Informaţii de contact

Secretariat:

Secretari:

Kopacz Magda, secretar șef

Bereczki Gyöngyvér, secretar

Telefon:

0264-590715

0264-405345

Fax: 0264-430688
E-mail: rocateo@ubbcluj.ro

Adresa de corespondenţă:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
str. Iuliu Maniu nr. 5
400095 Cluj-Napoca

https://www.ubbcluj.ro/ro/

Plata taxelor de admitere si a taxelor de şcolarizare este posibil şi prin mandat poştal, la cursul zilei folosind următoarele date:

Destinatar: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Cont IBAN RO76TREZ216504601X007224 deschis la Banca Nationala, Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: 4305849.

Szerző neve: 
adm.