár 2010. 9–10.
 23. A katolikus egyház helyzete a kommunizmus idején Erdélyben, különös tekintettel a püspökökre in Keresztény Szó XXI. évf. 3. sz. 22–26.
 24. A keresztény ókor Mentor, Marosvásárhely 244 old. 22010. ISBN 978-973-599-372-6.

2011

 1. Minden kegyelem. (szerkesztő) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011. 576. old. ISBN 978-606-8059-45-7
 2. Az erdélyi püspökség alapítása a bizánci és a római egyház vonzásában In Minden kegyelem. SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 395–407.
 3. Előszó In Minden kegyelem. SzIT–Verbum, Bp.–Kolozsvár 395–407.
 4. Ignatius Batthyány, in: Batthyaneum. Omagiu fundatorului Igantius Sallestius de Batthyan (1740–1798). Editura Bibliotecii Naţionale a României. Bucureşti 2011. 15–24. ISBN 978-973-8366-18-3
 5. Az inkvizició katolikus szemmel. In: Studia Theologica Transsylvaniensia. 14/1. 2011, 91–117.
 6. Ajánlás. In: Az elnémult harang (Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán). Pro/Print. Csikszereda 2011. 11–14. ISBN 978/606/556/021/5
 7. Az erdélyi római katolikus püspökség ezer éve. In: A kilyénfalvi plébániatemplom 250 éves jubileuma. Emlékkönyv. 2011. 14–34.
 8. Prefaţă. In: „Clopoţelul amuţit.” Preotul Pálfi Géza – o viaţă supravegheată de Securitate. (Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán) Ed. Pro/Print. Csíkszereda. 7–9. ISBN 978/606/556/0291
 9. Baráti emlékezés Simpf Jánosra. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 14/2. 219–225.
 10. Márton Áron szabadulása. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 14/2. 273–293.
 11. A kommunizmus idején hitéért halálba űzött gyulafehérvári rektor in: A halálbiztos halál. (szerk. Diósi D.) SZIT. – Verbum, Budapest – Kolozsvár. 195–204.
 12. Márton Áron püspök küzdelme a Batthyaneumért In Crescit Eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. (szerk. Simon Melinda–Perger Péter). Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület Füzetei 4. Ed. Argumentum Kiadó. Budapest 2011. 139–151. ISBN 978-963-446-639-0
 13. Milyen volt valójában az inkvizíció? (I) in Keresztény Szó XXII. évf. 9. sz. 1–4.
 14. Milyen volt valójában az inkvizíció? (II) in Keresztény Szó XXII. évf. 11. sz. 23–27.
 15. Előszó in: Az Eucharisztia a görög egyházatyáknál. Temesvár 2011. 11–13.
 16. Denisa Bodeanu–Novák Csaba Zoltán: Az elnémult harang. Egy megfigyelés története in Vasárnap XXI. évf. 41. sz. 4.
 17. A papi életre készülve. in Vasárnap XXI. évf. 42. sz. 7 et 9.
 18. Előszó in: Bara Zoltán-József: A világi Krisztushívők státusának teológiája Aranyszájú Szent János műveiben. Presa Universitara Clujana 2011. 9–11.

2012

 1. Egy régi politikus életpéldája, in: A pszichológiáról és azon túl... / Despre psihologie si nu numai... Presa Universitara Clujana. (Szerk. Batiz Enikő). 267–278. ISBN 1978-976-595-351-5.
 2. A keresztény ókor szeretetszolgálata. In: Hitébresztő. A balatonkeresztőri plébánia kalendáriuma. Balatonkeresztúr 2012. 114–133.
 3. Márton Áron küzdelme a kommunizmus idején Mindszenty József szellemében in: Mindszenty József és kortársai: vértanú és hitvalló püspökeink. (szerk. Mohos Gábor). SZIT. Budapest 2012. 9–28. ISBN 978-963-277-396-4
 4. Vorbuchner Adolf gyulafehérvári püspök. In: Gyulafehérvár magyar múltja és jelene. Stúdium Kiadó. Gyulafehérvár 2012. 173–175. ISBN 978-973-643-199-9
 5. A gyulafehérvári püspöki arcképcsarnok. In: Élő múltunk. A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és érseki palota. Verbum Kiadó. Kolozsvár 2012. 24–30. ISBN 978-606-8059-68-6
 6. A gyulafehérvári katolikus egyház a kommunizmus idején. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 15/1. 57–85.
 7. Előszó in: Márton Áron: Nevelés, Mentor, Mvásárhely 2012. 5–12. ISBN 973-599-177-2
 8. Die katholische Kirche Karlsburgs in der Zeit des Kommunismus. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2012/1, 3–26.
 9. Egy jellegzetes békepap a kommunizmus idején. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2012/2. 65–85.
 10. Márton Áron: Nevelés, (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Mvásárhely 2012. 216 old. ISBN 973-599-177-2
 11. Szemle Ferenczi Sándor: Sacerdotes Transylvanici. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 15/1. 107–109.
 12. Előszó in: Ferenczi Sándor: Sacerdos Transylvanici. Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság – Kolozsvár 2012. 7.
 13. Szavahihető, hiteles emberség. Ballagás a kolozsvári teológiai karon. In Vasárnap XXII. évf. 27. sz. 1. et 12.
 14. Szenvedés és szolgálat. Nagy József (1964–1912). In Vasárnap XXII. évf. 32. sz. 3.

