Vallástudomány alapképzés

Szakképzettség:

  • Vallástudomány (B.A.) egyetemi oklevél.

Az alapképzés időtartama: 6 félév.

Az oklevél megszerzésének feltételei:

  • 180 kredit a teológiai tantárgyakból, beleértve 6 kreditet egy kötelezően felvett idegen nyelvre (2 félév), melynek célja a szaknyelv elsajátítása a szóban forgó idegen nyelven
  • 20 kredit a záróvizsgára
  • 4 kredit két félév testnevelésre
  • 9 kredit szakgyakorlatra

Ahhoz, hogy a tanügyben oktatói állást tölthessen be, a végzősnek rendelkeznie kell a Tanárképző Intézet által kibocsátott igazolással, vagyis el kell végeznia az ún. peda-modult.

Képesítés:

  • vallásszakértő
  • vallástörténet tanár
  • hitoktató, amennyiben a végzős sikeresen levizsgázik azokból a kötelező tantárgyakból is, amelyek a Didaktikai teológia szak tantervében szerepelnek, a Vallástudomány szak tantervéből viszont hiányoznak.

A kedves érdeklődők további információt itt találnak.