Teologie, cultură şi societate

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Predarea religiei romano-catolice în învăţământul liceal (pentru licenţiaţii în teologie, care au absolvit modulul pedagogic). Abilităţi pentru cercetarea teologică (inclusiv în cadrul doctoratului) în cazul licenţiaţilor în teologie. Abilităţi necesare angajării în activitatea pastorală, la nivel parohial, cu diferitele categorii de vârstă. Competenţe în administrarea şi conducerea diferitelor organizaţii bisericeşti, ONG-uri, a instituţiilor socio-caritabile şi în administrarea patrimoniului eclezial.

Profesor de religie, educaţie culturală, istoria religiilor. Colaborator la parohii, conducător a instituţiilor bisericeşti (şcoli, instituţii pentru ocrotirea copiilor şi vârstnicilor). Profesor de religie (inclusiv în învăţământul liceal). Conducător de organizaţii şi instituţii sociale şi de caritate ale Bisericii.