2013

 1. Az erdélyi egyházmegye a közékorban. Pro-Print Csíkszereda 2013. 235. old. ISBN 978-6065 560598
 2. Márton Áron: Nyolc boldogság, (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 175. old. ISBN 978-973-599-612-3
 3. Egy erdélyi papi arcél a kommunizmus idején. In: Hitébresztő. A balatonkeresztőri plébánia kalendáriuma. Balatonkeresztúr 2013. 122–129. ISSN 1585-6607
 4. Advent Márton Áron szemléletében. In Adventus Domini - Úrjövet. (Szerk. Diósi Dávid) SzIT–Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013. 243–253. ISBN 978-606-8059-91-4
 5. A II. Vatikáni Zsinat és a Római Katolikus Egyház Erdélyben. In: A II. Vatikáni zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára. SZIT. Varia Theologica 5. Budapest 2013. 44–31. ISBN 978-963-277-4732
 6. A görög és latin rítusú kereszténység vonzásában in: A Szentgyörgy lovagrend XVII. Nyári Egyeteme. (Szerk. Bárdos I.–Abrudbányai S.) Gyergyószárhegy 2013. 23–38. ISBN 978-606-8352-19-0
 7. Márton Áron püspök a II. vatikáni zsinat bezárásakor in: Keresztény Szó XXIV. évf. 2. sz. 9–10.
 8. 140 éves a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem. In: 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás, Presa Universitara Clujana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 19–24. ISBN 978-973-595-613-4
 9. Márton Áron és a 2. vatikáni zsinat. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 16/1. 5–30.
 10. Az 1700 éves milánói rendelet. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 16/2., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2013, pp. 193–202. ISSN 1582-0661.
 11. Kápláni széljegyzet Msgr. Léstyán Ferenc százéves születésnapjára. In: Erdély süveg nélküli püspöke. (Szerk. Tamási Zs.) Mentor. Marosvásárhely 2013. 86–93. ISBN 978-973-599-582-9
 12. Léstyán Ferenc temetése. In: Erdély süveg nélküli püspöke. (Szerk. Tamási Zs.) Mentor. Marosvásárhely 2013. 125–131. ISBN 978-973-599-582-9
 13. Miért éppen Ikrich Auguszta? In: Keresztény Szó XXIV. évf. 8. sz. 8–12.
 14. Előszó in: Márton Áron: Nyolc boldogság, Mentor, Marosvásárhely 2013. 5–14. ISBN 978-973-599-612-3
 15. Relaţia eminenţei sale Márton Áron cu cardinalii greco-catolici ai României. In: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/1, 157–166. ISBN 1453-9306
 16. Constantin cel Mare, primul împărat creştin – 1700 de ani de la Edictul de la Milano. In: Sfinţiii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii creştine. (Coord. N. Bolea). Ed. Grina. Cluj-Napoca 2013. pp. 93–99. ISBN 978-973-126-543-8
 17. A görög és latin rítusú kereszténység vonzásában. A latin rítusú egyházszervezet kialakulása, a gyulafehérvári püspökség megalapítása. In: A Szent György Lovagrend XVII. Nyári egyeteme. Gyergyószárhegy 2013, 23–38. ISBN 978-606-8352-19-0
 18. A világiak teológiai képzésének perspektívái Erdélyben in: Keresztény Szó XXIV. évf. 6. sz. 23–29.
 19. Angelo Scola laudációja. In Vasárnap XXIII. évf. 24. sz. 7.
 20. Előszó in: Lőrincz Ottó: A nagyváradi római katolikus egyházmegye története 1945 és 1989 között. Europrint Kiadó. Nagyvárad 2013. 9–10.
 21. Egy küzdelmes papi élet. In Vasárnap XXIII. évf. 5. sz. 3. et 12.
 22. Szemben a szenvedéssel. In Vasárnap XXIII. évf. 39. sz. 1.
 23. Krisztus és egymás barátai. Tanévkezdeti biztatás kispapoknak. In Vasárnap XXIII. évf. 45. sz. 9.

2014

 1. A gyulafehérvári római katolikus egyházmegye a 20. században. Pro-Print Csíkszereda 2014. 315. old. ISBN 978-6065 56080
 2. Márton Áron: Miatyánk (Szöveget gondozó és szerkesztő) Mentor, Marosvásárhely 2014. 188 old. ISBN 978-973-599-649-9
 3. Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. (Társszerző) Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 7–9. ISBN 978-606-8627-03-8
 4. Márton Áron és a 2. vatikáni zsinat. In: A II. Vatikáni zsinat maradandó időszerűsége. (Szerk. Nóda M.-Zamfir K.-Bodó M.) SZIT-Verbum. Budapest-Kvár. 2014. 44–31. ISBN 978-606-8059-96-9
 5. Előszó In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 7–9. ISBN 978-606-8627-03-8
 6. Előszó In Krisztus szeretetének sürgetésében (Botár Gábor). Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 9–14. ISBN 978-606-8627-04-5
 7. Hetvenöt éve szentelték Márton Áront püspökké. In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 11–24. ISBN 978-606-8627-03-8
 8. Márton Áront emberségének csíkszentdomokosi gyökerei. In Ecce sacerdos magnus. Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójára. Ed. Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014. p. 74–81. ISBN 978-606-8627-03-8
 9. Márton Áron püspök üzenete 75 távlatából. In: Keresztény Szó XXV. évf. 4. sz. 4–6.
 10. Büszke vagyok egykori tanítványaimra. (interjú) In Vasárnap. XXIV. évf. 8.sz. 8. 1 et 4.
 11. Előszó in: Márton Áron: Miatyánk, Ed. Mentor, Marosvásárhely 2014. p. 5–13. ISBN 978-973-599-649-9
 12. A teológusok és pszichológusok IV. konferenciája elé in: Keresztény Szó (Cuvânt creştin) an. XXV, nr. 12. december 2014, p. 12–13. ISSN 1220-630 X.
 13. Ami Scheffler boldog János életrajzából kimaradt. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 17/2., Gyulafehérvár–Kolozsvár, 2014, p. 181–203. ISBN 978-973-643-154-8.
 14. Áron Márton und das Zweite Vatikanisch Konzil. In: In. Annales Universitastis Apulensis. Series Historica 18/1. Alba Iulia 2014, ISSN 1453-9314, pp. 353-368.

