Nivel Licență

Specializări:

1. Teologie romano-catolică didactică – în limba maghiară, (3 ani, cu frecvenţă);

2. Teologie romano-catolică pastorală – în limba maghiară, la Alba Iulia, (4 ani, cu frecvenţă).

Criterii de selecţie pentru specializarea Teologie romano-catolică didactică – în limba maghiară, (3 ani, cu frecvenţă):

Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală;

Scrisoare de motivație* – cu pondere 50% în media finală.

*Candidaţii vor încărca scrisoarea de motivație la înscriere în platforma de admitere.

Criterii de selecţie pentru specializarea Teologie romano-catolică pastorală – în limba maghiară, la Alba Iulia (4 ani, cu frecvenţă):

Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală;

Examen scris* – cu pondere 25% în media finală;

Examen oral* – cu pondere 25% în media finală;

Tematica examenului se regăsește pe siteul facultății, secțiunea dedicată admiterii.

Criterii de departajare pentru toate specializările:

  1. Media de la examenul de bacalaureat.
  2. Media anilor de studii liceale.

Calendarul admiterii nivel licenţă

Sesiunea IULIE 2023

Înscrierea candidaţilor: 10-20 iulie 2023 (în zilele lucrătoare între orele 9-14)

Afişarea rezultatelor: 21 iulie 2023, ora: 9.00

Depunerea contestațiilor: 21 iulie între orele 9.00-14.00

Confirmarea locurilor: 24-26 iulie 2023

Afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2023

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Înscrierea candidaţilor: 4-12 septembrie 2023 (în zilele lucrătoare între orele 9-14)

Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2023, ora 9.00

Depunerea contestațiilor: 13 septembrie între orele 9.00-14.00

Confirmarea locurilor: 13-14 septembrie 2023

Afişarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2023

Decan,

Prof. univ. dr. DIÓSI DÁVID

Teologie Romano-Catolică Didactică – 3 ani

Teologie Romano-Catolică Pastorală (Alba Iulia) – 4 ani

Szerző neve: 
Szerk.