Informaţii de contact

Secretariat:
Secretară: Kopacz Magda
Telefon: 0264-430688
0264-405345
Fax: 0264-590715
E-mail: rct@rocateo.ubbcluj.ro
Adresa de corespondenţă:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
str. Iuliu Maniu nr. 5
400095 Cluj-Napoca

Plata taxelor de admitere si a taxelor de şcolarizare este posibil şi prin mandat poştal, la cursul zilei folosind următoarele date:

Destinatar: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Cont IBAN RO76TREZ216504601X007224 deschis la Banca Nationala, Trezoreria Cluj. 
Cod fiscal: 4305849.