2015

 1. Békepapi magatartás. In: Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi római katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. (szerk. Marton J.-Diósi D.). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015, pp. 145–175. ISBN 978-606-8627-09-0
 2. Szent Mihály főangyal üdvösségünk védelmében. In: Vasárnap évkönyv 2015. Ed. Verbum, Kolozsvár 2015. 83–91. ISBN 978-606-8627-06-9
 3. Márton Áron: Körlevelek – 1, (Szöveget gondozó és társszerkesztő) Pro-Print, Csíkszereda 2015. pp. 1–259. ISBN 978-606-556-076-5
 4. Megmenekültem az oroszlán torkából. Az erdélyi római katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. (társszerkesztő). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015, pp. 1–254. ISBN 978-606-8627-09-0
 5. Az erdélyi magyar nyelvű katolikusok identitása a 18–20. század történelmi kontextusában. In: Nők az Egyházban. Identitás és kommunikáció. Vigilia Kiadó. Budapest 2015. p. 254–274. ISBN 7896390460
 6. Die Persönlichkeit von Leopold Kardinal Kollonich/Personalitatea lui Leopold Kardinal Kollonich. In. Die Union der Rumänen Seibenbürdens mit der Kirche con Rom Band 2: von 1701 bis 1761. Editura Enciclopedica. Bucuresti 2015. pp. 96–109. ISSN 97897345-0618-7.
 7. Glattfelder Gyula – Mailáth G. Károlyhoz írt levelein keresztül. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 18/1., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2015, pp. 7–20. ISSN 1582-0661.
 8. Márton Áron intenciós füzete. In: Studia Theologica Transsylvaniensia 18/2., Alba Iulia–Gyulafehérvár, 2015, pp. 157–163. ISSN 1582-0661.
 9. Élni a felhalmozott kincsekkel. In Vasárnap XXV. évf., nr. 25. 2015. 2 et 5.
 10. Márton Áron: Körlevelek – 2, (Szöveget gondozó és társszerkesztő) Pro-Print, Csíkszereda 2015. pp. 1–237. ISBN 978-606-5560826
 11. Katolicitás és etnicentrizmus Erdélyben. Katolikus identitás. (társszerkesztő). SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015. pp. 1–178. ISBN 978-606-8627-19-9
 12. Előszó In: Katolicitás és etnicentrizmus Erdélyben. Katolikus identitás. SZIT-Verbum. Budapest–Kolozsvár, 2015. pp. 7–8. ISBN 978-606-8627-19-9

2016

 1. Márton Áron: Egyház – Állam, Ed. Pro-Print, Csíkszereda 2016. (Szöveget gondozó és társszerkesztő) pp. 1–235. ISBN 978-606-556-0871
 2. Márton Áron: Egyházi belső ügyek, Ed. Pro-Print, Csíkszereda 2016. (Szöveget gondozó és társszerkesztő) pp. 1–253. ISBN 978-606-556-0901
 3. Dr. Jakubinyi György: Esküvői, keresztelési és temetési homíliávázlatok, (Szöveget gondozó és Előszót író) Ed. Verbum, Kolozsvár 2016. pp. 1–144. ISBN 978-606-8627-27-4
 4. A szentté/boldoggá avatás elméleti megközelítése. In: Korunk XXVII/8., Kolozsvár, 2016/8, pp. 11–13. ISSN 1222-8338.
 5. A hetvenéves Jakubinyi György érsek köszöntése. In: Keresztény szó XXVII (20016/3) 1.
 6. Márton Áron a kultúra szolgálatában. In: Református Szemle 109., Kolozsvár, 2016/1, pp. 87–95. ISSN 0254-4458.
 7. Márton Áron Erdély püspöke, Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia, 2016. pp. 1–56.

Cărţi:

În străinătate:

 1. Az Európai Unió – értékközösség. Az európai integráció társadalometikai vonatkozásai (Uniunea Europeană – comunitate de valori. Etica socială a integrării europene), Erkölcsteológiai Füzetek 6, Róma 2006, ISBN 963 361 765 0, 292 pg.

În ţară:

 1. A világiak által "vezetett" egyházmegye. Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi jelentősége, I. kötet., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 264.
 2. Isten csodálatos üdvösségpedagógiája. Alapvető erkölcsteológia, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 275.
 3. Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten (Drepturile minorităţilor în Europa cu referiri la Tirolul de Sud şi Ardeal. Sarcina publică supranaţională a Bisericii si minorităţile), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2004, ISBN 973-643-068-5, 206 pg.
 4. Általános erkölcsteológia (Teologia morală generală), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2002, ISBN 973-643-008-1, 232 pg.

