Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală

Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală din Alba Iulia așteaptă candidații pentru următoarele programe universitare:
Teologie Romano-Catolică Pastorală (licență, 4 ani),
Teologie Romano-Catolică Pastorală Aplicată (master, 2 ani).
Candidații interesați sunt cei care simt o vocație preoțească și, prin urmare, pe lângă studierea teologiei la nivel universitar, ar dori să se pregătească pentru această carieră la Seminarium Incarnatae Sapientiae din Gyulafehérvár.

Szerző neve: 
Red.