Nivel Master (MA)

Specializări:

Consiliere pastorală - în limba maghiară (2 ani, cu frecvenţă);

Teologie romano-catolică pastorală aplicată - în limba maghiară la Alba Iulia, (2 ani, cu frecvenţă).

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

Media de la examenului de licenţă – cu pondere 50% în media finală;

Scrisoare de motivație – cu pondere 50% în media finală.

Candidaţii vor încărca scrioarea de motivație la înscriere în platforma de admitere.

Criterii de departajare pentru toate specializările:

  1. Media examenului de licenţă.
  2. Media anilor de studii universitare.

Calendarul admiterii

Sesiunea IULIE 2023

Înscrierea candidaţilor: 10-20 iulie 2023 (în zilele lucrătoare între orele 9-14)

Afişarea rezultatelor: 21 iulie 2023, ora 9.00

Depunerea contestațiilor: 21 iulie 2023, orele 9.00-14.00

Confirmarea locurilor: 24-26 iulie 2023

Afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2023

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Înscrierea candidaţilor: 4-12 septembrie 2023 (în zilele lucrătoare între orele 9-14)

Afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2023, ora 9.00

Depunerea contestațiilor: 13 septembrie 2023, orele 9.00-14.00

Confirmarea locurilor: 13-14 septembrie 2023

Afişarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2023

Szerző neve: 
Szerk.