Studii în volume colective:

În străinătate:

 1. A vallásszabadság és a vallási diszkrimináció diszkrét formái Romániában, in: Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: A 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, 2010, p. 298-312.
 2. Érvek a vízen járásért. A vízen járás kötelessége, avagy a kötelező cölibátus, in: Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, 2010, p. 143-164.
 3. Az egyházközségek papválasztói joga az erdélyi egyházmegyében, in: Ezeréves múltunk: tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, Editor: Marton József - Bodó Márta, 2009, p. 93-113.
 4. Thinking God in National and Religious Conflicts: The Case of Romania (Rolul lui Dumnezeu în conflictele naţionale şi religioase: Cazul României), in: Norbert Hintersteiner (red.), Naming and Thinking God in Europe Today Theology in Global Dialogue, Rodopi, Amsterdam / New York 2006, pp. 163–179.
 5. Bűnértelmezés a katolikus teológiában. Újraértelmezési kísérlet (Interpretarea păcatului în teologia catolică: o nouă interpretare), in: Tempfli Imre – Vencser László (red.), Új ég és új föld, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2004, ISBN 963 7573 12 X, pp. 377–387.

În ţară:

 1. A laikusok által vezetett egyházmegye, in: Örökérvényű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Cluj-Napoca, Editor: Bodó Márta, 2008, p. 34-45.
 2. Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma, in: Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből, Ed. Status, Editor: Holló László, 2007, p. 15-34.
 3. Biserica şi minorităţile. Etica socială a Bisericii Romano-Catolice în slujba reconcilierii etnice, in: Ioan-Vasile Leb–Radu Preda (red.), Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru milleniul trei, Ed. Limes Cluj-Napoca 2005, ISBN 973-726-079-1, pp. 434–446.
 4. Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der Theologie der Katholischen Kirche (Relaţia dintre Biserică şi stat în teologia romano-catolică), in: Dr. Nifon Mihăiţă (red.), Kirche – Staat – Gesellschaft; Biserică – Stat – Societate, Documentaţia conferinţei Academiei Evanghelice Transilvania (AET) în cooperare cu AIDRom (10. – 12. octombrie 2003 / Sibiu, Seria ACADEMIA Vol. I., Blueprint Internaţional, Bucureşti 2005, pp. 130–144.
 5. A kiengesztelődés szentsége: a „mellőzött” szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul evitat), in: Jakabffy Tamás (red.), Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyháztörténeti írások, (Cuvânt despre Dumnezeul nevăzut. Scrieri teologice şi de istoria bisericii), Ed. Gloria, Kolozsvár 2001, ISBN 973-9203-70-1, pp. 189–203.

Studii în reviste de specialitate:

În străinătate:

 1. Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964 (Biserica Romano-Catolică din România între 1945 şi 1964), in: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 28. (99.) Jahrgang (2005), Heft 2. ISSN 0344-3418, pp. 151–163.
 2. Der Beitrag der Kirche zum Zusammenleben der Volksgruppen (Contribuţia Bisericii la convieţuirea popoarelor), in: Folia Theologica Vol. 15, (Facultas Theologica Universitatis Catholicae a Petro Pázmány), Budapest 2004, HU ISSN 0866-238 X, pp. 31–43.
 3. Die katholische Haltung zur Sünde. Versuch einer theologischen Neubesinnung (Învăţătura bisericii catolice despre păcat. O încercare de regăndire teologică), in: Studia Theologica Budapestinensia 30, Márton Áron kiadó, Budapest 2002, HU ISSN 0866 2398; HU ISBN 963 9435 05 8, pp. 109–120.

În ţară:

