Teologie Pastorală (Alba Iulia)

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Predarea religiei romano-catolice. Abilităţi de cateheză şi de psihopedagogie creştină în procesul educaţional. Abilităţi de conducere şi de management educaţional. Capacitatea de a aplica în sectorul religios instrumentele de cercetare. Conducerea spirituală, juridică şi administrativă a organizaţiilor bisericeşti.

Profesor de religie romano-catolică. Cercetător şi asistent de cercetare în domeniul teologiei romano-catolice. Specialist cu funcţii administrative a Bisericii. Consilier sau referent educaţional în cadrul bisericii. Inspector de specialitate. Expert local pe problemele minorităţilor religioase. Referent sau consilier sau personal agent ai ONG-urilor cu profil filantropic. Coordonator de programe bisericeşti şi al diferitelor activităţi liturgice.