Consiliere pastorală

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Competenţe în consilierea spirituală a persoanelor confruntate cu situaţii de criză. Abilităţi necesare angajării în activitatea pastorală, la nivel parohial, cu diferitele categorii de vârstă. Predarea religiei romano-catolice în învăţământul liceal (pentru licenţiaţii în teologie, care au absolvit modulul pedagogic). Abilităţi pentru cercetarea teologică (inclusiv în cadrul doctoratului) în cazul licenţiaţilor în teologie.

Consilier spiritual în parohii şi instituţii ale Bisericii (scoli, instituţii pentru ocrotirea copiilor şi vârstnicilor). Profesor de religie (inclusiv în învăţământul liceal). Conducător de organizaţii si instituţii sociale şi de caritate ale Bisericii.