 1. Die kulturellen und politischen Beziehungen zwischen Menschen und Völkern in der biblischen Perspektive, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2007, p.85-97.
 2. Die kultur des Todes in Rumänien. Die moralische Beurteilung der Abtreibungsindikationen, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2006, p.41-54.
 3. The Clash of Civilizations – Der Fall Siebenbürgen, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2005), pp. 57–82.
 4. Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde , 2005, p.151-163.
 5. Az Európai Unió, az európai keresztény identitás alkonya? (Uniunea Europeană – apusul identităţii creştine europene?), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2004), pp. 39–65.
 6. Gyón(j)unk-e még a 21. században is? A kiengesztelődés szentsége a nyugat- és keleteurópai lelkipásztori gyakorlat feszültségében (/Să/ ne mai spovedim în sec. 21? Sacramentul reconcilierii în practica pastorală vest- şi est-europeană), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) ISSN 1582-2524, pp. 73–86.
 7. Christliche Ehe: Anspruch und Wirklichkeit (Căsătoria creştină: idealul şi realitatea), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 5 (2003), ISSN 1582-0661, pp. 27–38.
 8. A multikulturalitás és nemzetiség érték(telenség)ének bibliai alapjaihoz (Multiculturalitatea şi valorile naţionalităţii în Biblie), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 4 (2003), ISSN 1582-0661, pp. 135–148.
 9. Keresztény házasság: ideál és valóság feszültségében (Căsnicia creştină între ideal şi realitate), in: Keresztény Szó (Cuvănt Creştin), ISSN 1220-630 X, an XIV. 2003. nr. 4. pp. 1–8.
 10. A katolikus egyház társadalmi tanítása a nemzetiségi feszültségek feloldásának a szolgálatában (Învăţătura socială a bisericii în slujba rezolvării conflictelor interetnice), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2002) ISSN 1582-524. pp. 27–36.
 11. A keresztény társadalmi tanítás – cél és út (Învăţătura socială creştină – scop şi drum), in: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XIII. 2002. nr. 2, pp. 9–14.
 12. Abortuszjavallat vagy abortuszkényszer? Az abortuszindikációk erkölcsi megítélése (Avort - recomandare sau obligativitate? Indicaţii de avort în lumina teologiei morale), in: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XII. 2001. nr. 1. pp. 17–21.
 13. Szakadék tanítás és gyakorlat között? A demokratikus közösségi rendszerről szóló társadalomerkölcsi tanítás és egyházunk gyakorlata (Învăţătura socială a societăţii democratice şi realizarea acestuia în practica Bisericii), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XI, 2000, nr. 4, pp. 1–8.
 14. Az Egyház társadalmi tanítása a kisebbségek szolgálatában (Învăţătura sociala a bisericii în slujba minorităţilor), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 1 (2000), ISSN 1582-0661, pp. 123–136.
 15. Tudás vagy remény? Feltárhatjuk-e az orvosi ellátás következtében gyógyulásban reménykedő betegnek helyzete súlyosságát? (Cunoştinţî sau speranţă? Sa înştiinţăm bolnavul, plin de speranţe, supus unor intervenţii medicale de starea criticî a sănătăţii sale?), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an X, 1999, nr. 5. pp. 29.
 16. A kiengesztelődés szentsége: a mellőzött szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul uitat), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 10, pp. 1–6.
 17. Helyzet és törvény. A konzervatív és progresszív magatartásforma a természettörvény és a szituációs etika tükrében (Situaţia şi legea. Conduita conservativă şi progresivă din punctul de vedere a legii naturii şi al eticii situaţionale), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 6, pp. 27–32.
 18. Az elöljárók (hivatali) tekintélyének alkonya? (Declinul autorităţii?), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 4, pp. 30–31.
 19. Az egyház és a forradalom (Biserica şi revoluţia), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 3, pp. 32.
 20. Értékes „egyedülállás” – korszerű kérdésfeltevés a cölibátus kapcsán („Singurătatea” preţioasă – problematica actuală a celibatului), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 2, pp. 1–6.
 21. Hogyan viszonyul a katolikus erkölcsteológia a génsebészet kutatásaihoz? (Învăţătura morală catolică despre noile experimente genetice), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 1, pp. 28–29.

Recenzii:

 1. Rudolf Weiler, Einführung in die katholische Soziallehre, Verlag Styria, Graz–Wien–Köln 1991, 144. pg. in: Korrespondenzblatt des Canisianums, Heft 2 des Studienjahrganges 1992, Jg. 125, pp. 63.

Alte publicaţii:

 1. Sztrájkolhat-e/sztrájkoljon-e a keresztény oktató? in: Vasárnap, an XV, 2005, nr. 46, 5.
 2. A (egyház és az állam viszonya a katolikus) tanítás szerint ..., (Relaţia între Biserică şi Stat în învăţătura Biserici Romano-Catolice), in: a hét, közéleti és kulturális kritikai lap, an I/6, 27. noiembrie 2003.
 3. Krisztus király és a kis királyok (Cristos, regele universului), in: Vasárnap, an X, 2000, nr. 48.
 4. Hiszen ezért vagyok keresztény” („Doar de aceea sunt creştin”), in: Vasárnap, an IX, 1999, nr. 51.
 5. Akarom, tisztulj meg! Mt 8,3 (Da, vreau, fii curăţit Mt. 8,3), in: Vasárnap, an IX, 1999, nr. 12.
 6. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Lk 3,4 („Pregătiţi drumul Domnului, şi îndreptaţi-i potecile.” Luc. 3,4), in: Vasárnap, an IV, 1998, nr. 5.
 7. Vasárnapi örömhír (Despre evanghelie), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 24.
 8. A hazánk azonban (a földön és) a mennyben van (Împărăţia noastră este (pe pământ şi) în cer), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 17.
 9. Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát... Jn 13,14 (Şi voi sânteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora... Ioan 13,14.), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 14.

În străinătate:

Cărţi:

 1. Christologische Symphonie von Mensch und Welt. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk von Dumitru Stăniloae, Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburg, 2006, p. 477.

Studii publicate în volume de studii teologice

 1. A gondolkodás dialógus jellege. Az egymásra utaltság előfeltételei (Caracterul dialogic al gândirii. Premisele unui sistem de gândire), in: Tempfli Imre – Vencser László (red.), Új ég és új föld. Emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2004, 37–55 p.

În ţară:

Mauanle (coautor):

 1. Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Római katolikus vallás - tankönyv a XI. osztály számára, Ed. Stúdium, Cluj-Napoca, 2007, p. 125.

Cărţi:

 1. Grundlegung einer orthodoxen Anthropologie aus ökumenischer Perspektive, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 380.
 2. Theologische Studien: Orthodoxie aus katholischer Sicht, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 200.
 3. Krisztus, az Isten-ember. Krisztológiai jegyzetek, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 158.
 4. Heil in Christus. Die christozentrische Heilsbedürftigkeit des Menschen bei Karl Rahner, Gewalt, Cluj-Napoca, 2008, p. 206.

Studii publicate în volume de studii teologice

 1. Schöpfung von Gott her und auf Gott hin, Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2008, p.25-38.
 2. Szenvedés és krisztusi identitás. Gondolatok a szenvedés-teológia margójára, in: Örökérvényü igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, red. Bodó Márta, Verbum, Cluj-Napoca, 2008, p. 85-95.
 3. Die christologisch und ekklesiologisch gedeutete Vollendung aus orthodoxer Sicht, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina , 2/2007, p.51 - 84.
 4. Eine christologische Antropologie. Das Menschenbild von Dumitru Stşniloae, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina 2, 2006, p.3 - 37.
 5. Szűz Mária, az Egyház anyja. Női szerepek Mária nyomán (Sfînta Fecioară, Maica Bisericii - modeluri feminine prin prisma Mariologiei), in: Nőnek (is) teremtette, red. Bodó Márta, Ed. Status, 2006, p. 136-149.
 6. Repere teoretice pentru o apologetică creştină modernă” (Theoretische Grundlagen für eine moderne christliche Apologetik) Die Eigenständigkeit der Theologie. Glaubwürdigkeit statt Apologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, la data de 21. Okt. 2005. În curs de editare.
 7. Christusbezogenheit der Schöpfung in der Gedankenwelt von Dumitru Stăniloae. Die endgültige Zusage des sich offenbarenden Gottes, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina 2, 2005, p.39 - 54.
 8. Der Person-Begriff im heutigen orthodoxen Denken – Person oder Wesen/Seiendes, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2005), 23–42.
 9. Jeus – Gottes endgültige Zusage in der Sicht Karl Rahners (Isus – revelaţia definitivă în teologia lui Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2004) 3–37 p.
 10. Heils und Offenbarungsgeschichte bei Karl Rahner (Istoria mântuirii şi a revelaţiei la Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) 33–45 p.
 11. Dialogisch Denken. Prämissen für eine Theologie der Gegenseitigkeit (Caracterul dialogic al gandirii. Premissele uneu teologii a reciprocitatii). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) 47–61 p.
 12. Heil in Christus. Die Christozentrische Heilsbedürftigkeit des Menschen bei Karl Rahner (Necesitatea hristicentrică a mântuirii omului în lucrările lui Karl Rahner). in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2002) 67–91 p. ISSN 1582-2524

Studii apărute în reviste teologice

 1. A szolgáló egyház és a laikus-szolgálat, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 3., 1–3 p.
 2. Prófétai hivatásunk: keresztény küldetésünk alapja, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 4., 21–23 p.
 3. A papi szolgálat és azegyetemes papság, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 6.
 4. „Választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok”, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 7.
 5. Mária, in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), Red. Jakab Gábor, an XV, 2004, nr. 10, 1–3 p.

Articole

 1. Hivatásunk útján, in: Vasárnap. Katolikus Hetilap (Duminica), Red. Jakab Gábor, an XII, 2003, nr. 41, 1 p.
 2. Isten és ember harmóniája, in: Élő reménység. Életünk árnyoldalai Isten szeretetének fényében. (Viaţa în umbra păcatului şi dragostea lui Dumnezeu) A Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve, Marosvásárhely 2005, 13–14 p.

Recenzii:

 1. Holló László, Az Európai Unió - Értékközösség. Az európai integráció tárdadalometikai vonatkozásai [Europäische Union - Wertegemeinschaft], Erkölcsteológiai Füzetek 6 [Moraltheologische Hefte], Rom 2006, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2006, p.115 - 116

Cărţi şi cursuri universitare:

 1. Liturgika (Ed. a 2-a Rev.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 314.
 2. A szentségek ünnepe, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 150.
 3. Biserica Romano-Catolica din Transilvania în perioada interbelica, Ed. Studium, Cluj-Napoca, 2008, p. 289.
 4. Biserica Romano-Catolică din Transilvania în perioada interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-290-4, 2004.
 5. Liturgika (Liturgica), University Press, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-369-2, 2005.
 6. Szimbólumok és liturgia (Simboluri şi liturghia), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-292-0, 2004.
 7. Járható utak (Căi accesibile), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-8-291-2, 2004.

Studii în volume şi reviste de specialitate:

 1. The Historical, Political and Ecclesiastical Backgrund of the 1927 Concordat between the Vatican and Romania, Journal For The Study Of Religions And Ideologies, 9 no 27 Winter 2010, 2010, p.281 - 301.
 2. A Jézus SzÍve-tisztelet szentírási és teológiai alapjai, Studia Theologica Transsylvaniensis, 2010, p.355-370.
 3. A vasárnap története és ünneplése, in: Ideje az emlékezésnek, Szent István Társulat-Verbum, Budapest-Cluj, 2010, p. 94-103.
 4. Some considerations regarding the History and celebration of the Shabbat, Studia Universitatis Babes-Bolyai/ Theologia Catholica Latina, 2009, p.83-97.
 5. A zsido istentisztelet, in: Örökérvényű igazságaink, Verbum, Cluj-Napoca, 2008, p. 108-118.
 6. A keresztény temetés vigasztaló üzenete, PsycINFO, Erdelyi pszichologiai szemle, 2008, p.81-94.
 7. A keresztség ünneplése régen és ma, Studia Theologica Transsylvaniensis, 2006, p.31-47.
 8. Recontrer le prochain en Jésus et Jésus en notre prochain (Întâlnirea în Christos cu oamenii), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, L, 2005/1, pag. 103–111.
 9. Die Feier des Stundengebetes (Liturghia orelor), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, L, 2005/2, pag. 81–93.
 10. Kereszténység a romániai egyetemi ifjúság körében, in Távlatok, Budapesta, 2004/1, 63, pag. 43–46
 11. Liturgikus sokszínűség az egységes Európában (Pluralism liturgic în Europa unită), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLIX, 2004/1, pag. 79-91
 12. A Gyulafehérvári Teológia az 1980-as években (Teologia de la Alba Iulia în anii 1980) in: Jubileumi Emlékkönyv a Seminarium Incarnatae Sapientiae alapításának 250. évfordulóján (1753-2003), Alba Iulia, 2003, pag. 69-72.
 13. A liturgia: találkozás és küldetés, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVIII, 2003/1, pag. 95-110.
 14. The Roman Catholic Denominational Education between the World Wars (Învăţământul confesional romano-catolic în perioada interbelică), in:Journal for the Study of Religions & Ideologies, No. 3/Winter 2002, pag. 115-130.
 15. Învăţământul confesional romano-catolic în perioada interbelică, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVII, 2002/1, pag. 93-108
 16. Asociaţiile Romano-Catolice din Transilvania în perioada interbelică şi relaţiile lor cu organizaţiile laice minoritare, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVI, 2001/1, pag. 57-69.
 17. Lelkiség és liturgia (Spiritualitate şi liturghie), in Keresztény Szó, an IX (1998) nr.7.
 18. Liturgia és megújulás (1.): Kezdetek, a barokk kor, újkor, a liturgikus mozgalom (Liturghie şi renaştere: Începuturile, epoca barocului, epoca modernă, mişcarea liturgică), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.3.
 19. Liturgia és megújulás (2): Róma és a liturgikus mozgalom (Liturghie şi renaştere: Roma şi mişcarea liturgică), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.5.
 20. Liturgia és megújulás (3): A II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója és annak megvalósulása itthon (Liturghie şi renaştere: Constituţia liturgică a Conciliului Vatican II şi înfăptuirea ei la noi), in Keresztény Szó, an VIII (1997) nr.6.

Alte publicaţii:

 1. Vasárnapi örömhír. (Meditaţie pentru duminica a 2-a), in Vasárnap, an III (1993) nr.3, 17 ianuarie.
 2. Viseljétek mindenki szenvedését: a betegek világnapjáról (Purtaţi crucea aproapelui vostru: despre ziua internaţională a bolnavilor), in Vasárnap, an III (1993) nr.6, 7 februarie.
 3. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 12-a), in Vasárnap, an III (1993) nr.25, 20 iunie.
 4. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 4-a din Advent), in Vasárnap, an III (1993) nr.51, 19 decembrie.
 5. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 5-a a Postului Mare), in Vasárnap, an IV (1994) nr.12, 20 martie.
 6. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 27-a), in Vasárnap, an IV (1994) nr.40, 2 octombrie.
 7. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 6-a),in Vasárnap, an V (1995) nr.7, 12 februarie.
 8. Vasárnapi örömhír (Meditaţie pentru duminica a 6-a după Pašti), in Vasárnap, an.V(1995) nr.21, 21 mai.
 9. A fiatalok halgassanak? (Tinerii să tacă?), in Vasárnap, an VI (1996) nr.48, 1 decembrie.
 10. Az egyetemi pasztoráció (Pastoraţia studenţilor), in Vasárnap, an VII (1997) nr.3, 19 ianuarie.
 11. Áldás és áldozat (Binecuvântare şi sacrificiu), in Vasárnap, an VII (1997) nr.10, 9 martie.
 12. A szentmise ünneplése és liturgiája, (Celebrarea liturghiei), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 24, 12 iunie.
 13. Hivatás és hivatal, ( Preoţia) in Vasárnap, an XV(2005) nr. 24, 12 iunie.
 14. A ministráns szolgálata I. (Ministranţi), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 45, 6 noiembrie.
 15. A ministráns szolgálata II. (Timpul adventului), in Vasárnap, an XV(2005) nr. 45, 27 noiembrie.
 16. A ministráns szolgálata III. (Epiphania), in Vasárnap, an XVI(2006) nr. 1-2, 1-8 ianuarie.
 17. A ministráns szolgálata IV. (Postul mare), in Vasárnap, an XVI(2006) nr. 10, 5 martie.

Coordonator volum

 1. The Theological Doctrines on the Ideal Church–State Relation – Relaţia ideală dintre stat şi biserică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-8095-68-9, 2000

Folyóiratban megjelent tanulmányok:

Viktor E. Frankl und die menschenwürdige Anthropologie seiner Existenzanalyse und Logotherapie, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2006, 63-81.

Die Unterscheidung des Thomas von Aquin zwischen beatitudo perfecta und beatitudo imperfecta in der „Summa theologiae“ als Ausdruck systematisch-theologischer Neufassung der Glücksproblematik und der Anerkennung des Glücks dieses Lebens als einer eigenständigen Realität im Rahmen seiner theologischen Synthese, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2007, 3-36.

Kirche – der sakramentale Erfahrungsraum einer sinnorientierten Zuordnung von immanentem Glück und transzendentem Heil, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina , 2008, 39-78.

Licet de evitanda – Das Papstwahldekret des Jahres 1179, CEEOL, http://www.ceeol.com/, Studia Theologia Catholica Latina, 2008, 59-83.

Koinonia/Communio – ein ekklesiologischer Begriff in ökumenischer Perspektive, Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Studia Theologia Catholica Latina, 2009, 27-48.

Die Mitte der Einheit der Kirche als Koinonia – zum Zentralbegriff der 5. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Santiago de Compostela (1993), Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Studia Theologia Catholica Latina, 2009, 3-18.

További cikkek:

Ein Beispiel habe ich euch gegeben (vgl. Joh 13, 15). Bericht über die ersten Erfahrungen in der Seelsorge, Epistula, München 2001, 39-42.

Az élet értelme – logoterápiai megközelítés (1), Keresztény Szó XVII/5, 2006, 28-32.

– Az élet értelme – logoterápiai megközelítés (2), Keresztény Szó XVII/6, 2006, 28-32.

Önálló kötet (doktori disszertáció):

Gottes Heil im Glück des Menschen. Die Vermittelbarkeit immanenter und transzendenter Vollendungsvorstellungen unter Berücksichtigung der menschlichen Sinnorientierung in der Logotherapie Viktor E. Frankls, Ars Una, Neuried bei München 2008.

(A doktori disszertáció német nyelvű recenziója itt olvasható Otto Zsok jóvoltából.)

Társszerkesztésben megjelentetett kötet:

Értelemkeresés és személyiségfejlesztés, Jel Kiadó, Budapest 2013.

Logoterápia & Egzisztenciaanalízis 2015, Librofil – az EMFT kiadója, Kolozsvár 2015.

Tanulmánykötetekben megjelent munkák:

Lelkiismeret és felelősség Viktor E. Frankl munkásságában – a lelkigondozó szemszögéből nézve, in: Visky S. Béla (szerk.), Az értelem élete – az élet értelme: a logoterápia időszerűsége, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár 2009, 19-39.

Az élet értelme. Logoterápiai megközelítés, in: Bodó Márta (szerk.), Érték, értelem, lelkiség. Közelítések a logoterápiához, Verbum, Kolozsvár 2009, 75-104.

A pap mint tanácsadó. A logoterápiai segítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban, in: Marton József, Oláh Zoltán, Kovács F. Zsolt (szerk.), Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat – Verbum 2010, 219-231.

Az élet értelmének kérdése – egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. Frankl-i egzisztencianalízis és logoterápia párbeszédes kontextusában, in: Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta (szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010, 261-272.

Válságban a jólét? Az életértelem és boldogság kérdése Viktor E. Frankl egzisztenciaanalízisében és logoterápiájában,in: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly (szerk.), Válságtapasztalatok és etikai távlatok, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2011, 205-214.

Illúzió vagy istenélmény? A halálközeli élmények és azok teológiai értékelése, in: Diósi Dávid (szerk.), „Quo vadis (post mortem) homine?“ Az elmúlás és a halál kultúrája, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011, 53-68.

A rész és az egész vonzásának feszültségében. A püspök helye, szerepe és küldetése a kommunió-egyháztan kontextusában, in: Marton József, Oláh Zoltán (szerk.), Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2011, 331-345.

Sinnsuche im seelsorglichen Alltag Siebenbürgens. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung der logotherapeutischen Gesprächsführung in der pastoralen Beratung, in: Otto Zsok, Nadja Palombo (Hrsg.), „Du kannst dem Sinn nicht ausweichen.“ Existenz als Herausforderung für den Einzelnen und für die Gesellschaft, Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse, Fürstenfeldbruck 2011, 138-151.

Kann die Kirche heute geliebt werden?, in: Armin Kreiner (Hrsg.), Lebenswege. Heinrich Döring zum 80. Geburtstag, Ars et Unitas, Neuried bei München 2013, 88-98.

Az értelmetlenség-érzés veszély vagy esély. A Viktor E. Frankl-i logoterápia és egzisztenciaanalízis az evangelizáció szolgálatában, in: Puskás Attila, Perendy László (szerk.), Az ember krízise: vágyódás és megkísértettség között. Antropológiai reflexiók a teológiában, Szent István Társulat, Budapest 2013, 324-335.

Vallásosság és identitás. Katolikus önazonosság ma, holnap, erdélyi kontextusban, in: Marton József, Diósi Dávid (szerk.), Katolicitás és etnocentrizmus az Egyházban, Budapest – Kolozsvár 2015, 9–22.

Fordítások német nyelvről magyar nyelvre:

– Armin Kreiner: Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban, in: Mérleg 2004/2, 129–144.

– Armin Kreiner: Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban, in: Korpics Márta, P. Szilczl Dóra (szerk.), Szakrális kommunikáció: A transzcendens mutatkozása, 143–156.

– Armin Kreiner: Isten mint tervezö? Kreacionizmus, értelmes tervezettség és darwinizmus (1), in: Keresztény Szó 2009/11, 31–34.

– Armin Kreiner: Isten mint tervezö? Kreacionizmus, értelmes tervezettség és darwinizmus (2), in: Keresztény Szó 2009/12, 28–34.

– Armin Kreiner: Természettudás és Istenbeszéd, in: Keresztény Szó 2010/1, 31–33.

– Gisbert Greshake: Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés, in: Mérleg 2010/1–2, 110–117.

– Tobias Nicklas: A halál komolysága az Ó- és Újszövetségben, in: Diósi Dávid (szerk.), A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról, Budapest – Kolozsvár 2011, 15–22. (Közösen Máté Róberttel).

– Harald Buchinger: Húsvét ünnepe mint ars moriendi et resurgendi, in: Diósi Dávid (szerk.), A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról, Budapest – Kolozsvár 2011, 69–80. (Közösen Bojtor Attilával).